19 May 2018

TC "Looking for PIP- Peer Impower", Malaga, Spain

Timp de 8 zile, între 28 aprilie și 6 mai, în însorita Malaga, trei membre GEYC au luat parte la un training ce a avut drept teme principale egalitatea de gen și rolul acesteia în leadership, prin identificarea modalităților care să încurajeze depășirea prejudecăților și să genereze conștientizarea necesității de a ne schimba optica în privință felului în care ne raportăm la rolurile de gen, atât în viață cotidiană, cât și în spațiul destinat muncii.

Alături de tineri din Spania, Turcia, Italia, Egipt, Tunisia, cele trei reprezentante ale GEYC și-au adus contribuția în cadrul dezbaterilor purtate și s-au implicat activ în acțiunile de învățare propuse de coordonatorii training-ului. 

Proiectul a fost o bună oportunitate pentru a cunoaște instrumentele naționale și internaționale destinate participării cetătenilor, în scopul promovării politicilor pentru transformare, antreprenoriat inovativ și initiativă din perspectivă de gen. Pe termen lung, consideră organizatorii, acest proiect va fi jucat un rol fundamental în construcția colectivă a egalității de gen, care aduce beneficii întregii societăți, deoarece întregul corp social are beneficii atunci când, indiferent de gen și de orientarea sexuală, sunt garantate și respectate drepturile omului.

"Acest training ne-a pus la încercare abilitățile de lider, prin intermediul mai multor jocuri și activități care ne-au așezat față în față cu situații cât mai diverse, dificile și antrenante deopotrivă: jocuri de rol, dezbateri, strategii, conturarea unor pași în vederea realizării de proiecte, chiar până la elaborarea unui plan de a salva lumea de capitaliști. Aceste activități au fost siajul în urmă cărora s-au deschis discuțiile despre leadership, despre cum diferențele de gen își pun amprenta pe viețile noastre și despre cum trebuie să fim promotori ai unui nou tip de leadership."

"O altă temă semnificativă a acestui training a reprezentat-o feminismul, raportat la sistemul patriarhal curent. O mare parte din workshop-uri au abordat femeia și rolul ei în societate. S-a discutat despre stereotipurile și modurile prin care societățile se raportează la femei. Împreună cu participanți din țări precum Tunisia, Egipt și Turcia am lucrat în activitățile ce ne-au fost destinate și am constatat că, deși România nu este nici pe departe cea mai bună țara în care să îți dorești să locuiești, suntem, totuși, norocoase că ne-am născut aici."

"Trainingul Looking for PIP – Peer Impower desfășurat în Spania mi-a așezat în față anumite probleme cu care se confruntă societatea noastră, cărora nu le-am acordat suficientă atenție în trecut și, mai mult decât atât, până la participarea în cadrul acestui training, nu am considerat un lucru atât de important implicarea activă în evenimente sociale, cu scopul de a preveni, combate discriminarea indiferent de nivelul la care se produce. Felul în care au fost structurate activitățile și în care au fost abordate subiecte sensibile ce țin de egalitatea de gen, discriminarea persoanelor LGBTQI, m-a motivat să pun în practică ceea ce am învățat, să studiez mai mult acest aspect, astfel încât să pot face lumea în care trăiesc mai conștientă de faptul că aceste persoane nu trebuie marginalizate, dimpotrivă." "Mă simț recunoscătoare că prin intermediul proiectului am cunoscut oameni implicați, cu experiență și cunoștințe temeinice în domeniul drepturilor omului, leadership, protecția mediului. Consider că echipa noastră și-a adus aportul deplin pe parcursul proiectului, prin implicarea maximă în cadrul workshop-urilor. Am avut oportunitatea de a lucra, în egală măsură, și în echipe formate din membrii aceleiași țări, astfel, am putut aduce în discuție subiecte de interes din România, probleme existente la nivelul sistemului de guvernământ, am prezentat diverse soluții și strategii, care, din perspectiva noastră, ar putea schimba politicile naționale. Diversitatea naționalităților și totodată faptul că am avut ocazia de a interacționa și de a asculta tineri și tinere din state membre ale UE, dar, mai ales, din state precum Tunisia, Egipt și Turcia a fost extrem de binevenită. Odată ce fiecare participant a putut prezenta și descrie pe larg situația din țara să cu privire la subiectul abordat, nu a fost deloc surprinzător să identificăm probleme comune, dar și altele care ne diferențiază. Oamenii care au fost implicați au dat dovadă de tenacitate și responsabilitate, astfel, activitățile au fost productive și interesante. Am reușit să stabilim relații de prietenie cu o bună parte din participanți, cu unii dintre ei poate, în viitor, vom avea parteneriate și, eventual, vom dezvoltă proiecte asemănătoare."
În încheiere, un alt alt punct ce merită menționat este reprezentat de dimensiunea practică a activităților desfășurate. Fiecare nou subiect abordat a avut o finalitate practică: am reușit să învățam cum putem deveni proprii noștri lideri, că procesul contează uneori mai mult decât premiul final la care tindem, că putem realiza lucruri extraordinare atunci când formăm o echipă puternică și coezivă, în care membrii împart un scop comun, obiecte comune, motivație și creativitate și că este foarte important ca procesul de comunicare între membri să fie unul bazat pe argumente. Am învățat că ideile trebuie să fie ascultate, discutate și că trebuie să răspundem cu argumente opiniilor, nu emițătorilor acestora și nu în ultimul rând, inițiativă sinceră de a colabora a membrilor și implicarea trebuie apreciate și răsplătite de cel ce este cu adevărat lider. 
Laura Blaga 

Andreea Smerea 

Nicoleta Stavila