24 September 2021

Reuniune cu organizațiile active în domeniul tineretului- Câmpina


[RO]

Miercuri, 22 Septembrie 2021, echipa GEYC a fost prezentă la Câmpina, unde, împreună cu Primăria orașului în calitate de organizator al evenimentului, a facilitat un dialog între ONG-urile locale și domnul Alin Ioan Moldoveanu, primarul orașului Câmpina.


Reprezentanții din peste 25 de ONG-uri active în domeniul Tineretului au acceptat invitația și au venit să discute despre strategia de tineret a orașului.


Prima parte a sesiunii s-a concretizat în prezentarea rezultatelor celor trei focus-grupuri tematice: social (menționând diversitatea și explicând modul în care Proiectul DIVERSE ar putea ajuta la gestionarea acesteia în școli), verde și digital, care au avut loc la Câmpina anterior acestui eveniment.


A doua parte a sesiunii a cuprins puncte de vedere oficiale din partea primăriei, întrebări și idei ale reprezentanților ONG-urilor.

Puteți vedea prezentarea completă mai jos [RO]:


 


[EN] On Wednesday, Sept the 22nd, 2021, the GEYC team was present in Câmpina, where, together with the mayorship of the city as the organizer of the event, we facilitated a dialogue between local NGOs and Mr. Alin Ioan Moldoveanu, the mayor of Câmpina.

Representatives from over 25 NGOs active in the Youth Field accepted the invitation and came to discuss the city's youth strategy.


The first part of the session had materialized into presenting the results of the three thematic focus groups: social (mentioning diversity and explaining how DIVERSE Project could help in managing it in the schools), green and digital, that took place in Câmpina earlier this year.


The second part of the session had official point of views from the Mayorship, questions and ideas from the NGOs representatives.

You can see our full presentation bellow[RO]: