21 August 2013

Selecție parteneri - campania de conștientizare SMYLE (importanța competențelor digitale pentru angajabilitate)


GEYC lansează un apel de selecție de parteneri locali pentru organizarea campaniei S.M.Y.L.E. (”Social Media & Youth - Learning for Employment”) având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind importanța competențelor digitale în rândul tinerilor de 13-30 de ani din România. 
Campania se derulează în cadrul proiectului cu același nume organizat de Asociația GEYC cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin programul „Tineret în acțiune” (1.1).

Termen limită înscrieri: 15 / 10 / 2013. Înscrie-te acum!
Noutăţi: s-au postat pancartele şi afişul campaniei 
(vezi materiale disponibile)

Despre proiect
Proiectul S.M.Y.L.E. - Social Media & Youth - Learning for Employment (3 august - 31 decembrie 2013) include un schimb de tineri (1.1) organizat de asociația GEYC în București, România, ce va avea loc în perioada 6-14 octombrie 2013. Proiectul va implica 25 de tineri (4 participanți și un lider de grup din fiecare țară) ce vor reprezenta Estonia, Danemarca, Italia, Marea Britanie și România. Participanții sunt tineri cu oportunități reduse. 
Angajabilitatea tinerilor este una dintre temele cele mai de actualitate atât la nivel local, național cât și european. Scopul proiectului este creșterea angajabilității tinerilor în contextul utilizării noilor tehnologii media (social media și multimedia). Află mai multe detalii despre proiect ...

Rolul partenerilor
Partenerii locali pot fi școli, licee, universități, organizații nonguvernamentale de tineret, instituții publice sau orice alte organizații implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii de 13-30 de ani din România.
Misiunea partenerilor locali selectați va fi de a organiza unul sau mai multe evenimente în cadrul campaniei SMYLE având drept scop creșterea gradului de conștientizare privind importanța competențelor digitale pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă. GEYC vă propune următoarele formate de eveniment (puteți alege unul dintre ele sau pe amândouă):

Seminariile SMYLECampaniile SMYLE
Sunt evenimente în care se prezintă informații, studii de caz, rapoarte, statistici sau se dezbat principalele aspecte ale șomajului tinerilor la nivel local, în România și la nivelul UE. Se va pune accentul pe rolul dobândirii de competențe digitale pentru găsirea și păstrarea unui loc de muncă.
Sunt evenimente în care participanții/voluntarii interacționează la nivelul comunității locale, le explică oamenilor despre importanța competențelor digitale și îi invită să facă o fotografie cu una dintre pancartele SMYLE. Se recomandă ca participanții să fi participat deja la un seminar SMYLE, iar campania să fie o formă de multiplicare a ceea ce au aflat.

Pentru a vă sprijini în organizarea evenimentelor, vă oferim următoarele:
  • o secțiune de RESURSE ce pot fi folosite în timpul sau pentru pregătirea evenimentului;
  • consultanță permanentă: în procesul de aplicare, contractare, inițiere, promovare, implementare și raportare a evenimentului (pentru consultanță vă rugăm să ne contactați la adresa office@geyc.ro, iar titlul mesajului să fie „[SMYLE] Consultanță campanie”);
  • materiale de promovare: postere și pancarte (vor fi disponibile online, până pe 15 octombrie);

Beneficiile partenerilor
Fiecare organizație parteneră va încheia un protocol de colaborare cu asociația noastră, document prin care i se conferă următoarele drepturi:
  • titulatura de „Coordonator local al campaniei”;
  • postarea logo / link / denumire (dacă acestea există) pe situl GEYC, secțiunea parteneri;
  • alegerea unui coordonator de eveniment și încheierea unui contract de voluntariat cu acesta;
  • acordarea unei diplome de merit coordonatorului de eveniment și diplome de participare celor care au luat parte la eveniment (după transmiterea și aprobarea raportului final);

Obligațiile partenerilor
  • de a utiliza posterul și pancartele campaniei;
  • de a transmite un articol și 10 fotografii per eveniment (toate fotografiile dacă optați pentru Campaniile SMYLE), în termen de 10 zile de la finalizarea acestuia la adresele office@geyc.ro si roxana.constantin@geyc.ro;
  • de a transmite un raport de evaluare și lista de participanți la eveniment în termen de 10 zile de la finalizarea acestuia;

Calendarul campaniei
- până pe 15 octombrie 2013: transmiterea formularelor de înregistrare a evenimentelor (formularul se transmite în format Excel: .xls), contractare;
Subiect: ”[SMYLE] - Înregistrare - Denumire_județ - Denumire_organizație”
Dacă formularul nu este acceptat, vi se va acorda sprijin în finalizarea/corectarea lui. După ce acesta este acceptat, vi se vor transmite protocolul de colaborare și contractul de voluntariat (pentru coordonatorul evenimentului). Aceste documente alături de formular se vor tipări, semna, ștampila (pe fiecare pagină) și transmite pe adresa noastră, urmând ca noi să le înregistrăm, semnăm, ștampilăm și trimite un exemplar înapoi (protocolul și contractul se vor tipări în 2 exemplare, formularul de înregistrare eveniment în 4 examplare - ca anexă pentru fiecare dintre contracte).
După transmiterea contractelor prin poștă, ne puteți transmite logo-ul, denumirea și link către websiteul organizației pentru a le posta pe site atunci când contractul ajunge la noi.

- 15 octombrie - 1 decembrie 2013: desfășurarea evenimentelor;
În termen de 10 zile de la finalizarea evenimentului se vor transmite la adresele office@geyc.ro  si roxana.constantin@geyc.ro, subiect ”[SMYLE] - Raportare” următoarele: un articol, 10 fotografii (toate fotografiile dacă optați pentru Campaniile SMYLE), un raport de evaluare și o listă de participanți per eveniment. Articolul și fotografiile vor fi promovate pe site și pe pagina de Facebook!
Înainte de a ne transmite fotografiile, vă rugăm să vă asigurați că aveți acordul celor fotografiați.

- până pe 15 decembrie 2013: finalizarea raportării evenimentelor;

- până pe 31 decembrie 2013: transmiterea diplomelor de merit și a diplomelor de participare;

Materiale disponibile (faceți click pentru descărcare/accesare)
Formular de înscriere eveniment
- Resurse tematice
- Formular de raportare eveniment
- Listă de participanți
- Poster eveniment
- Pancarte: Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |

Proiectul S.M.Y.L.E. (RO-11-E152-2013-R2) este co-finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului „Tineret în acțiune” (1.1). Conținutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu punctul de vedere oficial al Uniunii Europene, responsabilitatea revenind autorului (Asociația GEYC).