09 June 2014

Sponsor / Sponsorizează

EN: Being a social responsible organisation is no longer seen as charity. Nowadays, social responsible organisations get actively involved in their community and establish partnerships with relevant non profits in their field. If GEYC's activities are relevant to you, we would be happy to know more about how we could work together.

RO: Acțiunile caritabile nu mai sunt cele care fac o organizație să devină responsabilă social. Astăzi, organizațiile preocupate de responsabilitate socială se implică activ în comunitate și stabilesc parteneriate cu organizații non profit din domeniile lor de interes. Dacă activitățile GEYC sunt relevante pentru organizația ta, ne-am bucura 

> Debit/credit card sponsorships/ Sponsorizări prin card de debit/credit


> Paypal sponsorshipsSponsorizări prin Paypal
Holder/Titular: Asociația GEYC (office@geyc.ro)

> Bank transfer sponsorshipsSponsorizări prin transfer bancar
Holder/Titular: Asociația GEYC
Bank accounts/Conturi bancare:
ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch (Sucursala București)
SWIFT/BIC: INGBROBU
  • EUR:  RO55 INGB 0000 9999 0412 3779 
  • RON: RO93 INGB 0000 9999 0412 3774 
> Acknowledgement / Mulțumiri
All your contributions are highly appreciated by our team and your efforts are reflected in our work. If GEYC is growing and our activities impact a larger audience of young people, you can clearly see that your investment is worth it. Moreover, contributors with over 500 EUR/year (or equivalent in other currencies) are publicly acknowledged in our website and in our yearly report of activities upon request. Major sponsors are also invited to join our activities while those with major contributions (over 20% of our yearly budget) could be considered to join our Board of Directors.
In addition to that, depending on your contribution, and our available projects and events at the moment, special promotional packages could be available. Please contact us for further details.
Toate contribuțiile voastre sunt apreciate în mod deosebit de către echipa noastră, iar aceste eforturi se reflectă în munca noastră. Dacă GEYC crește și activitățile noastre ajung la un număr mai ridicat de tineri, poți vedea cu ușurință că investiția ta merită. Mai mult decât atât, la cerere, cei care contribuie cu peste 500 EUR/an (sau echivalent) sunt menționați în mod public pe site-ul organizației și în raportul anual. De asemenea, sponsorii cei mai importanți sunt invitați să se alăture activităților noastre, în timp ce aceia cu contribuții majore (peste 20% din bugetul anual al organizației) sunt luați în considerare spre a fi invitați în Consiliul de administrație al GEYC.
Mai mult decât atât, în funcție de contribuția ta, dar și de proiectele și evenimentele disponibile, diverse pachete de promovare pot fi disponibile. Te invităm să ne contactezi pentru mai multe detalii.

> Sponsorship contract or receipt / Contract sau chitanță pentru sponsorizare
If you require a sponsorship contract or receipt please contact us. All our sponsorship incomes are legally registered and it is our pleasure to provide such a document as soon as you need it. According to Romanian regulations, on profit companies can deduct sponsorship expenditures up to 20% of profit tax, but no more than 0,3% of the income. In other countries, similar facilities might be available, please consult your company accountant and/or legal consultant.
Dacă ai nevoie de un contract sau o chitanță pentru sponsorizare, te invităm să ne contactezi. Toate veniturile din sponsorizare sunt înregistrate conform legii și este plăcerea noastră să îți punem la dispoziție un astfel de document atunci când ai nevoie. Conform legislației românești, firmele pe profit, pot deduce cheltuielile cu sponsorizarea până la 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,3% din cifra de afaceri.  În alte țări, facilități similare pot fi disponibile, te rugăm să iei legătura cu contabilul și/sau juristul firmei.

> Reporting / Raportare
As part of our transparency policy, GEYC is offering updates on our activities. A detailed financial and activity report is released on a yearly basis. 
GEYC oferă actualizări periodice privind desfășurarea activităților sale ca parte a politicii organizației privind transparența. Anual, sunt publicate pe site un raport detaliat privind activitățile și situația financiară a organizației.