03 May 2014

Annual Report/ Raport anual GEYC 2013

GEYC is proudly presenting our annual report for 2013 including the major achievements, partners and cooperation we had. We believe that being transparent towards the community should be one of the very basic principles of each sustainable and reliable organisation.

GEYC are plăcerea de a vă prezenta raportul de activitate pentru anul 2013 cuprinzând aici cele mai importante realizări, partenerii care ne-au fost alături și cooperările pe care le-am avut. Credem că a fi transparent față de comunitate ar trebui să fie unul dintre principiile de bază ale oricărei organizații sustenabile și de încredere. 


GEYC - A change for the better
Looking to our achievements during the year, we can strongly believe that empowering young people to create a positive change in their communities is more than a slogan.We put in motion volunteers, NGOs and public institutions and made them support new media and nonformal education. This path will surely continue next year! Together we can make a difference! 

GEYC - O schimbare pentru mai bine
Uitându-ne la ce am realizat pe parcursul anului, putem crede cu tărie că a capacita tinerii să creeze o schimbare pozitivă în comunitățile lor este mai mult decât un slogan.Am pus în mișcare voluntari, ONG-uri și instituții publice și i-am făcut să sprijine noile media și educația nonformală. Desigur, acest demers va continua anul viitor! Împreună putem face diferența!


Click here for GEYC activities timeline in 2013. Apasă aici pentru cronologia activităților GEYC din 2013.