24 December 2018

European Digital Youth Summit 2018: The story after the story

Varianta în limba română este disponibilă mai jos


#EDYS18, held under the High Patronage of the European Parliament, gathered in the Transilvania University of Brașov around 200 local, national and international participants from more than 10 countries. EDYS - European Digital Youth Summit 2018 had a diverse Opening Panel - welcoming government, academia and civil society representatives from Brașov and abroad - which made it eclectic and interesting both for the physical and online audience. The online presence of the event reached 35k social media users and our live transmission reached almost 20k users.

“The 21st century is a very lucky time for us, when it is the fastest way to reach a significant amount of information. The social media role is huge in our life and its branches are much faster than we could imagine.” (Maridea GELASHVILI, CISV Georgia and SIQA)

#EDYS18
After every guest’s speech, the speakers had the chance to receive live questions from our online audience and also from the people present at the event. These interactions enriched the meeting and challenged the speakers to reflect on their statements. Plus, as a digital summit, we also played around with technology, voting live on different polls: for example, we learned that surprisingly 58% of the audience has never participated in an international exchange.

“How can I make it happen? Look around you, you have resources all around you. What are you going to do to have an impact? You should be thinking of having a large impact at an international level. The digital element is just a tool, it needs to be you the one that makes the dreams into reality. ‘I have an idea and I will make it happen’ - you have people that can help you all around you, it is your choice to pursue your dreams.” (Mohammed ZAMAN, CEO & Founder of Opportunity International)

Transilvania University of Brașov encourages internationalisation through partnership agreements with higher education and research institutions all over the world, mobility of students and staff, participation in international education, scientific and research and many more programs.

“Nowadays young students and young entrepreneurs have a lot of opportunities in order to take part in #mobility projects thanks to the upgrowing efforts of Universities and the huge amount of #funds and tools provided by Europe.” (Simona Lache, Vice-rector of Transilvania University of Brașov)

Regarding the two workshops, "EuroIMPACT Plus" and "Turn ONline", more than 50 local, national and international participants attended each workshop. "Turn ONline" focused on how to engage online and offline communities, focusing on questions such as ”What role does digital media have in forming online and offline communities?”, ”European youth projects – how do you engage youth in online and offline communities, when it comes to European youth projects?” while "EuroIMPACT Plus" focused on good practices of young people’s involvement in European funded projects and on key competencies which all individuals need for personal fulfillment and development, active citizenship, social inclusion, and employment:

➡️ Learning to learn;
➡️ Digital Competence;
➡️ Social and Civic competences;
➡️ Communication in foreign languages;
➡️ Cultural awareness and expression;
➡️ A sense of initiative and entrepreneurship;
➡️ Communication in the mother tongue;
➡️ Mathematical competence and basic competences in science and technology.

As a general conclusion, the main lessons from the morning at EDYS are that active participation is necessary for every aspect of our lives, from personal issues (like doing an academic exchange abroad) to political aspects that relate to our community. As the smartphone is in our hands, our (digital) involvement should also be visible, and we need to take the time and make an effort to be committedly behind it.

You can find the conclusions of the event by clicking ➡️ here

European Digital Youth Summit 2018
We are more than thankful for everyone’s involvement in making the European Digital Youth Summit 2018 possible. The event was made possible with the active involvement from our partners: GEYC, Universitatea TRANSILVANIA din Brasov, KA2 - EuroImpact Plus, OpportUNITY, Asociación Projuven, Alternativi International, Prisma European Network, TURN ONline, Liga Studentilor din Centrul Universitar Ploiesti, Europe Direct Bucureşti, Facultatea de Științe Politice - SNSPA, Code Week România, ESN Brașov, Calea Europeană, Mesagerul de Covasna, Asociaţia Elevilor din Maramureş, APP - Asociaţia PRO PFC, Casa de Cultură a Studenților Brașov, Brasov Metropolitan, ELSA Brașov, Aiesec Brasov.


Romanian version


La #EDYS18, derulat sub egida marelui Patronaj al Parlamentului European, găzduiți de Universitatea Transilvania din Brașov, au participat aproximativ 200 de participanți locali, naționali cât și internaționali provenind din peste 10 țări. Sesiunea variată de deschidere facilitată de membri ai Consiliului local și oameni de seamă din mediul universitar brașovean și de peste hotare, s-a dovedit a fi una complexă și fructuoasă atât pentru publicul prezent, cât și pentru cei care ne-au urmărit online. Evenimentul făcut public online a ajuns la cifra de 35 000 de utilizatori. În ceea ce privește transmisiunea live a conferinței, aceasta a fost urmărită de aproape 20 000 de spectatori.

„Secolul al XXI-lea se dovedește a fi cel mai favorabil pentru noi, căci prezintă cea mai rapidă cale de a accede la cât mai multă informație. Social media are un rol imens în viața noastră și canalele/conexiunile ei sunt mai rapide decât ne-am fi imaginat”. (Maridea GELASHVILI, CISV Georgia și SIQA)

#EDYS18
În sesiunea de deschidere, speakerii au primit întrebări de la publicul care viziona online conferința precum și de la persoanele prezente în sală. Aceste interacțiuni s-au dovedit a fi foarte utile, aportul acestora generând noi reflecții și idei valoroase. În plus, fiind un summit digital, participantii s-au jucat și cu tehnologia, având prilejul să-și exprime preferințele referitoare la tehnologie și mobilități internaționale votând online diverse chestiuni prin aplicații interactive. Astfel am aflat, de pildă, că mai mult de 58% dintre cei prezenți nu au participat până acum la vreo mobilitate internațională.

”Ce pot face eu ca să se întâmple? Uită-te în jur, ești înconjurat de surse și resurse. Cum le poți folosi pentru a avea un impact? Trebuie să ai în vedere obținerea unui impact mare pe plan internațional. Elementul digital este doar un instrument, tu trebuie să fi cel care face ca visurile să devină realitate. Am o idee și o voi implementa. Există oameni care te pot ajuta. Ține doar de alegerea ta de a-ți urma idealul.” (Mohammed ZAMAN, CEO și Fondator al Opportunity International)

Universitatea Transilvania din Brașov încurajează parteneriate internaționale cu instituții de studii superioare și implicarea studenților în mobilități internaționale.

„În ziua de astăzi, studenții și tinerii antreprenori au la dispoziție o gamă diversificată de oportunități datorită eforturilor imense depuse de universități, a fondurilor ridicate și a facilităților furnizate de Uniunea Europeană”.  (Simona Lache, Prorector la Universitatea Transilvania din Brașov)

La cele două workshopuri care au urmat în program, „EuroIMPACT Plus” și „Turn ONline”, au participat mai mult de 50 de persoane, venite de peste tot din România, cât și din străinătate. „Turn ONline” s-a concentrat pe găsirea unui mijloc prin care putem să influențăm comunitățile offline și online. Tematica s-a concetrat pe întrebări precum: „Care este rolul mediului digital în formarea și dezvoltarea acestor comunități?”, „Proiectele europene de tineret - cum încurajăm participarea tineretul în comunitate prin aceste proiecte?”. În același timp, cel de-al doilea workshop, „EuroIMPACT Plus”, a urmărit să promoveze bune practici ale implicării tinerilor în proiectele europene și competențele cheie de care au nevoie aceștia pentru împlinire personală și dezvoltare profesională, rol activ în societate, incluziune socială și grad mare de angajabilitate:

➡️ a învăța cum să învățăm;
➡️ competențe digitale;
➡️ competențe sociale și civice;
➡️ conversații în limbi străine;
➡️ conștiința culturală și identitate;
➡️ capacitatea de a lua inițiativă și spirit antreprenorial;
➡️ comunicarea folosind limba maternă;
➡️ competențe matematice și cultură generală privind științele exacte și tehnologia.

În ansamblu, participanții au înțeles de ce este importantă participarea activă în societate, de la chestiuni personale (cum e de pildă, alegerea unei mobilități academice de studiu în străinătate) și până la aspecte politice relevante pentru comunitatea din care fac parte. Precum smartphone-ul este nelipsit din mâinile noastre, la fel trebuie să fie și implicarea noastră, trebuie să alocăm timp și să facem un efort pentru a fi mereu pe urmele tehnologiei.

Concluziile evenimentului se regăsesc ➡️ aici

European  Digital Youth Summit 2018
Suntem mai mult decât încântați pentru implicarea fiecăruia în a face această ediție posibilă și memorabilă. Recunoștiința noastră se îndreaptă către partenerii noștri fără de care evenimentul nu ar fi fost posibil: GEYC, Universitatea Transilvania din Brașov, KA2-EuroImpact Plus, OpportUNITY, Asociația Projuven, Alternativi International, Prisma European Network, TURN ONline, Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești, Europe Direct București, Facultatea de Științe Politice - SNSPA, Code Week România, ESN Brașov, Calea Europeană, Mesagerul de Covasna, Asociaţia Elevilor din Maramureş, APP - Asociaţia PRO PFC, Casa de Cultură a Studenților Brașov, Brasov Metropolitan, ELSA Brașov, Aiesec Brasov.