06 September 2014

SMARTER Academy - prezentare proiect

SMARTER Academy este un proiect marca GEYC ce își propune dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor din București, în domenii precum, management de proiect și comunicare în vederea stimulării inițiativei antreprenoriale și a integrării pe piața muncii. Activitățile sunt co-finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția de Sport și Tineret a Municipiului București.


Obiectiv general:
Dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor din București, în domenii precum, management de proiect și comunicare în vederea stimulării inițiativei antreprenoriale și a integrării pe piața muncii.

Obiective specifice:

 • O.S.1. Stimularea spiritului antreprenorial a peste 15 tineri din București, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, prin creșterea capacității acestora de a-și pune ideile in aplicare sub forma unor proiecte.
 • O.S.2. Dezvoltarea capacității de management de proiect a peste 15 tineri din București, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, prin stimularea creativității în gestionarea resurselor în proiecte.
 • O.S.3. Dezvoltarea capacității de comunicare non-verbală, în scris, în public, prin rețele sociale și de negociere, în vederea creșterii șanselor de ocupare, pentru cel puțin 15 de tineri din București, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, atât pe piața muncii din România, cât și din Uniunea Europeană.
 • O.S.4. Creșterea capacității antreprenoriale a cel puțin 15 tineri din București, cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, prin dezvoltarea competențelor de comunicare organizațională și relații publice.
 • O.S.5. Creșterea gradului de conștientizare a 1000 de tineri cu privire la importanța managementului de proiect și a comunicării în viața profesională prin intermediul unei campanii on-line, derulată pe perioada a 2 luni.

Perioada de desfășurare: 15 august - 15 noiembrie 2014

Loc de desfășurare: București, România

Public țintă: 30 de tineri, 18-25 ani din București (15/modul de formare)

Module de formare:
 1. ”Project Management Academy” (20h);
 2. ”PR and Communication Academy” (20h),


Formator:
Gabriel BREZOIU (Blog personal | CV Linkedin) este fondator și Manager General al GEYC. În calitate de Manager de proiecte (din 2007), trainer (din 2008) și blogger (din 2007), are o largă experiență teoretică și practică privind comunicarea (orală și scrisă), relațiile publice, vorbitul în public, comunicarea nonverbală și utilizarea rețelelor sociale în România și în Uniunea Europeană.

Formare profesională
 • absolvent al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic şi al Facultăţii de Management (Academia de Studii Economice București), masterat în „Managementul proiectelor”;
 • certificări ANC (fostul CNFPA): Management de proiect, Formator de formatori, Comunicare,  Comunicare în limba engleză, Leadership, Economie socială;
 • certificări europene: ECDL, Cambridge - Young enterprise, Business responsibility;
 • programe de specializare (2009 - prezent): Franța, Marea Britanie, Luxembourg, Belgia, Spania, Danemarca, Italia, Georgia, Grecia, Ucraina, Bulgaria, Azerbaidjan, Polonia, Turcia;

Evaluare:
La finalizarea cursurilor, tinerii împărțiți pe echipe vor avea la dispoziție două săptămâni pentru a realiza un proiect pentru evaluarea finală. Prezentarea proiectelor se va face sub forma unui concurs ce va fi jurizat de către o comisie alcătuită din 3-5 reprezentanți a 3 organizații (vor fi invitate persoane din partea mediului ONG, mediului privat și al instituțiilor publice). Membrii comisiei vor desemna câte o echipă câștigătoare din cadrul fiecărui modul de training.
Acestea vor fi premiate și vor avea posibilitatea de a își implementa proiectul în cadrul GEYC.
La finalizarea modulelor de formare, participanți vor primi un certificat de absolvire.

Contact: Mihaela VOINEA - Deputy Project Manager <mihaela.voinea(at)geyc.ro>


Organizator:
Group of the European Youth for Change - GEYC este o organizație românească non-profit de tineret implicată în proiecte la nivel național și internațional, ce are drept scop capacitarea tinerilor de a schimba în bine comunitățile din care fac parte. Asociația GEYC a organizat de-a lungul timpului proiecte educaționale (programe de formare, seminarii, conferințe), proiecte interculturale (schimburi de tineri). Specializată în proiecte digitale și de creștere a angajabilității tinerilor, GEYC face parte in ”Grand Coalition for Digital Jobs” – inițiativă a Comisiei Europene. Printre evenimentele anului marca GEYC se numără și EDYS (European Digital Youth Summit).

Follow-up:
SMARTER Academy reprezintă o inițiativă de continuare-dezvoltare (follow-up) a proiectului SMARTER (RO-43-E107-2013-R3) finanțat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în acțiune”. Responsabilitatea privind acest material revine autorului (Asociația GEYC), Comisia Europeană neputând fi făcută responsabilă în niciun fel.