23 June 2019

Let's get it started / Să începem: RGB Balkan Arts Festival “Balkan Portraits: Post-Modern Roots”

EN: GEYC is proudly supporting RGB Balkan Arts Festival, the new institution concerned in mapping the contemporary artistic topography of Balkan region. The aim of the Festival is to create a network of artists and art institutions promoting creative dialogue and extroversion, as well as to investigate and archive the emerging developments in contemporary Balkan arts. 

RO: GEYC este bucuroasă să sprijine Festivalul de Artă Balcanică RGB, o nouă instituție specializată în cartografierea creației artistice contemporane a regiunii balcanice. Scopul festivalului este de a articula o rețea de artiști și instituții de artă care să promoveze dialogul creativ și deschiderea, precum și să investigheze și să arhiveze evoluțiile specifice artelor contemporane balcanice.
vezi versiunea în limba română mai jos

The 27th of June, 12:00 is scheduled the official opening at the Palace of Culture in Iași
Pe 27 iunie, ora 12:00 are loc Vernisajul la Palatul Culturii din Iași

The main event of the festival is an annual exhibition taking part in different Balkan locations. Nevertheless, the festival incorporates publications, workshops, network meetings and continuous archiving activity.

The first edition of RGB Balkan Arts Festival is introduced in Iasi (Art Museum, Palace of Culture) and Thessaloniki (Folk Life & Ethnological Museum of Macedonia & Thrace, Thessaloniki) presenting the contemporary art exhibition and performance’s program “Balkan Portraits : Post-Modern Roots”. The 2019 edition investigates the multiple facets of Balkans region that have been captured by contemporary artists inspired by the field of traditional arts & crafts. 

In the Balkan region, arts & crafts techniques are a common ground between different cultures. The produced objects as elements of tangible cultural heritage provide clear information about the region identity carrying out various symbolic meanings. Crafts are the bond between hand and mind, the link between everyday life and culture, the mirror of identity and the result of social practice and politics. In the age of mass-production, traditional handmade crafts and techniques have limited their presence becoming precious witnesses of our roots and raising questions about our present and our future. The traditional arts and crafts in culture become the starting point of the participant artists’ practice to investigate new aspects and forms of expression, to reveal identity issues, gender perception, contradictions in ownership and authorship.

In 2019, the RGB Balkan Art Festival organizes an itinerant exhibition that will be presented in Romania at the Palace of Culture in Iasi between 27 and 28 June and in Greece at the National Museum of Life and Ethnography of Macedonia and Thrace in Thessaloniki from 1 September to 15 September.


The official opening at the Art Museum, the Palace of Culture in Iasi, is scheduled on 27.06 at 12:00.


Participant Artists: Anna Antarti, Yorgos Drosos, Zoita Delia Călinescu, Nancy Exarhou, EN FLO artist collective (Antonakaki Sophia, Antoniou Depy, Vasileiou Vicky, Gaiti Penelope, Kavouridis Vasilis, Kampouridou Anna, Karoulia Katerina, Kondosphyris Harris, Koronaios Konstantinos, Kouzouni Mina, Manetta Evangelia, Mantziori Agapi, Minas Konstantinos, Mpampanis Thanasis, Monachou Olga, Sentzas Vasilis, Siaterli Dimitra, Tourtoura Katerina, Flegga Antonia, Christopoulou Magda. The dancing group from the Atrapos village of Florina: Angelidou Eleftheria, Antoniou Eleftheria, Antoniou Daphne, Stassini Christina, Stafanovits Vasia, Tsoutsouli Anastasia, Filippou Katerina), Evgenia Faliaridou, Konstantinos Fotiou, Galanis fashion, Dionysis Gardelis-Kaplanis, Miruna Hasegan, Vasilis Karkatselis, Harris Kondosfyris, Sofia Kyriakaki, Thodoris Lalos, Niccolo Massini, Thanasis Raptis, Yiannis Monogios, Ada Muntean, Apostolos Ntelakos, Maria Panagiotou, Pino Pandolfini, Konstantinos Pardalis, Alexandra Petranaki, Nina Prousali, Wojtek Pustola, Filip Adrian Petcu, Catalin Marius Petrișor, Thanasis Raptis, Dimitra Siaterli, Georgia Stamenov Vera Siaterli, Yannis Stamenitis, Nikos Terzis, Anca Szönyi Thomas, Tajó, Elli Vuorinen, Mairi Tsiroukidou.
Curators: Andreea Foanene (Ro) Georgia Kourkounaki (Gr) and Yorgos Taxiarchopoulos (Gr).


Exhibition Duration: 27-28 June 2019

This project is supported by the Goethe-Institut and the Project Fund of the Cultural Management Academy in Sofia, Bucharest, Thessaloniki and Serajevo.


Did you know that GEYC managed a European project on the importance of entrepreneurship in the field of cultural tourism management? Learn more about it on geyc.ro/eect


***

Evenimentul principal al festivalului este o expoziție anuală care este organizată în diferite locații din Balcani. Cu toate acestea, festivalul cuprinde publicații, ateliere, întâlniri de rețea și activitate de arhivare continuă.

Prima ediție a Festivalului de Artă Balcanică RGB este prezentată la Iași (Muzeul de Artă, Palatul Culturii) și Salonic (Muzeul Național de Viață și Etnografie al Macedoniei și Traciei, Salonic) (Folk Life & Ethnological Museum of Macedonia & Thrace, Thessaloniki), care prezintă expoziția de artă contemporană realizată sub tema „Portrete balcanice: rădăcini postmoderne“.

Ediția din 2019 investighează multiplele fațete din regiunea Balcanilor, care au fost surprinse de artiști contemporani inspirați de domeniul artelor și meșteșugurilor tradiționale.

În regiunea balcanică, tehnicile artelor și meșteșugurilor reprezintă un punct comun între diferitele culturi. Obiectele produse ca elemente ale patrimoniului cultural tangibil oferă informații clare despre identitatea regiunii în care se realizează, purtând diferite semnificații simbolice. Artizanatul este legătura dintre mână și minte, legătura dintre viața de zi cu zi și cultură, oglinda identității și rezultatul practicii sociale și al politicii.

În epoca producției industrializate, meșteșugurile și tehnicile tradiționale realizate manual au limitat prezența lor, devenind martori prețioși ai rădăcinilor noastre și ridicând întrebări despre prezentul și viitorul nostru. Tehnicile tradiționale de realizare a obiectelor utilitare devin astfel punctul de plecare al practicii artiștilor participanți pentru a investiga noi aspecte și forme de exprimare, pentru a dezvălui probleme de identitate, contradicții în dreptul de proprietate și de autor.

În 2019 festivalul de artă balcanică RGB organizează o expoziție itinerantă care va fi prezentată în România la Palatul Culturii din Iași între 27 și 28 iunie și în Grecia la Muzeul Național de Viață și Etnografie al Macedoniei și Traciei din Salonic între 1 și 15 septembrie.

Vernisajul la Muzeul de Artă, Palatul Culturii din Iași, este programat in data de 27.06 la orele 12:00.

Artiști participanți: Anna Antarti, Yorgos Drosos, Zoita Delia Călinescu, Nancy Exarhou, EN FLO artist collective (Antonakaki Sophia, Antoniou Depy, Vasileiou Vicky, Gaiti Penelope, Kavouridis Vasilis, Kampouridou Anna, Karoulia Katerina, Kondosphyris Harris, Koronaios Konstantinos, Kouzouni Mina, Manetta Evangelia, Mantziori Agapi, Minas Konstantinos, Mpampanis Thanasis, Monachou Olga, Sentzas Vasilis, Siaterli Dimitra, Tourtoura Katerina, Flegga Antonia, Christopoulou Magda. The dancing group from the Atrapos village of Florina: Angelidou Eleftheria, Antoniou Eleftheria, Antoniou Daphne, Stassini Christina, Stafanovits Vasia, Tsoutsouli Anastasia, Filippou Katerina), Evgenia Faliaridou, Konstantinos Fotiou, Galanis fashion, Dionysis Gardelis-Kaplanis, Miruna Hasegan, Vasilis Karkatselis, Harris Kondosfyris, Sofia Kyriakaki, Thodoris Lalos, Niccolo Massini, Thanasis Raptis, Yiannis Monogios, Ada Muntean, Apostolos Ntelakos, Maria Panagiotou, Pino Pandolfini, Konstantinos Pardalis, Alexandra Petranaki, Nina Prousali, Wojtek Pustola, Filip Adrian Petcu, Catalin Marius Petrișor, Thanasis Raptis, Dimitra Siaterli, Georgia Stamenov Vera Siaterli, Yannis Stamenitis, Nikos Terzis, Anca Szönyi Thomas, Tajó, Elli Vuorinen, Mairi Tsiroukidou.


Curatorii expoziției: Andreea Foanene (Ro) Georgia Kourkounaki (Gr) și Yorgos Taxiarchopoulos (Gr).

Durata expoziției: 27-28 Iunie 2019

Acest proiect este susținut de Goethe Institut și Fondul de Proiecte al Academiei de Management Cultural din Sofia, București, Salonic și Sarajevo.

Știați că GEYC a gestionat un proiect european privind importanța antreprenoriatului în domeniul managementului turismului cultural? Aflați mai multe despre el pe geyc.ro/eect