25 September 2023

Înscrieri la webinarele gratuite pentru cadre didactice și lucrători de tineret din cadrul proiectului The Rights Hero

 


Actualizare 30.10.2023 - ca urmare a interesului exprimat, am deschis înscrierile pentru un webinar adițional în data de 9 noiembrie. Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 8 noiembrie prin formularul de mai jos.

Actualizare 22.10.2023 - persoanele interesate se mai pot înscrie la webinarul din data de 28 octombrie până pe 26 octombrie 2023, completând formularul de mai jos.

GEYC anunță lansarea înscrierilor la webinarele pe tema drepturilor copilului din cadrul proiectului The Rights Hero. Acestea se adresează cadrelor didactice și lucrătorilor de tineret care lucrează cu tineri cu vârste între 9-14 ani, iar participarea este gratuită. 
 1. CADRUL GENERAL


The Rights Hero este un proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene, acțiunea-cheie 2, cod proiect: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032652. Într-un context post-pandemic care a exacerbat provocările și inegalitățile existente în nivelul de trai al copiilor și a creat altele noi, proiectul își propune să crească nivelul de cunoaștere de către copii a drepturilor lor, pornind de la problema identificată la nivelul Uniunii Europene că informații „cuprinzătoare, consolidate și ușor accesibile despre drepturile copilului și politicile UE pentru copii lipsesc în prezent”.


Conștientizarea drepturilor lor este primul pas către îmbunătățirea condițiilor în care trăiesc şi deschiderea discuţiilor legate de încălcarea acestora, motiv pentru care proiectul se adresează în primul rând copiilor din medii defavorizare sau aflați în risc de excluziune socială.


Pentru îndeplinirea obiectivelor, programul oferă, pe lângă acces gratuit la un joc educațional despre drepturile copilului, 17 planuri de lecție și instrucțiuni pentru organizarea de activități pe această temă.


Prin participarea la unul din webinarele organizate online, participanții vor primi acces gratuit la toate materialele educaționale, precum și ghidaj cu privire la implementarea activităților propuse cu tinerii.

 1. FORMAT


Grup țintă: cadre didactice și lucrători de tineret care lucrează, printre altele, și cu tineri cu oportunități reduse cu vârste între 9-14 ani, luând în considerare echilibrul de gen, precum și distribuția egală în zonele țării și incluziunea minorităților.

Numărul de locuri: 200

Durata unui webinar: 2 ore

 1. ROLUL CADRELOR DIDACTICE

 • Participarea la unul dintre webinarele online organizate de GEYC;
 • Organizarea a cel puțin 1 lecție cu elevii/activitate cu tinerii, pe baza materialelor puse la dispoziție de către echipa de proiect, în maximum 4 săptămâni de la webinar și colectarea răspunsurilor elevilor la un chestionar înainte și după lecție;
 • Raportarea rezultatelor în termen de 1 săptămână de la activitate, prin completarea unui formular online pus la dispoziție de echipa de proiect.
 1. CALENDAR

 • 25 septembrie - 15 octombrie: perioadă de înscrieri și perioada de confirmări
 • 18 octombrie (18:00 - 20:00) și 28 octombrie (09:00 - 11:00) - organizarea a două webinare online
 • Octombrie - noiembrie - implementarea a cel puțin 1 plan de lecție și raportare
 1. APLICAȚIEPersoanele interesate vor completa formularul de înscriere disponibil la geyc.ro/youth#app până la data de 15 octombrie (inclusiv). Deoarece locurile vor fi distribuite pe baza principiului primul venit, primul servit, recomandăm completarea formularului de aplicație cât mai curând;


Deținerea unui GEYC-ID actualizat este obligatorie pentru înscrierea la această activitate. Dacă nu aveți încă un ID, acesta se poate obține completând formularul de la geyc.ro/comunitate, urmând ca ID-ul să fie primit automat pe email. De asemenea, tot urmând acest link puteți obține ajutor pentru recuperarea ID-ului în cazul în care l-ați uitat;


Prin înregistrare, persoanele se angajează să implementeze cu tinerii cel puțin o activitate bazată pe resursele la care vor primi acces, în maximum 4 săptămâni de la finalizarea instruirii și să completeze formularul de raportare pus la dispoziție de organizatori.

 1. BENEFICII

 • Acordarea unei diplome de recunoaștere pentru fiecare persoană care implementează și raportează activitatea cu tinerii;
 • Titlul de „Centru European The Rights Hero” va fi acordat primelor 4 școli/licee/centre de tineret care au trimis cel mai mare număr de persoane la formare;

Pentru întrebări care nu își găsesc răspunsul în informațiile din acest articol, puteți trimite un email la adresa alexandra.peca@geyc.ro, cu subiectul „Webinar profesori the Rights Hero”.