Showing posts with label resources. Show all posts
Showing posts with label resources. Show all posts

29 March 2015

Annual report / Raport anual - 2014

EN: GEYC publishes its annual report for 2014. The document includes the main information about our activity, community impact and financial reporting; all in all to prove once again organisation's transparency towards its sponsors, donors and other stakeholders.

RO: GEYC își publică raportul anual pentru 2014. Documentul include principalele informații despre activitatea noastră, impactul la nivelul comunității și raportarea financiară; toate acestea pentru a arăta încă o dată transparența organizației față de sponsori, donatori și celelalte părți interesate.

01 April 2013

The resources center - Spread the word

As a follow-up of the "Spread the word" training course organized in Newcastle upon Tyne, UK by Opportunity International, the participants of this TC will get involved between 1st and 7th of April to promote and contribute to GEYC - Resources Center.

17 March 2013

Social media and multimedia resources
- For you, with you, to you!

To celebrate 21st of March 2013 - the international day against racism, GEYC launches The resource center, a free online place to gather social media and multimedia tools for individuals and non profits. The center is aimed to support "No hate speech movement" campaign initiated by Council of Europe.

14 March 2013

Black & White are not colours!
Choose what colour you want to be!

EN: GEYC marks The International Day against Racism (March 21) by organizing an awareness campaign at national level in Romania, both online and offline starting with March 16 until March 24, 2013. This initiative is part of two big worldwide events: the “No hate speech movement” campaign started by Council of Europe and ”European Action Week Against Racism” started by the UNITED network.

RO: GEYC marchează ziua internațională împotriva rasismului - 21 martie prin organizarea unei campanii de conștientizare a discriminării la nivel național în România atât în format online, cât și offline în perioada 16-24 martie 2013. Inițiativa face parte din două mișcări de seamă la nivel mondial, respectiv campania ”No hate speech movement” inițiată de Consiliul Europei și ”European Action Week Against Racism” organizată de rețeaua UNITED.