24 February 2018

România se alătură inițiativei ”Young Digital Leaders” / Romania is now joining Young Digital Leaders


RO: Google și ISD sunt de părere că tinerii trebuie să joace un rol activ în a crea o comunitate online amuzantă, pozitivă și energică. Ne dorim să dezvoltăm competențele necesare pentru ca tinerii să facă cele mai bune decizii în mediul online. Ne referim astfel la a-i învăța cum să devină lideri digitali, nu doar niște simpli cetățeni -- să știe cum să răspundă troll-ilor din mediul online și când și unde să solicite ajutor.

EN: Google and ISD believe that young people should learn to be upstanders, not bystanders in order to create a fun, positive and vibrant community online. We want to equip young people with the necessary skills so that they can be empowered to make the right choices online. This means learning how to be a digital leader, not just citizen -- to know how to respond to trolls online, and when and where to go for help. 
Young Digital Leaders este un proiect pilot la nivel european ce își propune să abiliteze tinerii prin competențe legate de cetățenie digitală, gândire critică și educație media depășind spațiul sălii de clasă așa încât să poată să crească în siguranță și să fie lideri digitali responsabili.

Trei țări au fost selectate pentru etapa pilot a proiectului - Italia, România și Suedia, sub coordonarea Google (Bruxelles) și a Institute for Strategic Dialogue - ISD (UK). În România, acitivtățile vor fi derulate de către GEYC, în parteneriat cu Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea.

CURRICULUMUL PROGRAMULUI "YOUNG DIGITAL LEADERS"

Curriculumul constă în patru sesiuni a câte o oră fiecare ce urma să fie predate în format integral ca parte a programului ”Young Digital Leaders”. Acestea pot fi adaptate după cum este necesar de către facilitatori și reprezintă o modalitate amuzantă, inovativă și participativă de a-i sprijini pe tineri să învețe despre cetățenia digitală.
 • Sesiunea 1: Alfabetizare digială. Sesiunea explorează cum să recunoaștem știrile false, cum să distingem între fapte și opinii, înțelegerea conceptului de ”online echo chambers”, cât și modalități prin care tinerii pot răspunde conținutului nepotrivit din mediul online;
 • Sesiunea 2: Comportamente în mediul online, Partea 1. Sesiunea demonstrează elevilor cum să recunoască tehnicile de manipulare emoțională în știri și pe rețele sociale, cum și de ce creatorii de conținut încearcă să facă apel mai degrabă la răspunsurile tale emoționale decât la cele raționale față de materiale online. 
 • Sesiunea 3: Comportamente în mediul online, Partea 2. Această sesiune se referă la cum să recunoaștem modul de gândire „Noi vs Ei” în mediul online, în comunități și în societate per ansamblu, de ce este folosită și demonstrează cum indivizii și societățile se pot dezvolta prin colaborare.
 • Sesiunea 4: Rolul tău. Această ultimă sesiune își propune să îi ajute pe tineri să înțeleagă ce este discursul instigator la ură și discursul liber, cum și de ce se utilizează discursul instigator la ură și cum se poate răspunde unui astfel de conținut online.

ACTIVITĂȚILE ETAPEI PILOT
 • Joi, 22 februarie 2018: Trainingul facilitatorilor condus de către ISD (UK), găzduit de către GEYC în București;
 • Vineri, 2 martie 2018: Evenimentul de deschidere și workshop-urile dedicate elevilor și părinților coordonate de către GEYC și găzduite de către Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea;
 • Martie - Iunie 2018: Activități de măsurare a impactului coordonate de către ISD;
 • Marți, 5 iunie 2018: Evenimentul de lansare a proiectului pilot găzduit de către Google în Bruxelles.English version

Young Digital Leaders is a Europe-wide pilot project that aims to empower young people through digital citizenship and critical thinking and media literacy skills, beyond the classroom, so that they can grow up safe, responsible digital leaders.

Three countries have been selected for the pilot phase - Italy, Romania and Sweden - under the coordination of Google (Brussels) and the Institute for Strategic Dialogue - ISD (UK). In Romania, the activities will be delivered by GEYC, in partnership with “Emanuil Gojdu” National College in Oradea.

YOUNG DIGITAL LEADERS CURRICULUM

The curriculum consists of four 1 hour sessions, to be taught in their entirety as part of the Young Digital Leaders programme. They can be adapted as needed by practitioners and are a fun, innovative and engaging way to help young people learn about digital citizenship.
 • Session 1: Digital Literacy. This session explores how to recognise fake news, distinguish between fact and opinion, and understand online echo chambers, as well as how young people can respond appropriately to contentious content online;
 • Session 2: Online Behaviours, Part 1. This session demonstrates to students how to recognise emotional manipulation techniques in news and social media, and how and why content creators try to take advantage of your emotional rather than logical responses to online material.
 • Session 3: Online Behaviours, Part 2. This session considers how to recognise ‘Us and Them’ thinking online and in communities and wider society, why it is used, and demonstrates how individuals and societies can flourish through collaboration. 
 • Session 4: Your Role. This last session is intended to help students understand what hate speech and free speech are, how and why hate speech is used, and how to respond to hateful content online.

PILOT PHASE ACTIVITIES

 • Thursday 22nd February 2018: Facilitators training led by ISD (UK), hosted by GEYC in Bucharest;
 • Friday 2nd March 2018: Opening event and school and parent workshops led by GEYC and hosted by “Emanuil Gojdu” National College in Oradea;
 • March - June 2018: Impact assessment activities, led by ISD;
 • Tuesday 5th June 2018: Pilot project launch event hosted at Google in Brussels.