16 April 2014

Campania SMARTER: implică-te și tu la nivel local!


GEYC lansează un apel de selecție de parteneri locali pentru organizarea Campaniei SMARTER (Social Media Academy: Raising Teen Employability Resources), care își propune să încurajeze tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani din România să folosească instrumentele oferite de rețelele sociale pentru a reuși să obțină în viitor locul de muncă dorit.


Campania se derulează în cadrul proiectului cu același nume organizat de Asociația GEYC cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune” (4.3). Află mai multe detalii despre proiect.

Rolul partenerilor 
Partenerii locali pot fi școli, licee, universități, organizații nonguvernamentale de tineret, instituții publice sau orice alte organizații implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii de 13-30 de ani din România. Misiunea partenerilor locali selectați va fi de a organiza un eveniment în cadrul campaniei SMARTER având drept scop încurajarea tinerilor de a folosi instrumente social media pentru a își crea viața profesională dorită.


Beneficiile partenerilor 
 • Titulatura de „Partener local al campaniei” din cadrul proiectului SMARTER, co-finanțat de Comisia Europeană, prin Tineret în Acțiune (4.3); 
 • Acordarea unei diplome de merit coordonatorului de eveniment și diplome de participare celor care au luat parte la eveniment, inclusiv echipei de organizare (după transmiterea și aprobarea raportului final, în octombrie 2014); 
 • Titulatura ”SMARTER Educator”. Va fi acordată prin tragere la sorți unuia dintre coordonatorii de evenimente. Titularul va fi invitat să participe la cursul de formare SMARTER (București, 22-31 august 2014). ATENȚIE: sunt eligibili pentru această titulatură DOAR coordonatorii de evenimente care: - au trimis formularul de raportare până la data de 30 iunie 2014. - cunosc la nivel avansat (scris și vorbit) limba engleză; Participarea la cursul de formare SMARTER presupune: - acoperirea 100% a cheltuielilor de cazare, masă, program de formare, alte activități în valoare de până la 486 EUR/persoană; - acoperirea 70% a cheltuielilor de transport în limita a 100 EUR; - posibilitatea de a primi un certificat Youthpass care să ateste competențele dobândite, având recunoaștere la nivel european; - participarea la toate activitățile programului de formare; În cazul în care persoana trasă la sorți refuză participarea sau nu poate fi contactată în termen de 3 zile lucrătoare, se reia tragerea la sorți. 
 • Titulatura de ”SMARTER Center” va fi acordată primelor 10 școli / licee/ universității / organizații nonguvernamentale de tineret / instituții publice care au implicat cel mai mare număr de tineri în raport cu capacitatea sa. Se va avea în vedere următorul indicator: I = [Număr de tineri implicați în evenimentul SMARTER] / [Capacitate totală]
 • Titulatura de ”SMARTER Student”, acordată unui număr de trei tineri dintre cei 33 selectați pentru expoziția “99 steps for a Dream Job”. Selecția se va face pe baza machetelor transmise prin poștă de coordonatorii de evenimente. Criteriile avute în vedere vor fi creativitatea și originalitatea (70%), precum și gradul de fezabilitate al propunerii (30%).
Calendarul campaniei
 • 15 aprilie – 1 iunie 2014: înscrierea partenerilor locali; 
 • 15 mai – 30 iunie 2014: desfășurarea evenimentelor; 
 • 15 mai – 15 iulie 2014: raportarea evenimentelor și transmiterea prin poștă a mesajelor ”My dream job”. Coordonatorii de evenimente care finalizează cu succes procesul de raportare până la data de 30 iunie 2014 vor intra într-o tragere la sorți pentru titulatura ”SMARTER Educator” și vor lua parte la: 
 • 22-31 august 2014: programul european de formare SMARTER (București); 
 • 28 august 2014: European Digital Youth Summit - EDYS (București) Toți coordonatorii de evenimente din Campania SMARTER vor putea candida pentru unul din locurile gratuite la EDYS. Asociația GEYC nu va suporta cheltuielile de deplasare ocazionate. 
 • octombrie 2014: Expoziția ”99 steps for a dream job”, acordarea titlurilor ”SMARTER Center”, ”SMARTER Educator”, ”SMARTER Student”, transmiterea diplomelor de participare și a diplomelor de merit pentru toate evenimentele a căror raportare a fost finalizată conform calendarului.

Înscrie-te acum! Metodologie

Materiale disponibile:
Contact: stefania.papadopol@geyc.ro, Ștefania PAPADOPOL - Coordonator Campania SMARTER

GEYC își asumă un angajament ferm în direcția responsabilității sociale și ecologice. În acest sens, se va evita pe cât posibil consumul de hârtie, iar acolo unde este necesar, după folosire, se va asigura de reciclarea corespunzătoare a materialelor respective. Transmitem același mesaj și partenerilor noștri!