15 July 2019

Celebrăm Ziua internațională a competențelor tinerilor prin publicarea listei centrelor "Young Digital Leaders"

Noi la GEYC credem în importanța parteneriatului dintre organizațiile societății civile, mediul privat, autorități publice și instituții de învățământ în formarea competențelor de care tinerii au nevoie pentru societatea de azi și de mâine. Astăzi, 15 iulie, celebrăm Ziua internațională a competențelor tinerilor (World Youth Skills Day) prin publicarea listei centrelor "Young Digital Leaders".

Ediția 2019 a programului
”Young Digital Leaders” în România
Despre program

Programul Young Digital Leaders, o inițiativă a Google.org și Institute for Strategic Dialogue - ISD (UK), implementată în România de către GEYC, își propune să dezvolte în tinerii cu vârste cuprinse între 12-15 ani abilitățile digitale necesare pentru ca ei să devină utilizatori responsabili ai internetului. În conformitate cu definiția cetățeniei digitale a Consiliului Europei, programa își propune să sprijine elevii să: 

  • fie mai critici în consumul de informații online; 
  • fie mai eficienți în comunicarea lor online; 
  • înțeleagă drepturile lor și pe ale altora în mediul online, dar și responsabilitățile și oportunitățile care se află acolo. 

Pentru a atinge obiectivele propuse, programa oferă planificări și îndrumări pentru cinci sesiuni: Consumatori critici, Cetățeni flexibili, Comunicatori eficienți, Experți în drepturi și Lideri digitali. În cadrul acestor sesiuni, elevii își vor dezvolta cunoștințele despre concepte-cheie, abilitățile necesare pentru a identifica amenințările din mediul online, comportamentele necesare interacțiunii respectuoase și atitudinea necesară pentru a juca un rol pozitiv în comunitatea online. Astfel, aplicând aceste sesiuni la clasă, profesorii parteneri vor contribui la educația elevilor în aceste domenii.

Impactul programului 

Ediția din anul 2019 a programului ”Young Digital Leaders” a ajuns la următoarele rezultate:

  • propunerea unui curriculum cu durata de 5h destinat tinerilor de 12-15 ani pe tema educației pentru cetățenie digitală;
  • livrarea de workshop-uri în 3 instituții de învățământ partenere (din Ploiești, Slatina și Reșița) de către facilitatorii GEYC care au ajuns la 450 elevi și peste 90 de părinți (în sesiuni dedicate lor);
  • formarea a 251 cadre didactice din întreaga țară pe parcursul a 10 cursuri de formare realizate la Cluj-Napoca, Oradea, București, Constanța și Iași;
  • organizarea a 4 sesiuni de monitorizare a cadrelor didactice la Rm. Vâlcea, Sibiu, Ploiești și Fetești;
  • workshop-urile facilitate de către profesorii implicați în program au ajuns la 6106 tineri (dintre care 4722 de 12-15 ani - grupul țintă al proiectului) de la 133 unități de învățământ partenere din 33 județe și din Municipiul București, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.
Raportul de impact al programului se estimează a fi disponibil la finalul anului 2019 după procesarea tuturor datelor de evaluare de impact colectate.

Centrele "Young Digital Leaders"

Conform metodologiei de organizare, titulatura de ”Young Digital Leaders Center” se acordă primelor 10 școli / licee care au trimis cel mai mare număr de profesori la cursurile de formare (training-uri).

Denumire completă unitate de învățământNumăr profesori implicați
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești10
Liceul Bănățean, Oțelu Roșu8
Colegiul Național Nichita Stănescu, Ploiești7
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii5
Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Bârlad5
Colegiul Național Octavian Goga, Marghita4
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Oradea4
Liceul Teoretic Eugen Pora, Cluj-Napoca4
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Oradea4
Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, București4

Platforma digitală Young Digital Leaders

conține toate conținuturile și metodele în format eLearning

Harta evenimentelor Young Digital Leaders 2019


Părerile profesorilor participanți

Proiectul a fost bine apreciat de copii, aceștia fiind interesați cu precădere de modul în care trebuie să facă diferența între o știre falsă, care este menită să inducă în eroare, să vândă sau să convingă și una reală, dar și de modalitatea prin care să-și exercite pozitiv dreptul la libertatea de exprimare și să-și promoveze vocea online. (Târgoviște)

Activitati atractive pentru elevi, lucru pe grupe o metoda preferată, originali si organizați în activitatea ,,Preluarea scolii", implicare 100%, prezenta la activități, feed back pozitiv din partea elevilor, activitățile au fost făcute cunoscute în scoala de către elevi, elevi din alte clase au manifestat interes pentru aceste sesiuni, prin urmare în colaborare cu alți profesori diriginti voi desfășura la orele de dirigenție aceste teme. (Câmpia Turzii)

Temele dezbătute au fost de mare interes pentru elevi, cu informații prețioase referitoare la drepturile și responsabilitățile ce ne revin în calitate de cetățeni digitali. Lucrul în echipă, bazat pe argumentarea ideilor a condus la obținerea de rezultate utile și valoroase (poster privind preluarea școlii, poster pentru campania PRO VASLUI). Dorința elevilor de a împărtăși experiența acumulătă și altor persoane, care nu au participat la cursuri; de a implementa în mediul online o campanie care să determine pe cei care nu ne cunosc să renunțe la prejudecățile legate de vasluieni. (Vaslui)

Cel mai important obiectiv pe care l-am atins in urma implementarii acestui curs a fost captarea interesului elevilor pentru drepturile si obligatiile pe care le au in mediul online. Ei au devenit mult mai constienti de comportamentul pe care il abordeaza pe internet, dar au reusit sa faca si multe conexiuni cu viata reala. Metodele abordate au fost extrem de inovative, suportul de curs pus la dispozitie de asociatia GEYC a fost de ajutor. (București)
Elevilor de la clasa a VIII-a le-a fost foarte ușor să folosescă online, prin intermediul rețelelor social media, instrumente prin care au verificat informațiile primite din on line și au înțeles de ce și cum trebuie să utilizeze diverse surse media; Prin activități precum cea a preluării școlii elevii au învățat să poată da răspunsuri online la stereotipuri și prejudecăți și să vină cu propriile soluții, pe care le pot pune în aplicare în viitor pentru a contracara prejudecățile. Copiii sunt încurajați permanent să facă alegeri corecte online și să devină lideri digitali. Unul din punctele slabe este acela al lipsei comunicării dintre copii și părinți, acest lucru conducând la utilizarea internetului și formarea unor comportamente indezirabile; deși există ușurință în comunicarea online, există și riscul de aluneca pe panta abuzului online, a discursurilor instigatoare etc. (Fetești)
Deschiderea elevilor spre toate temele, interesul manifestat pentru consimțământ, cetățeni flexibili, și comunicatori eficienți. Lucrul în echipă a fost preferat. (com. Băgaciu, Jud. Mureș)
Interesul elevilor pentru subiectele propuse legate de activitatea digitală; tipuri de activități ce pot fi promovate pe rețelele de socializare; grupurile de discuții- capcane și oportunități; experiența proprie- mod de invatare. Cu toate acestea, unii elevi și-au pierdut interesul privind subiectul discutat din cauza faptului că nu erau familiarizați cu activitatea digitală, neavând acces la internet. (Pașcani)
Activitatea cu cel mai mare impact a fost cea în care am discutat despre răspunderea pe care o au atunci când semnează ceva sau când oferă date personale fără să se gândească. Am pregătit un acord de prelucrare a datelor foarte stufos unde am inserat un paragraf scris mărunt prin care ei se angajează să îmi predea telefoanele până la sfârșitul anului școlar. Au semnat toți. 😁 (Cluj Napoca)