01 December 2017

10 motive pentru care România ne face mândri

Ne pregătim de centenarul legendar care fi sărbătorit abia anul viitor, fără să uităm însă să ne bucurăm de prezent. Pe lângă peisajele unice și tradițiile care încă se păstrează cu sfințenie, mai ales în satele transilvănene vizitate de mii de turiști străini în fiecare an, România reprezintă cu siguranță în inima fiecăruia dintre noi acel loc pe care îl numim cu drag „acasă” . Pentru că ne place tare mult România și știm că și tu ai vrea să o cunoști mai bine, îți prezentăm - de ziua ei - 10 motive pentru care țara noastră merită toate laudele din lume. 

1. În România se află unul dintre cei mai înalți copaci din Europa

Da, ai citit bine! În România se află unul dintre cei mai înalți copaci din Europa - acesta se găsește în pădurea de la Șinca Veche si are 62,5 m (aproximativ cât un bloc de 22 etaje). Ce ai spune dacă pădurea în care se află bradul ar putea deveni patrimoniu UNESCO World Natural Heritage? Noi ți-am spus de la început că avem suficiente motive să ne iubim țara :)


2. România este singura țară din Europa unde mai există bancnote de plastic.

Una dintre cele mai amuzante și, totodată, interesante comparații pe care le facem atunci când ne întâlnim cu oameni din alte țări are legătură cu partea financiară. Nu, nu ne numărăm zerourile din contul bancar, ci facem tot felul de experimente cu banii românești. Unii încearcă să îi rupă, iar alții să-i șifoneze. Partea bună este că orice le-ar face (mai puțin să-i ardă) ei or să rămână intacți. Asemenea bancnote se mai pot întâlni în Asia şi Australia și sunt folosite în mod special de către cei care vor să împiedice falsificarea lor.


3. Al doilea cel mai mare ghețar din Europa se află în România

Al doilea cel mai mare ghețar din Europa, ghețarul Scărișoara, se află sub Munții Bihor din România. Ghețarul are un volum de 75000 metri cubi și a existat mai bine de 3500 ani. Ghețarul Scărișoara a primit și distincția de al doilea cel mai mare ghețar subteran ca mărime din lume, ceea ce-l face o adevărată „nestemată” pentru patrimoniul natural al țării.


4. România se laudă cu cel mai scump ziar din lume

“Zimbrulu și Vulturulu”, căci despre el este vorba, este oficial cel mai scump ziar din lume. Un exemplar din 1858 a fost achiziționat în anul 2007 de către colecționarul londonez Joseph Hackmey pentru suma de 1.115.000 USD (830.000 euro). Valoarea ridicată a exemplarului este dată și de faptul că acesta are aplicate pe prima pagină opt timbre din cea de a doua emisiune Cap de bour.


5. Dansul „Feciorescul de Ticus” a fost inclus în 2015 pe lista patrimoniului cultural UNESCO

Când spunem România, spunem ,de fapt, tradiții și obiceiuri - tradiții si obiceiuri ce sunt foarte apreciate în special peste hotare. Un exemplu concludent este dansul “Feciorescul de Ticus”, practicat de bărbații de orice vârstă, originar din localitatea Ticusul Nou. Ceea ce este important ca să se știe este faptul că a fost inclus în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO.


6. România ocupă locul patru la calitatea rețelei 4G

Trăind într-o lume a tehnologiei, care ne oferă posibilitatea de a vorbi cu toți prietenii din toate colțurile lumii, în timp real, este important să fim conectați oriunde, oricând. Iată că, România este țara în care calitatea rețelei 4G ocupă locul patru din 78 tări, ceea ce face comunicarea mult mai accesibilă și mai rapidă. 


7. Podul uriașilor există! Unde altundeva, decât în România.

România este bogată în locuri speciale pentru cei pasionați de drumeții și iubitori ai naturii. La doar câțiva kilometri de orașul Tebea, într-o rezervație naturală, se află Podul Natural de la Grohot, despre care legendele spun că ar fi aparținut, în vremuri de demult, uriașilor care păzeau minele de aur din apropiere ale dacilor. 


8. România este casa unei rezervații cu totul și cu totul deosebite - Rezervația Grădină Zmeilor

Ansamblu neregulat de stânci poartă numele de: "Față Cătanii, Zmeul și Zmeoaică, Moșu, Călugării, Căpitanul, Soldații, Eva, Dorobanțul, Degețelul, Sfinxul", cu forme bizare (turnuri, ciuperci, ace, abrupturi stâncoase). Da, ai citit bine! Este vorba despre Rezervația Grădină Zmeilor din Zalău. O altă legendă din popor relatează o poveste de dragoste dintre o față și un soldat, care s-a sfârșit cu un blestem asupra feței de a fi transformată într-o stâncă.


9. România are o copie fidelă a Marelui Canion din Statele Unite ale Americii

Dacă ai visat din totdeauna să ajungi să vizitezi Marele Canion din Statele Unite ale Americii, dar nu ai apucat să o faci încă, poţi începe cu un loc mai la îndemână: Râpa Roşie din România. De ce? Chiar dacă dimensiunile sale nu sunt la fel de impresionante, frumuseţea naturală este asemenănătoare cu ce vei găsi peste oceane, dar chiar la noi în ţară.


10. În România găsești un lac special care-și schimbă culoarea

Un lac care să-și schimbe culoarea? România este într-adevăr o țara bogată! Este vorba despre Lacul Albastru, aflat la poalele Munților Gutai, ce își schimbă culoarea în funcție de lumina. Un obiectiv turistic ascuns în inimă Maramureșului, care merită vizitat! 
La mulți ani, România! La mulți ani, dragi români!

FR: 

Nous nous préparons pour le centenaire légendaire qui sera célébré l’année  prochaine, mais sans oublier de valoriser le présent. Outre des paysages uniques et des traditions encore préservées avec beaucoup de sainteté, particulièrement dans les villages de Transylvanie, visités par des milliers de touristes chaque année, la Roumanie représente sans doute dans le cœur de chacun d’entre nous cet endroit que nous appelons avec amour “la maison”. Parce que nous aimons tellement la Roumanie et nous savons que tu veux aussi la connaître mieux, nous vous présentons -de son anniversaire - 10 raisons pour lesquelles notre pays mérite toutes les louanges dans le monde.


1. Dans la Roumanie il y a l’un des arbres les plus hauts d’Europe.

Oui,tu as lu bien! En Roumanie il y a l’un des arbres les plus hauts d’Europe- on le trouve dans la forêt de Sinca Veche et il a 62,5m(à peu près un bloc de 22 étages). Que diriez-vous si la forêt où le sapin se trouve pourrait devenir le patrimoine UNESCO World Natural Héritage ? Nous vous avons dit dès le début que nous avons des raisons d’aimer notre pays !

2. la Roumanie est le seul pays d’Europe où il y a d’argent en plastique.

L’une des comparaisons les plus drôle et les plus intéressantes,en même temps, que nous faisons quand nous rencontrons des personnes d’autres pays est liée de la partie financière. Non, nous ne comptons pas les zéros dans notre compte bancaire , nous faisons tous les sortes des expériences avec l’argent roumain. Certains essaient de les ruiner,les autres de les siphonner. Les avantages sont que quoi qu'il fassent, moins à brûler,ils resteront intacts. Tel l’argent se trouve aussi  en Asie ou en Australie et ils sont utilisés en spécial pour prévenir la falsification.

3. Le deuxième plus grand glacier d’Europe est en Roumanie
Le deuxième plus grand glacier d’Europe, le glacier Scarisoara, se trouve sous les montagnes de Bihor de Roumanie. Le glacier a un volume de 75000m cubes et il existe depuis plus de 3500 ans. Le glacier Scarisoara a reçu la distinction du deuxième glacier souterrain dans le monde, ce qui en fait un véritable bijou pour le patrimoine naturel du pays.

4. La Roumanie possède le journal le plus cher du monde

“Zimbrulu et Vulturulu”,car il en s’agit ,est officiellement le journal le plus cher du monde. Un exemplaire de 1858 a été acheté en 2007 par le collectionneur londonien Joseph Hackmey pour la somme de 1.115.000 USD (830.000euro). La valeur du journal est donné par le fait qu’il a appliqué sur la première page huit timbres du deuxième spectacle Bourgeois.

5. Le danse “ Feciorescul de Ticus”(fièvre du Ticus) a été inclus en 2015 dans la liste de patrimoine culturel UNESCO

Quand on dit Roumanie,on dit, en fait, des traditions et des  douanes- des traditions et des douanes très appréciés à l’étranger. Un véritable exemple est le danse “Feciorescul de Ticus”, pratique par les hommes de n’i quel âge,originaire de la localité Ticusul Nou. Ce qui est important de savoir est le fait qu’il a été inclus dans la liste représentative du patrimoine culturel immatériel UNESCO.

6. La Roumanie occupe le quatrième place à la qualité du réseau 4G

En vivant dans un monde de la technologie, qui offre la possibilité de parler avec tous les amis de partout dans le monde,en temps réel, il est important d’être connecté  n’importe où et n’importe quand. Voilà, la Roumanie est le pays dans lequel la qualité du réseau 4G occupe le quatrième place de 78 pays, ce qui rend la communication plus accessible et plus rapide.

7. Le pont des géants existe! Où ailleurs qu’en Roumanie.

La Roumanie est aisé en places spéciaux pour ceux passionnés par les randonnées et ceux qui aiment la nature. À quelques kilomètres de la ville Tebea, dans une réservation naturelle, se trouve le Pont Naturel du Grohot, sur lequel les légendes disent qu’ils appartenaient, depuis longtemps, aux géants qui gardaient les mines d’or à proximité des daces.

8. La Roumanie est la maison d’une réservation totalement étincelante - La réservation Jardin des cerfs-volants

Ensemble irrégulié des roches qui porte le nom : “Cerf-volant et sa femme,l’ancêtre ,  les moines, le capitaine,les militaires, Eve, dorobanțul, le pouce,le sphinx”, avec des formes bizarres (des tours, des champignons, des aiguilles,des rocher raide). Oui, tu as lu bien! Il s’agit de la Réservation Jardin des cerfs-volants de Zalău. Une autre légende témoigne qu’il s’agit d’une histoire d’amour  entre un visage et un militaire, qui a été fini avec une malédiction sur le visage qui est devenu un roche .

9. La Roumanie a une copie fidèle du Grand Canyon des États-Unis d'Amérique

Si tu rêves  d’arriver et de visiter le Grand Canyon des États-Unis ,mais tu n’as pas la chance encore, tu peux commencer avec une place plus proche : Le Ravin Rouge de Roumanie. Pourquoi ? Même si ses dimensions ne sont pas les mêmes, la beauté naturelle est semblable avec ce que tu pourrais trouver à travers de l’océan,mais juste dans notre pays.

10. En Roumanie se trouve un lac spécial qui change sa couleur

Un lac qui change sa couleur ? La Roumanie est sans doute un pays aisé ! Il s’agit du Lac Bleu,qui se trouve au pied des montagnes Gutai et qui change sa couleur en fonction de la lumière. Une destination touristique caché dans le cœur de Maramureș qui doit être visité !


Joyeux anniversaire, Roumanie ! Joyeux anniversaire chers Roumains!