Programul UNITED sprijină tinerii vulnerabili


Context


Solidaritatea a reprezentat o valoare fundamentală în cadrul activităților GEYC de la început, concretizată în 2016, începând cu programul de cooperare strategică „Support Moldova" (2016-2018) care a vizat susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea actorilor cheie și dezvoltarea de competențe soft, hard și transversale, fiind destinat tinerilor, organizațiilor non-guvernamentale și autorităților publice.

Apoi, activitățile au continuat cu inițiative destinate sprijinirii migranților și refugiaților. Din 2010 până în prezent, am susținut peste 100 de tineri să ia parte la proiecte de voluntariat european (European Voluntary Service și European Solidarity Corps).

În 2016, echipa GEYC a implementat SMARTER Academy Moldova, o inițiativă ce-a propus să sprijine eforturile de dezvoltare organizațională, la nivel individual și de echipă, și sa intensifice relațiilor de suport și cooperare între reprezentanții din sectorul non-guvernamental de tineret din România și Rep. Moldova. SMARTER Academy - Moldova a oferit organizațiilor de tineret și tinerilor din Republica Moldova posibilitatea de a-și extinde orizontul de cunoștințe în domenii precum management de proiect și marketing digital.

În 2018, am organizat #invizita la antreprenori sociali în cadrul job shadowing-ului #WomenGetBack, am vizitat MamaPan - Brutaria cu maia și Centrul digital pentru dezvoltarea profesionala a femeilor din cartierul Ferentari. Apoi, echipa noastră a fost implicată în programe de tip hackathon: EU: Africa the post crisis journey și Hack the normal - from Africa for Africa, unde au jucat un rol important ca și mentori .

În 2020, am lansat politica de sustenabilitate GEYC în cadrul European Fellowship on Sustainable Development (EFSD), un program complex despre #SDGs inițiat de GEYC sub egida rețelei europene PRISMA în cadrul proiectului KA2 EllE. Prin intermediul politicii dorim să aplicăm principiile dezvoltării durabile în proiectele coordonate de GEYC. Aceste principii sunt:
  • Egalitatea de gen
  • Incluziunea socială
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Managementul călătoriilor
  • Sănătatea și bunăstarea
  • Parteneriatele pentru realizarea obiectivelor

UNITED corespunde Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD): ODD-4: educație de calitate și ODD-10 inegalități reduse. Considerăm că dezvoltarea sustenabilă a comunității se poate face doar prin reducerea inegalităților și implicarea celor mai vulnerabili.

Formatînțelegerea nevoilor tinerilor activități
online + offline
durata programului: iulie-decembrie 2021
iulie 2021: kickoff
atelier dezvoltare personală
mentorat reprezentarea comunității GEYC la evenimente de interes
schimburi de tineri internaționale UNITED
un program pilot care să ajute tinerii sa își dezvolte potențialul la maxim printr-o serie de oportunități dezvoltate special pentru ei.
activități de tip #invizita cursuri de formare
pentru participanții cu dificultăți economice, programul va acoperi integral costurile aferente participării lor în activități

Selecție


Profilul tinerilor:
Cetățenie română 14 - 24 ani Dificultăți sociale, culturale, economice, geografice, cu dizabilități sau orice alte obstacole

Mentorat


Fiecare participant va avea câte un mentor din Comunitatea GEYC care îl va îndruma și îi va pune la dispoziție resursele aferente intereselor lui.
Mentorii o sa fie selectati de echipa GEYC în funcție de nevoile fiecărui stagiu. O sa deschidem un apel în comunitatea GEYC, dar vom activa și persoane pe care le considerăm potrivite pentru stagiarii noștri.

Pe durata stagiului, mentorii vor ghida participanții pe planul dezvoltării personale și profesionale în cadrul unor întâlniri periodice.

Implică-te


Costul derulării programului (acesta include costurile administrative și directe privind participarea celor selectați la toate activitățile din cadrul programului): 1200 RON/persoană

Pentru participanții selectați, programul este oferit în mod gratuit.
Costul derulării programului va fi acoperit din resurse atrase (redirecționări de impozit, sponsorizări, donații) și din resurse proprii (pentru fiecare 100 lei atrași din redirecționări, GEYC va suplimenta cu încă 100 lei din resurse proprii).

Donează Sponsorizează
Redirecționează 3.5% din impozit

In March 2013 we celebrated GEYC13 Anniversary