EDYS24 Registrations are now open

EDYS24 Registrations are now open
Learn more and apply

25 March 2024

Exploring youth spaces in Constanța: youth voices in action | CT4TINEri


English version below


În cadrul proiectului "Constanța pentru TINE(ri)", tinerii din județul Constanța au fost implicați activ în identificarea și cartografierea spațiilor potențiale pentru tineret în comunitățile lor. Acest proces a fost vital pentru înțelegerea nevoilor și aspirațiilor tinerilor, precum și pentru crearea unei hărți comprehensive a resurselor disponibile pentru dezvoltarea lor.

Tinerii au fost încurajați să participe activ în identificarea spațiilor prin completarea unui formular detaliat, în care au descris spațiile pe care le-au identificat în comunitățile lor locale. De la parcuri și terenuri sportive până la spații culturale și centre comunitare, tinerii au adus în discuție o varietate de locații potențiale care ar putea servi drept hub-uri pentru activitățile lor și pentru promovarea implicării în comunitate.

Pe baza input-urilor lor, a fost realizată o hartă interactivă care evidențiază aceste spații și oferă informații esențiale despre fiecare locație, inclusiv adresa, caracteristicile spațiului și necesitățile de îmbunătățire. Această hartă nu doar că oferă o vedere de ansamblu asupra resurselor disponibile pentru tineret, ci și încurajează colaborarea și implicarea continuă a comunității în dezvoltarea acestor spații.

Procesul de identificare a spațiilor pentru tineret a pus în valoare puterea vocii tinerilor și a demonstrat angajamentul lor față de crearea unui mediu propice pentru creșterea și dezvoltarea lor. 


English version

Within the project "Constanța for YOUth!", young people in Constanța County have been actively involved in identifying and mapping potential spaces for youth in their communities. This process has been vital for understanding the needs and aspirations of young people, as well as for creating a comprehensive map of available resources for their development.

Young people have been encouraged to actively participate in space identification by completing a detailed form, in which they have described in detail the spaces they have identified in their local communities. From parks and sports fields to cultural spaces and community centers, young people have brought up a variety of potential locations that could serve as hubs for their activities and for promoting community involvement.

Based on their inputs, an interactive map has been created highlighting these spaces and providing essential information about each location, including address, space characteristics, and improvement needs. This map not only offers an overview of the resources available for youth but also encourages collaboration and ongoing community involvement in developing these spaces.

The process of identifying spaces for youth has showcased the power of youth voices and demonstrated their commitment to creating an environment conducive to their growth and development.

Mapping youth spaces in Constanța county
Cartografierea spațiilor de tineret din Județul Constanța