29 March 2015

Annual report / Raport anual - 2014

EN: GEYC publishes its annual report for 2014. The document includes the main information about our activity, community impact and financial reporting; all in all to prove once again organisation's transparency towards its sponsors, donors and other stakeholders.

RO: GEYC își publică raportul anual pentru 2014. Documentul include principalele informații despre activitatea noastră, impactul la nivelul comunității și raportarea financiară; toate acestea pentru a arăta încă o dată transparența organizației față de sponsori, donatori și celelalte părți interesate.
Versiunea în limba română este disponibilă mai jos

Bringing the professionalism into youth work
Speaking about professional youth work in Romania is challenging. People don’t really understand the concept and public institutions are highly restrictive and bureaucratic when speaking about the youth field. Moreover the poor educational system linked with the low standard of living is leading to unemployment and it is threatening young people with high intellectual potential.

Day by day, action by action, GEYC is showing that being different is possible. We bring a positive change in the lives of European young people through training programs, intercultural exchanges, youth information, online resources and awareness campaigns.

And professional youth work is creating a way for a better you!


Profesionalizarea activităților de tineret 
Să vorbești în România despre activități de tineret profesionalizate este o provocare. Oamenii nu prea înțeleg conceptul, iar instituțiile publice sunt foarte reticente și birocratice când vine vorba domeniul de tineret. Mai mult decât atât, sistemul educațional slab legat de nivelul redus al calității vieții conduce la șomaj și amenință tinerii cu înalt potențial intelectual. 

Cu fiecare zi și fiecare acțiune, GEYC arată că e posibil să acționezi diferit. Schimbăm în mod pozitiv viețile tinerilor europeni prin programe de formare, schimburi interculturale, informare, resurse disponibile online și campanii de conștientizare. 

 Activitățile de tineret profesionalizate crează o cale pentru mai bine!

Annual report / Raport anual - 2014Timeline - Cronologie


***
Please note that the financial statements are checked by an external auditor.
Raportările financiare sunt verificate de un auditor extern.