21 March 2016

Imperfecțiuni perfecte / Perfectly imperfect

Echipa GEYC la seara interculturală
GEYC team at the intercultural night
Între 4 și 16 martie, cinci participanți și un lider de grup au reprezentat GEYC în Catania (Sicilia, Italia), la schimbul de tineri ''Working on getting a job'', proiect finanțat prin Programul Erasmus+. 

During the 4th and the 16th of March, five participants and one group leader have represented GEYC in Catania (Sicily, Italy), attending ''Working on getting a job Youth Exchange'', project financed through Erasmus+ Program. [See English version below]În viață, orice experiență contează. Unele ne testează limitele, altele ne fac să ne simțim acasă la mii de kilometri depărtare. Unele ne arată că în ciuda diferențelor oamenii se ajută și pot avea încredere unii în alții. Unele ne fac să spunem că ne-a ajuns, altele ne inspiră să plănuim noi aventuri, în spiritul va continua. Toate sunt pline de înțeles, reamintindu-ne că viața merită să fie învățată și trăită la maxim. 


Schimbul de tineri ''Working on getting a job'', organizat de Identities în Catania, ne-a arătat că dacă ne dorim să obținem ceva diferit trebuie să încercăm ceva nou. Poate nu a fost cel mai bun proiect în termenii organizării timpului și resurselor dar hei, educația non-formală e și despre a încerca și a învăța din greșeli. De fapt, situațiile de criză cu care ne-am confruntat au fost oportunități perfecte de învățare. În acel moment am realizat că orice echipă are nevoie de un lider, că avem drepturi dar și responsabilități, că a da și a primi feedback este esențial pentru eficientizarea oricărui proces, că puterea de a crea o schimbare pozitivă stă în noi înșine și trebuie să o folosim, nu să așteptăm să o facă alții pentru noi. Deci, ce-am făcut timp de 12 zile?
Explorând Catania / Exploring Catania
 • Am împărtășit idei și experiențe cu alți tineri? Bineînțeles, pe tema angajabilității, a antreprenoriatului, a dezvoltării personale și multe altele.
 • Am facilitat sesiuni de învățare? Desigur, ne-a făcut o mare plăcere să contribuim la activitățile de cunoaștere și la conștientizarea puterii mediilor sociale pentru creșterea angajabilității tinerilor.
 • Ne-am pierdut pe străzile siciliene? Oh, da! Nu e nimic mai frumos atunci când călătorești decât să simți pulsul unui oraș nou fără hartă.
 • Am încercat cannoli, gelato și arancini? Mmmm, da, și nu doar o dată!
 • Am baut espresso? Sursa de energie zilnică.
 • Am urcat pe Etna? Evident.
 • Am construit legături culturale cu persoane din 7 țări (Italia, Polonia, Georgia, Ucraina, Belarus, Bulgaria și Romania)? Da, cu fiecare nouă conversație.
 • Am învățat despre noi înșine? Sigur că da, de-a lungul întregului proiect.


Dar haideți mai bine să vedem ce părere au avut participanții:

Experiența în Catania a fost una specială pentru mine, ținând cont că acesta a fost primul meu proiect. Cred că după această experiență sunt o persoană mai puternică și totodată am realizat că viața nu se învârte în jurul zonei mele de comfort. Am conștientizat că trebuie să visez mai mult, să lucrez mai mult și să îndeplinesc mai multe. Acum am un orizont mai larg și sunt pregatită pentru călătoria care se numește "maturitate".
Ana-Maria
Catania, Sicilia, 2 săptămâni, 42 participanți, datorită Erasmus +. Zile însorite, râsete, ploaie, voie bună, oameni frumoși, păreri de rău..toate au fost emoții ce definesc viața, emoții ce le-am simțit în această perioadă. Sunt recunoscătoare pentru efortul organizatorilor, pentru oamenii pe care i-am avut alături și de la care am învățat cum să fiu fericită, cum să râd și cum să mă bucur de momentele frumoase, indiferent cât durează. Intens și neașteptat sunt cuvintele ce descriu această experiență. Working on getting a job a fost un proiect ce mi-a oferit șansa la networking de calitate, momente de neuitat la Etna și Taormina, și, mai important ca orice, prieteni. Nu a fost un rămas bun, ci un "Ne vedem undeva in Europa!". Intră în lumea Erasmus, fiindca de îndată ce o faci, totul se schimbă! Once an Erasmus, always an Erasmus!
Cristiana
Fotografie de grup la Etna / Group photo at Etna
Acesta a fost primul meu proiect, deci nu prea am cu ce să îl compar. Din punctul meu de vedere, primele sesiuni nu au fost tocmai ok din cauza modului în care au fost prezentate, dar dupa prima sesiune de feedback lucrurile s-au schimbat. Personal, mi-au placut sesiunile susținute de noi (evident) și de cei din Polonia deoarece au fost interactive și cel care susținea sesiunea venea mereu să verifice cum merg lucrurile. Mâncarea nu a fost preferata mea la început dar am ajuns să mă obișnuiesc cu pastele cu muuult parmezan, mancarea vegetariană și pâinea minunată. Excursia organizată la Etna a fost absolut minunată deoarece m-a făcut să realizez că tot ce credeam despre un vulcan este fals. Oamenii pe care i-am cunoscut au fost de-a dreptul minunați și am legat prietenii care sper să dureze o perioadă lungă de timp. Chiar dacă am venit din țări diferite, avem obiceiuri diferite, am reușit să ne înțelegem 12 zile și să învățăm unii de la alții. Chiar dacă nu am realizat asta atunci, acum că am venit acasă îmi dau seama cât de mult îmi lipsește tot. Pentru mine a fost un proiect reușit din care am avut ce învăța și îmi doresc să mai am ocazia de a participa la acest gen de proiecte pe viitor.
Corina
Participând la schimbul de tineri “Working on Getting a Job” am avut șansa să învăț mai multe despre situația tinerilor fără loc de muncă din țările celorlalți participanți. De asemenea, proiectul a fost o oportunitate pentru mine să îmi creez o rețea de contacte pe care mă pot baza pentru viitoare colaborări. Consider că proiectul a prezentat câteva probleme de management din care putem învăța atunci când organizăm un schimb de tineri. 
Deea 
Am avut norocul enorm ca, în cadrul acestui proiect, să întâlnesc și să descopăr câțiva oameni absolut minunați. Câțiva din România, câțiva răspândiți prin vastul teritoriul al Europei. Ne-am împrietenit atât de bine, încât urmează să ne reîntâlnim cu toții într-o călătorie de câteva săptămâni. Totodată, am avut norocul să descopăr lucruri surprinzătoare despre mine însumi, să îmi dau seama că am anumite calități și, totodată, să-mi conștientizez lucrurile care mă diferențiază.

Andrei


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN


In life, each experience counts. Some will test our limits, others will make us feel at home thousands of kilometers away. Some will let us know that no matter the differences, people can trust and help each other. Some will make us say we had enough, others will inspire us to plan new adventures in a to be continued mood. All of them are meaningful, reminding us that life’s worth learning and living to the fullest.

  Vederea din balconul hostelului / View from the hostel balcony
''Working on getting a job'' Youth Exchange, organized by Identities in Catania, showed us that if you want to achieve something different you have to try something new. It might have not been the project with the best perfect time & resource management so far, but hey, non-formal education it is also about trying and learning from mistakes. Actually, the crisis situations we have faced were perfect learning opportunities. That is when we realised that each team needs a leader, that we have rights but also responsibilities, that giving and receiving feedback is essential for the efficiency of every process, that the power to make a positive change is inside of us and we have to use it, not to wait for others to do it for us. So, what did we do for 12 days?
 • Sharing experiences and ideas with other youths? Of course, on the topics of employment, entrepreneurship, personal development and many more.
 • Facilitating some learning sessions? Sure, we enjoyed contributing to getting to know each other activities and raising awareness on the power of social media for raising youth employability.
 • Getting lost on the Sicilian streets? Oh, yes! There’s nothing more beautiful when travelling than getting the beat of a new city without a map.
 • Trying cannoli, gelato and arancini? Mmmm, yeah and not only once!
 • Drinking espresso? Everyday energy boost.
 • Climbing on Etna? Definitely yes!
 • Building cultural bridges with people from 7 different countries (Italy, Poland, Georgia, Belarus, Ukraine, Bulgaria and Romania)? Yes, with every new conversation.
 • Learning about ourselves? Of course, during the whole project.


But let’s see what the participants have to say about it:

The experience in Catania was special to me, taking into account that this was my first project . I think that after this journey I am a stronger person who realised that life is more than my comfort zone. I realised that I have to dream more, to work more and to accomplish more. Now I have wider perspectives and I am prepared for the journey that is called "adulthood".

Ana-Maria

Catania, Sicily, 2 weeks, 42 participants... all thanks to Erasmus +. 
Excursie în Siracusa / Trip to Siracusa 

Sunny days, laughs, rain, happiness, beautiful people, sadness...emotions that define life..emotions that I have felt during this time. I am grateful for the organizers effort, for all the people that I have had by my side and from whom I have learnt how to be happy, how to laugh and how to enjoy beautiful moments, no matter how much they last. Intense and unexpected are the words that describe this experience. Working on getting a job offered me a chance at a high quality networking, unforgettable memories at Etna, Taormina and Siracusa and last, but not least, friends. It was not a goodbye, but a "See you somewhere in Europe!" I encourage you to enter Erasmus world. Once you do it, everything changes. Once an Erasmus, always an Erasmus!
Cristiana
This was my first project, so I do not have what to compare it. From my point of view, the first sessions were not exactly ok because of the way they were presented, but after the first feedback session things have changed. Personally, I liked the sessions held by us (obviously) and by the Polish team because the sessions were interactive and they always came to check how things go. The food was not my favorite at first but I got used with pasta, vegetarian food and wonderful bread. The trip we had to Etna was absolutely wonderful because it made me realize that everything I thought about a volcano is false. The people I met were really wonderful and I hope that our  friendships to last a long time and we already made plans for a vacation together. Even though we came from different countries, have different customs, we managed to get along 12 days and learn from each other. Even though I did not realized it then, now that I’m back home made me how much I miss it. For me it was a successful project from which I had a lot to learn and I hope to have the chance to participate in such projects in the future.
Corina


By participating to the “Working on Getting a Job” Youth Exchange, I had the chance to learn more about the situation of youth unemployment in the other participants’ countries and it was a great opportunity for me to network and create new contacts that I can count on for future collaborations. I believe that the project also presented some managerial issues from which we can learn when organizing an exchange. 

Deea   

I had enormous luck to meet and discover some absolutely wonderful people in this project. Some of Romania, a few scattered throughout the vast territory of Europe. We become such good friends, that we will all meet again into a trip for several weekd. I was lucky to discover surprising things about myself, to discover that I have some qualities and also, to realize things what are making me different.
Andrei