In March 2013 we celebrate GEYC13 Anniversary

25 September 2019

Training Course - [BG-283] Online Activism 4 Youth work, 01.07.2019-08.07.2019, Bansko, Bulgaria

Între 1 și 8 iulie 2019 a avut loc un curs de formare în Bansko, Bulgaria, „Online Activism 4 Youth Work”, care a inclus participanți din: Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Georgia, Italia, Letonia, România și Marea Britanie.[RO]

Proiectul s-a axat pe activismul online și modalitățile prin care acesta poate fi combătut cu ajutorul instrumentelor digitale.  În acest scop, participanții din zece țări diferite au petrecut o săptămână plină de învățare activă și proactivă, câțiva dintre ei având și oportunitatea de a conduce câteva sesiuni și ateliere legate de „activismul online”.
În cadrul diferitelor sesiuni, participanții s-au concentrat pe două abordări diferite ale activismului online. Prima apropiere a fost legată de abilități digitale, utilizarea platformelor și instrumentelor online pentru a crea o campanie, strategii de abordare, project management, site-uri web pentru a obține informații și a ajuta la demararea unui proiect, pași de urmat pentru transforma o idee în realitate etc.

Pe de altă parte, a doua abordare a fost legată de activismul online real pentru a combate discursul instigator la ură și radicalizarea: participanții au desfășurat câteva ateliere despre campaniile online în țările lor, diferitele moduri de a le susține, colocvii despre ce este și ce nu este activismul online și o analiză comună a activismului online prin diferite campanii din ultimul deceniu.

În afară de acești piloni principali ai cursului de formare, grupul a fost implicat și în activități axate pe cunoaștere și ruperea granițelor dintre diferite culturi. În acest scop, nopțile au fost marcate de evenimente interculturale în care diferiții participanți au împărtășit tradiții, istorie, gastronomie și dansuri din țările lor de origine.

Partea cea mai importantă a proiectului a fost faptul că participanții s-au întors acasă cu o mulțime de noi abilități și cunoștințe utile despre activismul online și digital, dar și cu sentimentul de a fi creat o comunitate unică, care cu siguranță va fi conectată, indiferent de distanță sau timp.
[EN]


GEYC participated in a Training Course in Bansko held between 1st and 8th of July. The name of the Project was “Online Activism 4 Youth Work” and it included participants from: Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Denmark, Estonia, Georgia, Italy, Latvia, Romania and UK.The content of the course was divided in 7 days in different sessions between morning and afternoon. The main goals of the Project were to learn online resources and platforms useful for activism and how it can be an essential tool to counter hate speech and radicalization. With that purpose, our participants from ten different countries collaborated in a week full of active and proactive learning, giving some of our participants the opportunity to lead some sessions and workshops related with the “online activism”. During the different sessions, our participants focused in two different approaches of online activism. The first rapprochement was linked with digital skills and related with topics like the use of platforms and online tools to create a campaign, strategies to address and issue like the design thinking, webs to get information and help to start a project, steps to follow to transform an idea into reality etc.

On the other hand, the second approach was linked to actual online activism to counter hate speech and radicalization: among the activities carried out our participants performed some workshops about online campaigns in their countries, the different ways to do support them, colloquiums about what is and what is not online activism and a common analysis of the online activism through different campaigns during the last decade.

Apart from these main pillars of the TC our group was also involved in activities focused in the knowledge and the breaking of boundaries between different cultures. With that purpose, the nights were starred by intercultural nights in which the different participants showed and shared traditions, history, gastronomy and dances from their home countries.

The sensations after the TC have been extremely positive, in spite of the bittersweet taste that comes whenever a big experience comes to an end, our participants shared that they came back home with a lot of new skills, and useful knowledge about online activism and digital skills and the feeling of have created a unique family that surely will be connected, no matter the distance or the time. We are extremely happy to have met such an amazing group and to listen that our work have changed positively their life.