01 October 2016

SMARTER Academy: formare profesională, consultanță și schimb de bune practici pentru ONG-urile din Republica Moldova


SMARTER Academy - Moldova (SA-MD) oferă organizațiilor de tineret și tinerilor din Republica Moldova posibilitatea de a-și extinde orizontul de cunoștințe în domenii precum management de proiect și marketing digital.  Inițiativa este organizată de către GEYC (RO) și Invento (MD) - membre în PRISMA European Network.

Având în comun viziuni legate de îmbunătățirea și extinderea posibilităților pentru tineri la nivel social, educațional și civic,  GEYC și Invento  au hotărât să extindă programul SMARTER Academy, inițiat de GEYC în București sub egida PRISMA European Network, către o ediție transfrontalieră în Republica Moldova, făcând parte, în același timp, din Programul de Cooperare Strategică „Support Moldova” (2016-2018), inițiat de GEYC. 

Viziune: susținerea și îndrumarea tinerilor din Republica Moldova în parcursul lor profesional, expunerea de noi oportunități și direcții pentru un mai mare dinamism în direcția integrării europene, încurajarea acestora să își afirme calitățile.

Obiective: 
  • O1 Capacitarea a 40 de lucrători de tineret din Republica Moldova cu competențe în Management de proiect și Marketing digital, prin 2 module de formare a câte 20 de ore fiecare.
  • O2 Dezvoltarea organizațională a 10 organizații din Republica Moldova prin 10 ore de consultanță individualizată.
  • O3 Facilitarea schimbului de bune practici între organizațiile din Republica Moldova și cele din România prin transferul de experiză și printr-o vizită de studiu de 2 zile la București a 5 dintre participanții la cursurile de formare.
  • O4 Sprijinirea colaborării dintre organizațiile din Republica Moldova prin lucru în echipă și accesul tinerilor din Republica Moldova în Comunitatea GEYC.

Perioada de desfășurare: octombrie - decembrie 2016.

Loc de desfășurare: Chișinău, Republica Moldova și București, România.

Grup țintă: 40 de lucrători de tineret, manageri de proiect în domeniul tineretului și lideri ai organizațiilor de tineret din Republica Moldova. 

Activități

Organizatori:
  • Asociația GEYC - organizație de tineret non-profit, membră a PRISMA European Network fondată în anul 2010, care are ca scop sprijinirea tinerilor pentru o dezvoltare profesională calitativă și se concentrează pe domeniile de: educație nonformală, noi tehnologii media, tineret și cooperare transfrontalieră.
  • Asociația Obștească INVENTO organizație nonguvernamentală și nonprofit, membră a PRISMA European Network creată în 2011, care are misiunea de a educa, inspira, informa și asista atât organizațiile cât și persoane individuale în crearea, îmbunătățirea și menținerea unei dezvoltări continue a societății.

Proiect finanțat cu sprjinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al României, prin programul României de cooperare pentru dezvoltare (RoAid), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare - Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală (UNDP) în cadrul Fondului de Mobilitate Experți România – Republica Moldova implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România (FOND).