14 March 2013

Black & White are not colours!
Choose what colour you want to be!

EN: GEYC marks The International Day against Racism (March 21) by organizing an awareness campaign at national level in Romania, both online and offline starting with March 16 until March 24, 2013. This initiative is part of two big worldwide events: the “No hate speech movement” campaign started by Council of Europe and ”European Action Week Against Racism” started by the UNITED network.

RO: GEYC marchează ziua internațională împotriva rasismului - 21 martie prin organizarea unei campanii de conștientizare a discriminării la nivel național în România atât în format online, cât și offline în perioada 16-24 martie 2013. Inițiativa face parte din două mișcări de seamă la nivel mondial, respectiv campania ”No hate speech movement” inițiată de Consiliul Europei și ”European Action Week Against Racism” organizată de rețeaua UNITED. 


Discrimination at a global level has been having a huge negative impact for human kind. Many countries have laws that protect the minorities from all kind of discrimination. However, people have not changed their thoughts and beliefs and this is a truth that is still affecting the world’s development. 

Council of Europe organizes between 2012 and 2014 the ”No hate speech movement” campaign aimed to increase awareness, to change attitudes, to mobilize people and to make them act together to protect their rights. 

UNITED Network makes every year a campaign for non discrimination in the world. In this way, organisations from all around the world are joining this cause for eliminating hate and racism. Between March 16 and 24 the week against discrimination takes place and March 21 is declared as the International Day for the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. This year, GEYC is joining UNITED for supporting and promoting this campaign in Romania. GEYC wants to inform the students from Bucharest by promoting the campaign in universities and all the youth from Romania promoting it in online through our Facebook page and our website

Thus, our campaign includes the following activities:Discriminarea, la nivel global, a avut și are în continuare un impact puternic negativ pentru omenire. Mai multe țări au adoptat diverse legi prin care să protejeze minoritățile împotriva discriminării. Cu toate acestea, populația a rămas cu aceeași mentalitate, fapt ce a afectat și încă afectează buna dezvoltare a omenirii.

Consiliul Europei organizează în perioada 2012-2014 campania ”No hate speech movement” menită să crească gradul de conștientizare, să schimbe atitudini, să mobilizeze oamenii și să îi determine pe aceștia să acționeze împreună pentru a-și apăra drepturile. 

Rețeaua UNITED  realizează anual, la nivel global, o campanie împotriva discriminării. Astfel, organizații din întreaga lume se alătură cauzei de a înlătura ura și rasismul din lume. În perioada 16-24 martie se desfășoară săptămâna împotriva discriminării, iar 21 martie este declarată Ziua Internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. Anul acesta, GEYC se alătură UNITED pentru sprijinirea campaniei și promovarea acesteia în România. Mai precism, campania desfășurată are ca și grup țintă studenții din București, în mod special, prin promovarea în universități și cămine, dar și tinerii din întreaga țară, prin promovarea în mediul online, pe pagina de Facebook și pe site-ul nostru

Așadar, campania noastră cuprinde în principal următoarele activități: