07 April 2019

Women Get Back - Youth Exchange Lima, Peru

The Women Get Back Youth Exchange program took place in Chosica, Lima, Peru and reunited more than 50 participants from Paraguay, Peru, Italy, Bulgaria, Brasil, Portugal, Argentina, Spain and Romania.

Participants had the chance to spend seven days in a multicultural context talking about gender equality issues and entrepreneurship perspectives in Latin-American and European communities.




The Romanian delegation was represented by our colleague, Cristiana Lucaci (group leader) and 4 motivated participants, passionate about human rights, youth work and entrepreneurial thinking.


Curious to find out more? Let`s hear more from our participants how the project has been:


"Women Get Back in Chosica was a once in a lifetime experience. It was truly moving to hear stories from women from all across the globe regarding the same issues, but in very different context and situations. One of my favorite workshops was facilitated by the Italian group representing Futuro Digitale Association. We were all put in a straight line that was the “neutral point” and then, they read out loud different statements like “Women are paid less than men”. A step to the left meant you disagree with the statement - one to the right, you agree. As you moved more to the left or more to the right, meant how strongly you felt about the statement. It was a great visualisation of our opinions and it was then obvious how they varied depending on where we came from. There are so many names that I’d like to mention, Margarita and Gino from Argentina, Zoya, Vily, Georgy x2 and Slavi from Bulgaria, Piero, Alex and Jorge, our three Peruvian hosts that took so much care of us and so many more. I’ll never forget this unique experience that I was part of thanks to GEYC Community."
(Flavia Mocan, participant)














 


 





"During "Women Get Back" project I had the chance to get a grasp of the gender equality realities in every participating country. While talking to young Peruvians, I could understand that, in Peru, each gender is assigned a rather traditional role, regardless of the socioeconomic category. However, Argentina's social reality is different than that of Peru or Romania - same-sex marriages are legal, while abortion is still illegal - with the exception of a few medical emergencies and rape.
The body language workshop delivered by Giovanni Sanoni is one that stuck to my mind. The Peruvian theatre director showed us different ways in order to become aware of and express our emotions. Body expressions are an important tool in asserting our emotions, from happiness and hope to anger and surprise." (Andreea Udrea, participant)



"The Women Get Back project was an "immersive" experience in which I was able to hear direct testimonials from people who meet daily the phenomenon of discrimination or sexism. I think that you can form a much stronger opinion about the subject, especially if it is accompanied by research and written sources. Through the proposed activities I think we have opened new horizons in each participant group. An activity that stuck in my mind was a workshop that used a set of questions about the topic of the project and to see the difference our answers practically put us on a scale. This showed the difference between mentalities and how we always influence our answers based on our personal experience. What impressed me was that after of a bit of debate on each response, the participants became more empathic and often changed their position on the scale.

My conclusion is that we need 'hands-on' projects and as many exchanges as possible so that we can truly feel the situation in South America and bring a real contribution to this matter."
(Claudiu Sulea, participant)



"The days that I spent in the "Women Get Back" project included a lot of new, exotic but also valuable experiences. In the context of the workshops, the activities and the discussions I had with the others I have been given the opportunity to learn a series of facts not only about the culture of others but also about the one of my home country. Thus, my system of values has been changed, and now I look at the woman's status in modern Romanian society with different eyes. The debates we attended challenged our critical thinking and belief system, offering us new pieces to solve the puzzle of important social problems. The testimonials of the participants gave me an insight into the concept of "women empowerment", the type of problems that women face in small and large communities, the effects left behind, and the solutions that need to be adapted to every social context." (Diana Visan, participant)


"This project provided a tremendous context for latin-american and european cooperations. From GEYC`s perspective, we are confident that we will continue working in strengthening the connections we have created and nonetheless, supporting entrepreneurial initiatives and human rights in our local communities."
(Cristiana Lucaci, group leader)




Romanian version below
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbul de tineri Women Get Back s-a desfășurat în Chosica, Lima, Peru în perioada 14-22 martie 2019, reunind peste 50 participanți din țări precum Paraguay, Peru, Italia, Bulgaria, Portugalia, Brazilia, Argentina, Spania și România. Participanții au avut ocazia să petreacă șapte zile într-un context multicultural, discutând despre problematica egalității de gen și a perspectivelor antreprenoriale în comunitățile europene și latino-americane.

Delegația română a fost reprezentată de colega noastră, Cristiana Lucaci (lider de grup) și patru participanți motivați și pasionați, implicați activ în acțiuni sociale și interesați de tematica antreprenorială și a drepturilor omului.


Curioși să aflați mai multe? Mai jos puteți găsi testimonialele participanților noștri:

"Women Get Back în Chosica a fost o experiență unică. Este într-adevăr incredibil să auzi poveștile femeilor din întreaga lume în ceea ce privește aceleași probleme, dar în contexte și situații foarte diferite. Unul dintre atelierele mele preferate a fost facilitat de grupul italian care reprezenta Asociația Futuro Digitale. Am fost toți plasați într-o linie dreaptă, reprezentând "punctul neutru". Mai apoi au citit cu voce tare diferite afirmații precum "Femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații". Un pas spre stânga însemna dezacordul cu declarația - unul în dreapta, acordul. Pe măsură ce înaintai mai mult spre stânga sau mai mult spre dreapta, însemna cât de puternic simțeai acordul sau dezacordul. A fost un exercițiu ingenios pentru a vizualiza opiniile noastre și a fost evident modul în care acestea variază în funcție de locul de proveniență al fiecărui participant. Există atât de multe nume pe care aș vrea să le menționez: Margarita și Gino din Argentina, Zoya, Vily, Georgy x2 și Slavi din Bulgaria, Piero, Alex și Jorge, gazdele noastre peruviene care ne-au îngrijit atât de bine și atât de mulți alții care au făcut această experiență să pară un vis frumos. Mulțumesc GEYC" (Flavia Mocan, participant)







"În cadrul proiectului "Women Get Back" am reuşit să iau contact direct cu realităţile sociale privind egalitatea de gen din fiecare ţară participantă. Discutând cu tinerii din Peru, am aflat că rolurile atribuite fiecărui gen sunt mai degrabă tradiţionale în fiecare pătură socio-economică din această ţară. În acelaşi timp, realitatea din Argentina este diferită atât de cea din Peru, cât şi față de cea din România - căsătoriile între persoanele de acelaşi sex sunt legale, pe când avortul este ilegal - cu excepţia unor cazuri medicale urgente și a violurilor.
Un workshop care mi-a rămas în minte este cel de exprimare corporală a emoțiilor. Giovanni Sanoni, un regizor peruan de teatru, ne-a arătat diferite modalități prin care ne putem conștientiza și exprima emoțiile. Expresivitatea corporală este importantă în revendicarea emoțiilor noastre, de la fericire și speranță, la furie și uimire."
(Andreea Udrea, participant)






"Proiectul Women get Back a fost o experiență de tip "immersive" în care am putut să aud mărturii directe de la persoane care se întâlnesc zilnic cu fenomenul discriminării sau a sexismului. Cred că poți să îți formezi o opinie mult mai solidă despre subiect, mai ales daca e acompaniată de o cercetare și din surse scrise iar prin activitățile propuse consider că am deschis noi orizonturi în fiecare grup participant. O activitate care mi-a rămas în minte a fost un workshop care a folosit un set de întrebări despre subiect iar pentru a vedea diferența noi răspundeam situându-ne pe o scară. Asta a arătat diferența dintre mentalități și cum mereu ne influențează experiența personală în a ne da cu părerea despre un subiect. Ce m-a impresionat a fost că după dezbaterea fiecărui răspuns, participanții deveneau mai empatici și deseori își schimbau poziția pe scară.



Concluzia mea este că avem nevoie de proiecte ''hands on'' și de cât mai multe schimburi de experiență, pentru a putea simți cu adevărat situația de acolo și a aduce un aport real în acest demers."(Claudiu Sulea, participant)

"Zilele pe care le-am petrecut în cadrul proiectului “Women Get Back” au înglobat o mulțime de experiențe noi, exotice, dar și valoroase. În contextul workshop-urilor, activităților și discuțiilor cu oamenii mi-a fost oferită ocazia de a învăța o serie de lucruri nu doar despre cultura altor popoare, dar și despre cea a propriei țări. Astfel, sisitemul meu de valori a fost modificat, iar acum privesc cu alți ochi statutul femeii în societatea modernă românească. Dezbaterile la care am luat parte ne-au provocat sistemul critic de gândire, cel al credințelor, oferindu-ne ulterior piese ale puzzle-ului rezolvării unor probleme sociale importante. Mărturisirile participanților mi-au oferit o privire din interior asupra conceptului de “women empowerment”, asupra tipului de probleme cu care femeile se confruntă în comunitățile mici și mari, a efectelor lăsate în urmă, dar și a soluțiilor care trebuie adaptate fiecărui context social."(Diana Visan, participant)


"Consider că prin acest proiect a fost creat contextul propice dezvoltării cooperării latino-americane - europene. Din perspectiva organizației GEYC, suntem încrezători că vom continua să îmbunătățim și să fructificăm conexiunile create și, de asemenea, să susținem inițiativele antreprenoriale în comunitățile locale. Prin activitatea noastră, vom promova în continuare drepturile omului și respectarea acestora."
(Cristiana Lucaci, lider de grup)