20 September 2021

Emisiile de gaze cu efect de seră în România

 Un indicator relevant pentru sistemul energetic și impactul producției de energie din surse regenerabile este valoarea de emisii de gaze cu efect de seră (CO2 echivalent). Acest indicator arată parcursul spre decarbonizarea sistemului energetic. Cum producția de energie hidro, eoliană și solară produce zero emisii la producție, media anuală a scăzut puternic din 2007 până în 2019. În fiecare an ANRE publică valoarea medie de emisii de CO2 la nivelul întregii țări. Agenții economici sunt nevoiți să eticheteze energia pe care o comercializează, indicând dacă energia pe care o vând este sub sau peste media națională în ceea ce privește emisiile create. Există o diferență semnificativă între datele ANRE și datele Eurostat pentru că instituția europeană ia în considerare emisiile de CO2 echivalent care includ și efectul oxidului de azot (N2O), metanului (CH4) și gazelor fluorurate. Acestea sunt aduse la același nivel printr-un indicator al potențialului de încălzire globală. Dioxidul de carbon este reperul și are un potențial de 1, metanul de 25, oxidul de azot de 298. Substanța cu cel mai mare potențial este hexafluorură de sulf cu 22800.

Din datele ANRE aflăm că reducerea de emisii de dioxid de carbon CO2 nu a venit doar din trecerea spre resurse regenerabile, dar și din eficientizarea producției din cărbuni și hidrocarburi. Pentru cărbuni valoarea a scăzut de la 1096 g/KWh, în 2007, la 881 g/KWh, în 2019 în timp ce pentru gaze naturale valoarea a scăzut de la 523 la 375 g/KWh în același interval de timp. Per total sistemul energetic s-a decarbonizat de la o medie de 566 k/KWh până la 264.65 g/KWh, o scădere de 53.3% în doar 13 ani (2007-2019).


Conform Agenției Europene de Mediu, România s-a poziționat în 2019 cu puțin peste media europeană privind emisiile de CO2e din producție de energie electrică. Țara noastră a fost sub media europeană doar între 1998-1999 când s-a confruntat cu o criză economică internă caracterizată de 3 ani de scădere a PIB-ului (1997-1999). Aceasta a dus la scăderea consumului de energie electrică. În plus, în 1996 s-a deschis reactorul nuclear de la Cernavodă care a dus la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar care a început să producă deșeuri radioactive. Astfel, la capitolul emisii de gaze cu efect de seră din toate sursele în producția de energie electrică, România a reușit să obțină o scădere de 61.9% între 1990 și 2018 (de la 769 g CO2e /KWh la 293 CO2e /KWh). La acest capitol cele mai poluante state ale Uniunii au fost în 2018 Estonia (900 g CO2e /KWh), Polonia (789), Cipru (664), Grecia (662) și Cehia (445).


Pentru tranziția către economia cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră, Uniunea Europeană acordă energiei din toate sursele un rol central. În Pactul Ecologic European este menționat că „aceasta este responsabilă de peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE”. Astfel, cu excepția biomasei și a fracției biodegradabile a deșeurilor, sursele regenerabile de energie au emisii neglijabile în timpul producerii. Totuși, creșterea sursei de energie regenerabilă nu este lipsită de impact asupra mediului, deoarece construcția de componente și centrale de generare a energiei regenerabile este atât materială, cât și consumatoare de energie. Acest lucru duce la emisii și impact din amonte și din aval, în timp ce infrastructura afectează habitatele umane și animale vulnerabile.

Impactul creat de infrastructura producerii energiei regenerabile încă rămâne un subiect puțin dezvoltat de instituțiile europene. În acest sens, Agenția Europeană a demarat o analiză detaliată a ciclului de viață pentru a calcula impactul global asupra mediului asociate cu tendințele mixului de putere al UE între 2005 și 2018. Scopul a fost de a estima modul în care s-au schimbat efectele cheie asupra mediului grație creșterii surselor regenerabile de aprovizionare cu energie electrică în întreaga UE, în raport cu anul de referință 2005. Analiza dorea să ofere informații despre șase categorii esențiale ale efectelor asupra mediului: schimbarea climei, eutrofizare în apă dulce, formarea de particule, acidificarea terestră, ecotoxicitatea apei dulci și ocuparea terenurilor. Rezultatul a fost că la nivelul UE trecerea de la electricitatea fosilă la energia regenerabilă a dus la îmbunătățiri clare în majoritatea categoriilor, cu excepția impactului ecotoxicității (în principal din cauza panourilor solare, și deșeurilor municipale) și a ocupării terenurilor (în principal din cauza biomasei). Potențialul de afectare a ciclului de viață de către eutrofizare, formarea de particule și acidificare a fost mai mic în 2018 decât în 2005. Această evaluare a constatat și că energia din surse regenerabile necesită cantități mai mari de metale și alte minerale pe unitate de electricitate generată. Sursa de energie regenerabilă care prezintă mai multe dezavantaje este biomasa (Agenția Europeană de Mediu, 2021).

Rămâne de văzut dacă România și Uniunea Europeană vor putea să reducă emisiile în intervalul de 75 până la maxim 96 g CO2e/KWh setat de Uniunea Europeană drept obiectiv pentru anul 2030.

Din punctul de vedere al trendului pentru perioada 1990-2019, România a avut o scădere de 16,4 g CO2e/KWh anuală, în timp ce UE a avut o scădere de doar 8,58 g CO2e/KWh anuală. Dacă s-ar păstra trendul pentru perioada 2020-2030, România ar ajunge la valoarea de 112.44 g CO2e/KWh în timp ce UE ar ajunge la 180.55 CO2e/KWh. România este destul de aproape de valoarea de 96 de grame, dar UE are mai mult efort de făcut. Pentru a fi realizate aceste obiective, investiții suplimentare în surse regenerabile de energie sunt necesare.

  O soluție de compromis, care rezultă din valoarea de poluare individuală a fiecărei surse, costul și perioada de funcționare, este o tranziție intermediată de centrale pe gaz. Din avertizările Transelectrica și ANRE reiese că centralele alimentate de resursele regenerabile nu pot oferi predictibilitate sistemului de energie și este nevoie de o sursă de energie electrică care să poată funcționa oricând, care poate fi oprită oricând și care să fie ușor de instalat. Centralele pe gaz moderne emit mult mai puține emisii cu efect de seră decât cărbunii (sub 300 g CO2e/KWh), pot să fie construite oriunde în România, nu doar în apropierea minelor de cărbuni sau zonelor cu potențial eolian, solar. Centralele pot să fie construite în zonele Transilvaniei și Banatului pentru a îmbunătăți securitatea energetică a zonei în condițiile în care România are producția concentrată în zonele Muntenia și Dobrogea. Astfel, România și-ar putea furniza 20-30% energie electrică din gaz, în timp ce intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră ar scădea sub 100 g CO2e/KWh). Totuși, rămâne clar că pentru atingerea obiectivului propus de Uniunea Europeană eliminarea cărbunelui din producție trebuie să fie o prioritate.


Autor: George-Cristinel ROTARU, European Fellowship for Young Researchers (EFYR), Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale