17 June 2020

POZIȚIE: Interzicerea discuțiilor și a gândirii critice pe tema identității de gen reprezintă un derapaj periculos din punct de vedere democratic


GEYC asistă cu îngrijorare la modificarea Legii Educației Naționale de către Parlamentul României în sensul interzicerii „activităților în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași” și considerăm că acest act normativ nu ar trebui promulgat de către Președintele României, dl. Klaus Iohannis, deoarece: 
  • discriminează pe criterii de gen, respectiv de orientare sexuală; 
  • încalcă dreptul la libertate de exprimare garantat de constituție; 
  • încalcă autonomia universitară; 
  • creează spațiul pentru derapaje democratice, abuzuri de putere și interpretări nedorite; 
  • nu respectă separația puterilor în stat, legislativul intrând în zona de competență a executivului. 

Activitățile GEYC 
În activitățile noastre urmărim și aplicăm recomandările și bunele practici formulate de către Consiliul Europei ai cărui experți în domeniu: 
  • diferențiază în mod clar conceptul de gen de acela de sex biologic, 
  • promovează o abordare a activităților de tineret din perspectiva educației pentru drepturile omului și a echilibrului de gen, 
  • recomandă comunicarea adecvată din perspectiva identității de gen și 
  • realizarea unor spații sigure în care să aibă loc activitățile de tineret. 
Din 2010, activitățile Comunității GEYC promovează dezvoltarea gândirii critice, a respectului pentru drepturile omului și pentru diversitate culturală, opunându-ne categoric prozelitismului (îndoctrinării) de orice fel. Statutul de membru în Comunitatea GEYC este incompatibil cu activitățile de îndoctrinare politică, religioasă, sau de discriminare de orice fel.