11 December 2013

GEYC takes action in No hate speech movement

EN: GEYC is actively involved in supporting "No hate speech movement" campaign run by Council of Europe.
***
RO: GEYC sprijină în mod activ campania „No hate speech movement” coordonată de Consiliul Europei.


No hate speech movement

EN: Campaign visual identity
RO: Identitatea vizuală a campaniei
Young People Combating Hate Speech Online is a project being run by the Council of Europe’s youth sector between 2012 and 2014. It aims to combat racism and discrimination, as expressed online as hate speech, by mobilizing young people and youth organisations to recognise and act against such human rights violations.

Young People Combating Hate Speech On-line este un proiect al Consiliului Europei derulat în perioada 2012-2014. Scopul proiectului este de a combate rasismul şi discriminarea în mediul on-line prin împuternicirea indivizilor şi organizaţiilor de tineret cu competenţele necesare pentru a detecta şi a combate încălcările drepturilor omului în acest sens.


GEYC's motivation / Motivația GEYC

”Defending human rights” (in general, youth human rights in particular) is one of the major six directions of GEYC. Moreover, is well known that online hate speech is propagated through internet and social media. Taking into consideration our organisation new media expertise, we strongly believe we need to support this: if discrimination comes from social networks, that is the place where it should be fought and stopped.

„Apărarea drepturilor omului” (în general, și a tinerilor, în special) este, prin excelență, una dintre cele șase direcții din acțiune ale GEYC. Apoi, este binecunoscut faptul că discriminarea online este propagată cu ajutorul internetului și a rețelelor sociale. Dată fiind expertiza organizației în utilizarea noilor tehnologii, credem că este firesc să acordăm un sprijin real în această direcție: dacă discriminarea vine din rețelele sociale, tot acolo trebuie combătută și stopată.


GEYC's action / Acțiunile GEYC

# 9th-15th of December / 9-15 Decembrie 2012

GEYC takes part to "Step in! Be Active Against Racist Propaganda and Hate Speech Online!", a study session run by UNITED and hosted by Council of Europe at European Youth Center in Strasbourg. GEYC is the first organization in the world taking a commitment to support the campaign by opening a resources center for this purpose.

GEYC ia parte la "Step in! Be Active Against Racist Propaganda and Hate Speech Online!", o sesiune de studiu organizată de UNITED și găzduită de Consiliul Europei la Centrul European de Tineret din Strasbourg. GEYC este prima organizație din lume care se angajează să acorde un sprijin real campaniei prin construirea unui centru de resurse dedicate.

# March / Martie 2013

EN: Campaign poster
RO: Afișul campaniei

Black and white are not colors! Choose what color you want to be! [Photos | Fotografii]
GEYC marks The International Day against Racism (March 21) by organizing an awareness campaign at national level in Romania, both online and offline starting with March 16 until March 24, 2013 in Bucharest, Mediaș and Newcastle. This initiative is part of two big worldwide events: the “No hate speech movement” campaign started by Council of Europe and ”European Action Week Against Racism” started by the UNITED network.

GEYC marchează ziua internațională împotriva rasismului - 21 martie prin organizarea unei campanii de conștientizare a discriminării la nivel național în România atât în format online, cât și offline în perioada 16-24 martie 2013 la București, Mediaș și Newcastle. Inițiativa face parte din două mișcări de seamă la nivel mondial, respectiv campania ”No hate speech movement” inițiată de Consiliul Europei și ”Săptămâna de acțiune Europeană împotriva rasismului” organizată de rețeaua UNITED. 

# 21st of March / 21 Martie 2013

GEYC Resources Center
GEYC launches GEYC Resources Center - a free online platform providing social media and multimedia tools for activists. The center is launched together with ”No hate speech movement” launch and the International day against racism.

GEYC lansează GEYC Resources Center (Centrul de Resurse GEYC) - o platformă online gratuită ce conține resurse social media și multimedia necesare activiștilor. Centrul se lansează odată cu campania ”No hate speech movement” cu ocazia Zilei internaționale împotriva rasismului.

# 1st of May / 1 Mai 2013

GEYC launches ”New Media Ambassadors” a 2-3 months periodical international internship aimed to build participants new media skills in order to empower them to fight hate speech online and to run their own campaigns.

GEYC lansează ”New Media Ambassadors” un stagiu de practică de 2-3 luni desfășurat periodic la nivel internațional având ca scop dezvoltarea competențelor new media ale participanților în vederea capacitării lor de a lupta cu discriminarea online și de a dezvolta propriile campanii.

# 3rd-11th of November/ 3-11 Noiembrie 2013

GEYC presents ”No hate speech movement” campaign to ”New Media Ambassadors” training course participants held in Newcastle upon Tyne, UK.

GEYC prezintă campania ”No hate speech movement” în cadrul programului de formare ”New Media Ambassadors” desfășurat în Newcastle upon Tyne, UK.

# 9th of November / 9 Noiembrie 2013

GEYC supports ”Wipe out online hate” campaign on the International Day against Fascism and Antisemitism in the following ways:
- GEYC RC has opened a new category of resources: ”Human rights”;
- ”New Media Ambassadors” volunteers (3rd generation) take action: they create graphics by using GEYC RC tools to support the cause and record a video;
- ”New Media Ambassadors” trainees (Newcastle, UK) support the cause by taking picture with the campaign poster;

GEYC sprjină campania ”Wipe out online hate” cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Fascismului și antisemitismului astfel:
- Centrul de resurse GEYC a deschis o nouă categorie de resurse: „Drepturile omului”;
- Voluntarii ”New Media Ambassadors” (a treia generație) s-au implicat: au creat reprezentări grafice prin utilizarea instrumentelor centrului de resurse pentru a sprijini cauza și au înregistrat un video;
- Participanții la cursul ”New Media Ambassadors” (Newcastle, UK) au sprijinit cauza prin fotografierea cu posterul campaniei;

# 10th of December / 10 Decembrie 2013

GEYC celebrates International Day of Human rights.

GEYC celebrează Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

# 11th of December / 11 Decembrie 2013

GEYC signs ”Make 22 July the European Day for Victims of Hate Crime!” petition.

GEYC semnează petiția pentru Ziua Europeană pentru victimelor crimei la ură - 22 iulie.