09 June 2014

Donate / Donează

EN: A part of our success depends on the people that believe in our mission and activities and support what we are doing through volunteering and private donations. Here you have the details needed for your personal contribution just one click away.

RO: O parte din succesul nostru depinde de oamenii care au încredere în misiunea și activitățile noastre și care ne sprijină prin voluntariat și donații. Aici poți găsi detaliile necesare pentru contribuția ta la doar un click distanță. 

> Debit/credit card donations / Donații prin card de debit/credit


> Paypal donations / Donații prin Paypal
Holder/Titular: Asociația GEYC (office@geyc.ro)

> Bank transfer donations / Donații prin transfer bancar
Holder/Titular: Asociația GEYC
Bank accounts/Conturi bancare:
ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch (Sucursala București)
SWIFT/BIC: INGBROBU
  • EUR:  RO55 INGB 0000 9999 0412 3779 
  • RON: RO93 INGB 0000 9999 0412 3774 
> Acknowledgement / Mulțumiri
All your contributions are highly appreciated by our team and your efforts are reflected in our work. If GEYC is growing and our activities impact a larger audience of young people, you can clearly see that your investment is worth it. Moreover, contributors with over 100 EUR/year (or equivalent in other currencies) are publicly acknowledged in our website and in our yearly report of activities upon request. Major donors are also invited to join our activities while those with major contributions (over 20% of our yearly budget) could be considered to join our Board of Directors.
Toate contribuțiile voastre sunt apreciate în mod deosebit de către echipa noastră, iar aceste eforturi se reflectă în munca noastră. Dacă GEYC crește și activitățile noastre ajung la un număr mai ridicat de tineri, poți vedea cu ușurință că investiția ta merită. Mai mult decât atât, la cerere, cei care contribuie cu peste 100 EUR/an (sau echivalent) sunt menționați în mod public pe site-ul organizației și în raportul anual. De asemenea, donatorii cei mai importanți sunt invitați să se alăture activităților noastre, în timp ce aceia cu contribuții majore (peste 20% din bugetul anual al organizației) sunt luați în considerare spre a fi invitați în Consiliul de administrație al GEYC.

> Donation receipt / Chitanță pentru donație
If you require a donation receipt please contact us. All our donations are legally registered and it is our pleasure to provide such a document as soon as you need it.
Dacă ai nevoie de o chitanță pentru donația ta, te invităm să ne contactezi. Toate donațiile primite sunt înregistrate legal și este plăcerea noastră să îți punem la dispoziție un astfel de document atunci când ai nevoie.  

> Reporting / Raportare
As part of our transparency policy, GEYC is offering updates on our activities. A detailed financial and activity report is released on a yearly basis. 
GEYC oferă actualizări periodice privind desfășurarea activităților sale ca parte a politicii organizației privind transparența. Anual, sunt publicate pe site un raport detaliat privind activitățile și situația financiară a organizației.