11 August 2019

Training Course: [CZ-258] Expert UP!, 14.07.2019 - 22.07.2019

27 youth workers from 9 countries took part in a training course in the Czech Republic on the topic of social entrepreneurship and digital skills.


Some objectives of the project were:

  • to develop ideas using social enterprises as innovative solutions for socio-economic problems
  • to work on financial aspects in social enterprises, such as budgeting, fundraising, sustainability
  • to give youth workers knowledge on digital tools for promotion and visibility
  • to promote EU values by including people with fewer opportunities in their own projects
  • give participants skills, tools, and contacts for working on their ideas in the most effective wayOn July 14, Prague was revealed to me impressive, mysterious, yet restless, but also calm at the same time. It has a special charm that conquers you from the first step on its streets. In the evening, a minibus driven by a manly lady, we drove to Kolin, a charming little town where we were to spend the next week.
With expectations and fears, I took the first steps in social entrepreneurship, an experience that was interesting and enjoyable. All the working sessions dedicated to this topic have attracted my attention and made understanding easier.
I teamed up with Andreea and Valeria and "unraveled" the Romanian legislation related to social enterprises. Subsequently, the presentations made by the other participants showed that the situation of social enterprises is not very well regulated.
A pleasant experience was also when I worked in teams to realize a possible project, collaborating with colleagues in Portugal on a project on the topic of interculturality.
  - Anca Dosan

One of the beautiful experiences due to the Expert UP! Project was the opportunity to plan and present a new social enterprise. The team I was a part of chose to find a solution to reduce pollution and to educate for responsible consumption. teams understood what we consider to be of utmost importance, and what motivates us!
In addition to the knowledge and experience of working in multicultural teams, the week in the Czech Republic brought us many smiles, coffee breaks sprinkled with jokes and stories about unusual traditions and customs!
The participants from the 9 countries, each with their own culture, have inadvertently shown us that we have much more in common than differences between us. I spoke different languages, but discovered common words or customs; we had names that were hard to pronounce for others, but we were all eager to learn about social entrepreneurship.
- Andreea Mitrofan

For me, this training course was a real inspiration! I understood that social enterprises are a new vision, a newer one, about business. Team activities, brainstorming, public speaking - all helped me to get out of the comfort zone and go beyond my abilities.
The intercultural atmosphere has nourished my interest in other cultures and countries! I greatly appreciated the open spirit of the people I met; they were really special.
- Valeria Babin


Romanian version
Cateva dintre obiectivele proiectului sunt:


  • să incurajeze generarea de idei folosind întreprinderile sociale ca soluții inovatoare pentru problemele socio-economice
  • participanții să lucreze la aspecte financiare în întreprinderile sociale, cum ar fi bugetarea, strângerea de fonduri, sustenabilitatea
  • oferirea lucrătorilor tineri cunoștințe despre instrumentele digitale pentru promovare și vizibilitate
  • să promoveze valorile UE prin includerea persoanelor cu mai puține oportunități în propriile proiecte
  • oferă participanților abilități, instrumente și contacte pentru a lucra la ideile lor în cel mai eficient mod

Pe 14 iulie, Praga mi s-a dezvăluit impresionantă, misterioasă, totuși agitată, dar și calmă în același timp. Are un farmec aparte care te cucerește de la primul pas făcut pe străzile ei. Seara, un microbuz condus de o doamnă bărbătoasă, ne-a dus spre Kolin, un orășel cochet în care aveam să petrecem următoarea săptămână.
Cu așteptări și temeri am făcut primii pași în antreprenoriatul social, experiență care s-a arătat interesantă și plăcută. Toate sesiunile de lucru dedicate acestui subiect mi-au atras atenția și au făcut înțelegerea mai ușoară.
Am făcut echipă cu Andreea și Valeria și am "descâlcit" ițele legislației românești legate de întreprinderile sociale. Ulterior, prezentările făcute și de ceilalți participanți au arătat că situația întreprinderilor sociale nu este foarte bine reglementată.
O experiență plăcută a fost și când am lucrat pe echipe pentru a realiza un posibil proiect, colaborând cu colegele din Portugalia la un proiect pe tema interculturalității. -
Anca Dosan

Una din experiențele frumoase datorate proiectului Expert UP! este ocazia de a plănui și de a prezenta o întreprindere socială nouă. Echipa din care am făcut parte a ales sa găsească o soluție pentru a diminua poluarea și pentru a educa spre consum responsabil. Lucrând în echipe am înțeles ce anume considerăm de extremă importanță, precum și ce anume ne motivează!
Pe lângă cunoștințe și experiența lucrului în echipe multiculturale, săptămâna în Cehia ne-a adus și multe zâmbete, pauze de cafea presărate cu glume și povești despre tradiții și obiceiuri neobișnuite!
Participanții din cele 9 țări, fiecare cu o cultură proprie, ne-au demonstrat, involuntar, că avem mult mai multe lucruri în comun decât diferențe între noi. Vorbeam limbi diferite, dar descopeream cuvinte sau obiceiuri comune; purtam nume greu de pronunțat pentru ceilalți, dar eram cu toții dornici să învățăm despre antreprenoriatul social
. - Andreea Mitrofan

Pentru mine acest curs de formare a fost și rămane o adevarată inspirație! Am înțeles că înterprinderile sociale sunt o nouă viziune, una mai fresh, asupra businessului. Activitățile în echipă, brainstorming-ul, practicarea vorbirii în public - toate m-au ajutat să ies din zona de confort și să-mi depășesc abilitățile.
Atmosfera interculturală mi-a hrănit interesul față de alte culturi și țări!
Am apreciat enorm de mult spiritul deschis al oamenilor pe care i-am întâlnit; au fost cu adevarat speciali. -
Valeria Babin