02 October 2016

Apel înscrieri la SMARTER Academy - Moldova (cursuri intensive de Project Management și Digital Marketing)


Peste 40 de tineri și reprezentanți ai ONG din Republica Moldova vor putea participa la cursul SMARTER Academy - Moldova organizat la Chișinău (octombrie - noiembrie 2016) de către GEYC și Invento, sub egida PRISMA European Network, cu sprijinul financiar al Guvernului României.

Povestea video a #SMARTERAcademy - Moldova
Termen limită înscrieri: 10 octombrie 2016

Ca urmare a seminarului „Managementul proiectelor: cum transformi o idee într-un proiect de calitate?” organizat de GEYC și INVENTO (Chișinău, iunie 2016) ca activitate de diseminare a proiectului European Quality in Youth Projects - EQYP și a vizitei oficiale a managerului general GEYC și a PRISMA European Network în Republica Moldova, au fost identificate nevoia de creștere a capacităților organizațiilor de tineret prin formarea lucrătorilor în domenii cheie ca managementul proiectelor și marketingul digital și de facilitare a schimbului transfrontalier de bune practici între România și Republica Moldova. 

SMARTER Academy - Moldova
SMARTER Academy Moldova reprezintă astfel o inițiativă ce-și propune să sprijine eforturile de dezvoltare organizațională, la nivel individual și de echipă, și intensificarea relațiilor de suport și cooperare între reprezentanții din sectorul non-guvernamental de tineret ai celor două state. Obiectivele inițiativei răspund celor ale Fondului de Mobilitate, prin realizarea unui transfer de expertiză între reprezentanții societății civile dintre cele două state și prin facilitarea dialogului și cooperării dintre organizațiile de tineret din Republica Moldova și România.

Activități:
  • octombrie-noiembrie 2016 - Module de formare: ”Project Management Academy” (20h) și ”Digital Marketing Academy” (20h), cursuri organizate la Chișinău sub egida PRISMA European Network;
  • 10-11 noiembrie 2016 - Vizită de studiu la București unde participanții vor lua parte la "European Digital Youth Summit - EDYS" și la Conferința finală „Promotori pentru democrație europeană” - ediția 2016. La vizita de studiu vor lua parte cei care obțin cele mai bune rezultate la cursurile de formare.

Grup țintă:
Tineri și reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din Republica Moldova, vorbitori de limba română și având minimum studii liceale (în curs). 

Termen limită înscrieri: 10 octombrie 2016
Programul de cooperare strategică "Support Moldova" (2016-2018) vizează susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea actorilor cheie și dezvoltarea de competențe soft, hard și transversale, fiind destinat tinerilor, organizațiilor nonguvernamentale și autorităților publice .


Proiect finanțat cu sprjinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al României, prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP) în cadrul Fondului de Mobilitate Experți România – Republica Moldova implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND).

Parteneri