24 September 2019

Săptămâna Cetățeniei Digitale / Digital Citizenship Week


RO: Săptămâna Cetățeniei Digitale (16-20 septembrie 2019) a adus în prim plan educația pentru cetățenie digitală prin 3 evenimente regionale organizate de către GEYC în parteneriat cu instituții de învățământ din cadrul proiectului Young Digital Leaders (YDL). Evenimentele au împărtășit rezultatele programului YDL la nivel regional prin conectarea acestei experiențe la posibile inițiative de continuare a integrării YDL în curriculum-ul școlar.


EN: Digital Citizenship Week (September 16-20, 2019) focused on the education for digital citizenship through 3 regional events organized by GEYC in partnership with educational institutions within the Young Digital Leaders (YDL) project. The events shared the results of the YDL program at the regional level by connecting this experience to possible initiatives to further integrate YDL into the school curriculum.Săptămâna Cetățeniei Digitale la Oțelu Roșu/ 
Digital Citizenship Week in Oțelu Roșu

Romanian version (English version below)

Evenimentele de la Fetești, Oțelu Roșu și Ploiești au reunit profesori care au fost instruiți de către GEYC și au aplicat programul la clasă, profesori de la licee învecinate, care și-au dorit să afle mai multe informații despre continuarea acestui program, dar și reprezentanți ai comunității locale și factori de decizie la nivel educațional.

În cadrul evenimentelor am dezbătut posibilitatea de a introducere în programa școlară educația digitală, fiind o necesitate pentru tineri. Programul este important deoarece îi învață pe elevi responsabilitatea în mediul online, iar când aceste lucruri vin de la profesori, ele capătă o mai mare greutate.

Una dintre modalitățile de introducere a programului ar fi în Săptămâna cu Școala Altfel ca un curs opțional, pentru că nu ar fi condiționat de o notă și nu ar trebui schimbată programa școlară pentru a acomoda acest curs. O altă modalitate ar fi ca programul să devină un curs opțional de un semestru sau un an școlar. Programa pentru disciplinele opționale poate fi aprobată de Ministerul Educației. Elevii din clasele a 11 și a 12 au posibilitatea de a-și alege materii opționale, iar educația digitală poate fi una dintre ele. Săptămâna Cetățeniei Digitale la Ploiești/ 
Digital Citizenship Week in Ploiești

English version The events from Fetești, Oțelu Roșu and Ploiești brought together teachers who were trained by GEYC and applied the program to the classroom, teachers from neighboring high schools, who wanted to find out more about the continuation of this program, as well as representatives of the local community and factors of decision at educational level. In the frame of the events we discussed the possibilities of introducing the digital citizenship to the school curriculum, since it has become a necessity for youngsters. The program is important because it teaches students responsibility in the online environment, and when these things come from teachers, they gain more weight. One of the ways of introduction of the program would be during Săptămâna Școala Altfel as an optional course, because it would not be graded and the school curriculum would not have to be changed to accommodate this course. Another way would be as an optional course. The program for the optional disciplines can be approved by the Ministry of Education. Students in grades 11 and 12 have the opportunity to choose optional subjects, and digital education can be one of them.


Săptămâna Cetățeniei Digitale la Fetești/ 
Digital Citizenship Week in Fetești