29 September 2012

Combating Discrimination against Migrant and Roma Minorities - educational achievements and results

EN: Between 18th and 28th of September 2012, GEYC participated to the TC "Combating Discrimination against Migrant and Roma Minorities" organised in Rosheim, France by AMSED
RO: În perioada 18-28 Septembrie 2012, GEYC a participat la trainingul „Combaterea discriminării rromilor și a populațiilor migrante” organizat în Rosheim, Franța de către AMSED
EN: Training participants in front of ECHR, Strasbourg, France
RO: Participanții la training, în fața la CEDO, Strasbourg, Franța

EN:
Between 18th and 28th of September 2012, GEYC participated with a delegation including Monica Burian, Dana-Andreea Marin, Sorina Elena Lupu and Gabriel-Andrei Brezoiu to the Training Course "Combating Discrimination against Migrant and Roma Minorities" organised in Rosheim, France by AMSED with the financial support of the European Commission through "Youth in Action" program.

The training program was highly diverse, every day bringing something new. We started by understanding basic concepts because, as Robert Rustem from the European Forum for Roma and Migrant said, being present at one of the workshops, discrimination arises from lack of information.

We visited the European Court of Human Rights (ECHR) where we interacted with employees who have shared with us their experiences. Then, some of the participants presented good practices they performed to combat discrimination at local and national level. We also participated in several debates with important guests from CIMADE, Consultative Council for Foreign Residents in Strasbourg, the European Forum for Roma and migrants etc.

In the last days of this training we learned how to conceive a "Youth in Action" project. During this event, we interacted with people from many countries (France, Ukraine, Palestine, Morocco, Algeria, Spain, Georgia, Azerbaijan, Germany, Turkey), we exchanged different views and learned from each other in an informal environment. We presented our organizations  and we set up future collaborations, but also a long-term friendship.

More details about our work and results can be seen on the platform: http://tccombatingdiscrimination.blogspot.ro/.

EN: GEYC delegates during ”Souk of organisations” in Rosheim, France
(from left to right: Monica, Gabriel, Andreea and Sorina)
RO: Reprezentanții GEYC în timpul „Târgului de organizații” în Rosheim, Franța
(de la stânga la dreapta: Monica, Gabriel, Andreea și Sorina)


RO:
În perioada 18-28 Septembrie 2012, GEYC a participat cu o delegație formată din Monica Burian, Dana-Andreea Marin, Sorina Elena Lupu și Gabriel-Andrei Brezoiu la trainingul „Combaterea discriminării rromilor și a populațiilor migrante” organizat în Rosheim, Franța de către AMSED cu suportul financiar al Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune”.

Programul trainingului a fost extrem de variat, fiecare zi aducând un lucru nou. Am început prin a înțelege concepte de bază, fiindcă, asa cum spunea Robert Rustem de la Forumul European pentru Romi și Migratori, prezent și el la unul din workshopuri, discriminarea apare din lipsa de informare.

Am vizitat Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) unde am interacționat cu angajați ce ne-au transmis din cunoștințele lor. Apoi, o parte din participanți a prezentat bunele practici pe care le realizează pentru a combate discriminarea la nivel local și național. De asemenea, am participat la diverse dezbateri împreună cu invitați importanți de la CIMADE, Consiliul Consultativ pentru Rezidenți Străini în Strasbourg, Forumul European pentru Romi și Migratori etc.

În ultimele zile din acest training am învățat cum să realizăm un proiect pentru a obține finanțare prin programul „Tineret în Acțiune”. În timpul acestui eveniment, am interacționat cu persoane din multe țări (Franța, Ucraina, Palestina, Maroc, Algeria, Spania, Georgia, Azerbaidjan, Germania, Turcia), am schimbat opinii și am învățat unii de la alții într-un mediu nonformal. Ne-am prezentat fiecare organizațiile din care facem parte și am pus bazele unor viitoare colaborări, dar și a unor prietenii de lungă durată.

Mai multe detalii despre munca depusă și rezultatele proiectului sunt disponibile pe platforma http://tccombatingdiscrimination.blogspot.ro/ .