03 December 2013

Campania SMYLE: Prezentare și rezultate


GEYC organizează campania S.M.Y.L.E. (”Social Media & Youth - Learning for Employment”) având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind importanța competențelor digitale în rândul tinerilor de 13-30 de ani din România. Activitatea se derulează în cadrul proiectului cu același nume organizat de Asociația GEYC cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune” (1.1) și include peste 60 de evenimente derulate la nivel național.

Despre proiect
Proiectul S.M.Y.L.E. - Social Media & Youth - Learning for Employment (3 august - 31 decembrie 2013) include un schimb de tineri (1.1) organizat de asociația GEYC în București, România, în perioada 6-14 octombrie 2013. Proiectul a implicat 25 de tineri (4 participanți și un lider de grup din fiecare țară) reprezentând Estonia, Danemarca, Italia, Marea Britanie și România. Participanții au fost tineri cu oportunități reduse. 
Angajabilitatea tinerilor este una dintre temele cele mai de actualitate atât la nivel local, național cât și european. Scopul proiectului este creșterea angajabilității tinerilor în contextul utilizării noilor tehnologii media (social media și multimedia). Află mai multe detalii despre proiect ...

Rolul partenerilor
Partenerii locali au fost școli, licee, organizații nonguvernamentale de tineret, pe scurt, organizații implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii de 13-30 de ani din România.
Misiunea partenerilor locali selectați a fost aceea de a organiza unul sau mai multe evenimente în cadrul campaniei SMYLE având drept scop creșterea gradului de conștientizare privind importanța competențelor digitale pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă. S-au folosit următoarele formate de eveniment:

Seminariile SMYLECampaniile SMYLE
Sunt evenimente în care se prezintă informații, studii de caz, rapoarte, statistici sau se dezbat principalele aspecte ale șomajului tinerilor la nivel local, în România și la nivelul UE. S-a pus accentul pe rolul dobândirii de competențe digitale pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă.
Sunt evenimente în care participanții/voluntarii interacționează la nivelul comunității locale, le explică oamenilor despre importanța competențelor digitale și îi invită să facă o fotografie cu una dintre pancartele SMYLE. Se recomandă ca participanții să fi participat deja la un seminar SMYLE, iar campania să fie o formă de multiplicare a ceea ce au aflat.

Rezultate
Partenerii locali au fost deosebit de creativi și au adaptat formatul evenimentelor din campanie la comunitățile din care fac parte. Aceștia au folosit resursele multimedia puse la dispoziție și i-au implicat activ pe tineri într-o dezbatere cu privire la importanța competențelor digitale la angajare. Pentru buna desfășurare a evenimentului s-au implicat personalități pe plan local, autorități publice, specialiști și reprezentanți ai mass-media.

Câteva informații:

Harta evenimentelor SMYLEProiectul S.M.Y.L.E. (RO-11-E152-2013-R2) este co-finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului „Tineret în acțiune” (1.1). Conținutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, responsabilitatea revenind autorului (Asociația GEYC).