26 March 2017

A seed to grow

Between the 7th and the 15th of February, three participants together with our colleague, Gabriel Brezoiu as a trainer represented GEYC for the Erasmus+ project "A seed to grow" in Marrakech, Morocco. [See English version below]

Între 7 și 15 februarie 2017, 3 participanți români alături de colegul nostru, Gabriel Brezoiu în calitate de trainer au reprezentat GEYC în cadrul cursului de formare pentru lucrători de tineret "A seed to grow", proiect finanțat prin programul Erasmus+ în orașul Marrakech, Maroc.

Training-ul a reunit 32 lucrători de tineret din țări precum Franța, Italia, Maroc, România, Spania, Suedia, Tunisia, respectiv Turcia. Proiectul a avut ca scop creșterea nivelului de înțelegere a egalității de gen, promovarea incluziunii sociale, toleranței, drepturilor femeilor și nu în ultimul rând, descoperirea și dezvoltarea unor metode nonformale inovative ce pot fi folosite ulterior în abordarea discriminării și diferențelor de gen în activitățile desfășurate cu tinerii în comunitățile locale.

Ce s-a întâmplat pe parcursul celor 8 zile petrecute în Marrakech?

- Ne-am lăsat fermecați de cultura și bucătăria marocană
- Am descoperit tehnici de meditare
- Am fâcut schimb de bune practici cu privire la egalitatea de gen
- Am descoperit perspective diferite învățând astfel să fim mai toleranț
- Am realizat noi parteneriate pentru proiecte viitoare


Haideți să descoperim ce părere au avut reprezentanții GEYC:

" Trăim într-o lume în care inegalitățile par a fi „normale” și „egalitatea” e doar un ideal. ”A seed to grow” a fost o șansă pentru a pune la încercare această stare de fapt și să înțelegem mai bine cum putem asigura egalitatea de gen în societate, la locul de muncă, în familie și în viața noastră de zi cu zi. Vom da la o parte stereotipurile și discriminarea și vom lăsa mai mult spațiu pentru toleranță în jurul nostru. " (Gabriel Brezoiu, trainer)

"A renunța la stereotipuri este o parte esențială a activității desfășurate ca lucrător de tineret. Training-ul A seed to grow a reunit diverse perspective asupra problematicii inegalității de gen, ceea ce a transformat săptămâna în șarmantul oraș Marrakech într-una de neuitat. Este deosebit de important să reflectăm asupra comportamentului uman în societatea cotidiană pentru o bună înțelegere a cauzei ce determină existența stereotipurilor cu privire la gen, orientare sexuală, cultură. Doar prin analiza cauzei, noi, lucrătorii de tineret, putem promova incluziunea socială." (Cristiana Lucaci, participant)


" Cursul de formare “A seed to grow” a fost o experiență de învățare cu ajutorul căreia am aflat noi lucruri despre probleme legate de egalitatea de șanse între sexe, discriminare, piedici și oportunități atât pentru femei cât și pentru bărbați. Chiar dacă societatea se schimbă în fiecare zi, femeile sunt deseori discriminate la locul de muncă, de exemplu.
În ceea ce privește învățarea interculturală, am avut ocazia să descopăr o parte din spectaculosul oraș Marrakech. Am fost impresionată de piața Jamaa El Fna, unde poți admira arhitectura, produse tradiționale etc. în timp ce pașii se pierd pe străduțele înguste, încărcate de istorie și cultură marocană."(Elena Gălățanu, participant)

" M-am alăturat acestui proiect din două mari motive. În primul rând, dintotdeauna mi-am dorit să vizitez Marocul. În al doilea rând, tema training-ului era în centrul intereselor mele deja de cel puțin un an și jumătate. 
Încă de când am pășit pentru prima oară în Maroc, în Marrakech, am anticipat că vor urma nouă zile captivante și provocatoare. Am avut șansa să mă bucur de arhitectura orașului, de medina, de micile magazine și afaceri de familie și de stilul - specific - de a negocia. Pe lânga aceasta, am avut oportunitatea de a-mi fi puse la îndoială ideile și cunoștințele. Trainerii au propus tehnici inovative de abordare a unor teme importante, precum rolurile de gen și stereotipurile, normele și regulile sociale, reprezentativitate egală, comunicare eficientă și discriminare - atât insituțională, cât și socială. O tehnică care mi-a rămas în minte prin intensitatea implicațiilor ei a fost un joc de rol în care fiecare participant trebuia să își asume un rol. Totodată, acestea nu erau deloc ușoare: de la „mama mea e prostituată” la „trăiesc pe stradă și sunt analfabet”, fiecare participant trebuia să se imagineze în aceste situații particulare.
La sfârșitul fiecărei sesiuni eram, fără greș, impresionată de noile idei și perspective, de experiența și viziunile participanților, dar, mai ales, de conștientizarea faptului că acest training era doar începutul. Așadar, la finalul trainingului, am resimțit multă motivație și ambiție de a iniția procesul schimbării în plan local din partea participanților.
Contextul în care toate acestea s-au întâmplat - Marrakech - nu putea fi mai potrivit. Vremea văratică, palmierii și culorile din medina, mâncarea au contribuit la creșterea calitativă a acestui proiect. Atmosfera vibrantă, forfota zilnică, muzica și pisicile omniprezente au făcut ca A SEED TO GROW să fie o experiență memorabilă. "(Andreea Udrea, participant)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH version

A seed to grow Training Course gathered together 32 youth workers from 8 different countries France, Italy, Morocco, Romania, Spain, Sweden, Tunisia and Turkey. The aim of the project has been raising awareness on gender equality, understanding and promoting concepts such as social inclusion, tolerance and women`s rights and last, but not least, discovering and developing innovative nonformal methods that can be used by youth workers when tackling gender discrimination in their activity back in the local communities.


What happened during the 8 days spent in Marrakech?

- We let ourselves be charmed by the Moroccan culture and cuisine
- We discovered meditation techniques
- We shared examples of good practices regarding gender equality
- We had the chance to discover different perspectives and learnt to be more tolerant
- We created partnerships for future projects


But let`s find out more from the Romanian team:

" We live in a world where 'normal' seems to be the inequality and "equality" is just an ideal. "A seed to grow" was a great chance to challenge this status quo and to get a better understanding on how we can assure gender equality in the society, at work, in the family and in our daily life. No more space for stereotypes and discrimination, but a more tolerant world around us." (Gabriel Brezoiu, trainer)


"Giving up on stereotypes represents an esential part of any youth worker`s activity. The training course A seed to grow reunited different perspectives on gender inequality, which transformed the week in the charming Marrakech into an unforgettable experience. It is vital to reflect from time to time on the human behaviour in the nowadays society in order to have a good understanding of the factors that determine stereotypes. Only by analysing the causes, we, the youth workers, can raise awareness and fight against social exclusion." (Cristiana Lucaci, participant)
" The training-course “A seed to grow” was a good opportunity to learn new things about gender issues, such as equality, discrimination, obstacles and chances for both male and female. Even if we face changes in society every day, women are often being discriminated at the workplace, for instance.
Concerning the intercultural learning, I had the occasion to discover a bit of the spectacular city of Marrakech. I was impressed by the souk, a big marketplace where you wander away while admiring the architecture, traditional products etc. and discovering a corner of Moroccan culture." (Elena Gălățanu, participant)

" I have joined this project for two main reasons. First, travelling to Morocco had been my lifelong dream. Second, the project’s main topic, gender and LGBTQIA+ equality, had been on my mind for at least the last year and a half. 
The moment I stepped into Moroccan land, in Marrakech, I knew that the following nine days would be both exciting and challenging. Besides taking pleasure in the city’s architecture, medina, shops and bargaining style, I got the chance to have my ideas and knowledge challenged by the training’s content. The trainers came up with innovative ways of debating subjects such as gender roles and stereotypes, societal norms and laws, equal representation, effective communication and discrimination - both institutional and social. One technique that has really stuck in my mind is the role-play where each participant had to reenact an assigned role. Moreover, these were not at all easy: from “my mother is a prostitute” to “I’m homeless and illiterate”, every participant had to imagine themselves in these particular situations. 
At the end of each session, I was unequivocally awestruck at the newly-found ideas and perspectives, at the participants’ insights and experience and, most of all, at the realisation that all this was a mere starting point. Therefore, the training concluded with an important amount of motivation and ambition from the participants’ side for initiating the process of change at our local level - at least in the beginning. 
The background against which all this happened couldn’t have been more appropriate. The summer-like weather in Morocco, the palm trees and colours of the medina, not to mention the food, have made this project run even more smoothly. The vibrant atmosphere, the daily hustle and bustle, the music and the omnipresent cats have upgraded A SEED TO GROW to an unforgettable experience."(Andreea Udrea, participant)