09 April 2017

Provocare: Cum comunicăm pe rețele sociale? // Challenge: How to communicate in social media?

English version below

În cadrul workshop-ului de debut al celei de-a treia ediții „Promotori pentru democrație europeană”, echipa GEYC a susținut o sesiune pe tema „Cum comunicăm pe rețele sociale?” menită să îi pregătească pe promotori să utilizeze eficient mijloacele digitale în realizarea activităților lor de comunicare europeană.
During the start workshop of the third edition of "Promoters for European Democracy", GEYC team led a session on "How to communicate in social media?" aiming to train the promoters in using efficiently digital means for their communication activities.


Astfel, sesiunea a abordat mai multe părți:
Thus, the activity included several parts:

 • Cum să cunoști mai bine comportamentul digital al celor cu care comunici (preferințe, rețele sociale pe care sunt prezenți, cum interacționează și când anume cu rețelele sociale respective);
  How to understand better the digital behavior of your target group (preferences, social networks used, interactions, how & when etc.);

 • 7 greșeli „fatale” în social media;
  7 "fatal" errors in social media;

 • schimb de bune/rele practici în comunicarea pe rețele sociale - Studiu de caz: Flashmob de Ziua Europei;
  good/bad practices exchanges in communicating through social media - Case study: Europe's Day Flashmob;


 • „Tweet-ul perfect” sau cum să sintetizezi în 140 caractere un mesaj de comunicare de eveniment (sfaturi privind comunicarea scrisă);
  The "perfect tweet" how to convey an event related message through 140 characters (written communication tips & tricks);


 • Echipa GEYC, de la stânga la dreapta:
  Ramona Neculoiu, Gabriel Brezoiu și Georgiana Nuțu

 • Design grafic: reguli uzuale și prezentarea platformei canva.com;
  Graphic design: usual rules and canva.com platform presentation;


„Fiecare crede că poate comunica prin rețelele sociale, ceea ce este adevărat, dar nu neapărat în maniera dorită” 
"The thing is that everybody believes that he/she can communicate through social media, which is right, but not necessarily in the right way." 
(Gabriel Brezoiu, General Manager - GEYC)
Promotori pentru democrație europeană 2017 // Promoters for European Democracy 2017

Biroul de Informare al Parlamentului European în România, alături de partenerii săi – Ministerul Tineretului şi Sportului, Asociaţia Pro Democraţia (APD) şi Group of the European Youth for Change (GEYC) organizează proiectul „Promotori pentru democraţie europeană", care se desfăşoară în perioada aprilie-noiembrie 2017. Acest proiect îşi propune să implice în fiecare an câte 30 de tineri în promovarea democraţiei şi a valorilor care îi unesc pe cetăţenii Uniunii Europene.
European Parliament Information Office in Romania together with its partners - Romanian Ministry of Youth and Sports, Pro Democrația Association and Group of the European Youth for Change (GEYC) organize the project ”Promoters for European democracy betweeen April and November 2017. The project aims to involve every year 30 young people to promote democracy and the values that unite European Union Citizens.


Sesiunea „Cum comunicăm pe rețele sociale?” a fost organizată în cadrul proiectului „eSkills for Volunteers” gestionat de către GEYC în cadrul Programului Erasmus+ coordonat de către Comisia Europeană.
The activity "How to communicate in social media?" was organized in the frame of the project "eSkills for Volunteers” managed by GEYC  in the frame of European Commission programme, Erasmus+.