08 September 2016

Autoritățile publice din Republica Moldova sunt instruite despre atragerea fondurilor europene

Centrul de Drept și Inițiative Democratice (CDID) - partener oficial al Programului de Cooperare Strategică ”Support Moldova” (2016-2018), în urma lansării primului portal on-line de accesare a fondurilor europene disponibile pentru localitățile din Republica Moldova și România - www.accesfonduri.eu, a demarat programul de instruire și informare asupra instrumentelor financiare disponibile autorităților publice locale din Republica Moldova.


În pragul lansării programelor operaționale comune UE – RM, autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sesiuni gratuite de instruire și informare asupra fondurilor externe disponibile, totodată fiind evidențiate și explicate alte mecanisme de obținere a finanțărilor, în special prin intermediul parteneriatelor/înfrățirilor avute cu alte autorități publice de profil din spațiul european. 

Astfel, pe 7 septembrie 2016 a avut loc prima sesiune din cadrul acestui program. Cursul s-a desfășurat în cadrul consiliului raional Fălești, fiind prezenți mai mulți primari ai comunelor și orașelor din cadrul raionului, cât și reprezentanți ai consiliului raional. În cadrul cursului, specialiștii CDID pe lângă aspectele ce țin de atragerea fondurilor europene disponibile și beneficiile acestora pentru buna dezvoltare a localităților, au fost evidențiate și avantajele procesului de colaborare Uniunea Europeană – Republica Moldova, promovarea principiilor democratice, a cooperării între actorii sociali, sprijinirea şi consolidarea relaţiilor între administraţia publică (centrală, locală) şi populaţie și dezvoltarea unui mediu sănătos şi durabil din punct de vedere social, politic, economic şi de mediu. 

Astfel, în urma solicitărilor primite prin intermediul platformei on-line de asociere / înfrățire și accesare a fondurilor transfrontaliere europene – www.accesfonduri.eu, CDID anunță demararea mai multor sesiuni de instruire de acest gen, următorul raion fiind Rîșcani. Totodată, precizăm că reprezentanții autorităților publice locale care își doresc să participe la astfel de instruiri pot trimite solicitări pe următoarea adresă de email – office@accesfonduri.eu