30 August 2017

#SupportMoldova - 1 year of implementation report / bilanț la un an de implementare

EN: It is our pleasure to present the achievement of "Support Moldova" Strategic Cooperation Programme (2016-2018) after one year of implementation. We are glad that we had the chance to start our involvement in the Republic of Moldova and thus to support the young people and youth organisations from there.

RO: Este plăcerea noastră să prezentăm realizarea Programului de cooperare strategică "Support Moldova" (2016-2018) după un an de implementare. Ne bucurăm că am avut șansa de a începe să ne implicăm în Republica Moldova și, astfel, să sprijinim tinerii și organizațiile de tineret de acolo.

"Young people from Moldova have a great potential, but in the same time they lost their faith in the system and for many of them emigration seems to be the best option. Our activities aim to empower them to stay or come back to Moldova and create the change they just dream about"
„Tinerii din Moldova au un mare potențial, dar, în același timp, și-au pierdut credința în sistem, iar pentru mulți dintre ei emigrarea pare a fi cea mai bună opțiune. Activitățile noastre au ca scop să-i capacităm să rămână sau să se întoarcă în Moldova și să creeze schimbarea la care doar visează”  (Gabriel Brezoiu, General Manager - GEYC) 
 
 


Context
EN: Strategic cooperation programme "Support Moldova" (2016-2018) aims to support the European course of the Republic of Moldova by supporting key stakeholders and developing soft, hard and transverse skills for young people, NGOs and public authorities.
RO: Programul de cooperare strategică "Support Moldova" (2016-2018) vizează susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea actorilor cheie și dezvoltarea de competențe soft, hard și transversale, fiind destinat tinerilor, organizațiilor nonguvernamentale și autorităților publice.