09 June 2021

DIVERSE project- Romanian centres of excellence


[EN] 

Ro version bellow

Today we are marking the end of the implementation phase in Romania of the DIVERSE project, co-financed by the Erasmus+ programme of the European Union, by promoting and awarding top 10 educational institutions (primary and secondary level) that got involved in the project at a national level (by highest number of teachers that successfully finished DIVERSE educational programme and highest number of RMM students reached).

In starting to do so, today, the 9th of June 2021, we've organized an informational meeting with the principal and teachers of Școala Profesională Specială "Sfânta Maria" Bistrița, where we were kindly received by Mrs. Simona Bîrte, head principal. As the above mentioned educational institution was the first to successfully complete our educational programme, it was only natural it would be the first to become a DIVERSE Centre of excellence in managing diversity in the classroom.
In the next weeks, the following educational centres/institutions will receive the DIVERSE Centre award:

1. Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

2. Școala Gimnazială „Radu Tudoran”, Brăila

3. Colegiul Național de Arta „Octav Băncilă”, Iași

4. Liceul „Regina Maria”, Dorohoi

5. Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova

6. Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare

7. Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

8. Școala Gimnazială Nr. 9, Reșița

9. Școala Gimnazială, comuna Păstrăveni

10. Colegiul Național „Roman Vodă”, municipiul Roman.

We thank all 140 teachers that took part in the live DIVERSE courses and later implemented the methods (digital storytelling, folk and fairy tales, drama in education) in their teaching efforts, in order to better accommodate and integrate students with a RMM background, in the end improving the management of diversity in their institutions.

Keep posted for more news on our website and Facebook page

Find out more about the DIVERSE project HERE and HERE. 

If you are a Romanian teacher interested in more opportunities specifically tailored for your needs, consider joining our national teacher network at EDU.GEYC.RO


[RO]

Astăzi marcăm sfârșitul fazei de implementare în România a proiectului DIVERSE, cofinanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene, prin promovarea și acordarea de certificate primelor 10 instituții de învățământ (nivel primar și secundar) care s-au implicat în proiect la nivel național (prin cel mai mare număr de profesori care au terminat cu succes programul educațional DIVERSE și cel mai mare număr de studenți RMM atinși).


Începând să facem acest lucru, am organizat o întâlnire de informare cu directorul și profesorii Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” Bistrița, unde am fost primiți cu amabilitate și activă implicare de doamna directoare Simona Bîrte. Întrucât instituția de învățământ menționată mai sus a fost prima care a finalizat cu succes programul nostru educațional, era firesc să fie prima care să devină un Centru DIVERSE de excelență în gestionarea diversității culturale în școli.
În următoarele săptămâni, următoarele centre / instituții de învățământ vor primi premiul Centru DIVERSE:

1. Școala Profesională Specială „Sfânta Maria”, Bistrița

2. Școala Gimnazială „Radu Tudoran”, Brăila

3. Colegiul Național de Arta „Octav Băncilă”, Iași

4. Liceul „Regina Maria”, Dorohoi

5. Școala Gimnazială „Anton Pann”, Craiova

6. Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare

7. Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, Tg. Jiu

8. Școala Gimnazială Nr. 9, Reșița

9. Școala Gimnazială, comuna Păstrăveni

10. Colegiul Național „Roman Vodă”, municipiul Roman.

Mulțumim tuturor celor 140 de profesori care au participat la cursurile DIVERSE și au implementat ulterior metodele propuse (povestire digitală, basme populare și basme, dramă în educație) în eforturile lor de predare, pentru a susține și a integra mai bine studenții care provin din medii dezavantajate ca RMM (refugiați, migranți, minoritari), ajungând, intr-un final, la o mai bună gestionare a diversității culturale în instituțiile lor.

Pentru mai multe noutăți stați la curent pe site și pe Facebook.

Puteți găsi mai multe detalii despre proiectul DIVERSE - AICI și AICI.

Dacă sunteți un profesor din România interesat de mai multe oportunități adaptate în mod special nevoilor dvs., vă recomandăm să vă alăturați rețelei noastre naționale de profesori la EDU.GEYC.RO