16 February 2023

Publication | Step by step guide for establishing your NGO


[EN]

There is a need for a medium-term strategy for the further development of European youth work and a strong vision that is based on sustainability. One of the main factors in achieving sustainability in any NGO is building a team of people who work together, contribute according to their strengths and see a career path in the NGO sector. One of the main challenges facing the entire sector is finding the right people committed to the causes and keeping them in the sector.

With the project “Get to know the NGO sector. Lead the change” Bfree (Bulgaria), together with CONCEPTI (Bulgaria), NORTH (Iceland), GEYC (Romania) and TuF1rst (Italy) aimed to create a clear process for the selection, training and 'onboarding' of youth in NGOs across Europe, to lead to a more sustainable development of the sector and more opportunities for young people in terms of their professional development.

To achieve this goal, all partners actively participated and shared know-how, experience and expertise for all modules of this guide, so it is a collective intellectual output combining different perspectives, culturally and economically specific, from across Europe

The guide can easily be applied elsewhere, with certain adjustments, according to the current situation in the NGO sector of the different countries.

[RO]

Este nevoie de o strategie pe termen mediu pentru dezvoltarea în continuare a activității europene pentru tineret și de o viziune puternică care să se bazeze pe sustenabilitate. Unul dintre principalii factori în atingerea sustenabilității în orice ONG este construirea unei echipe de oameni care lucrează împreună, contribuie în funcție de punctele lor forte și văd o carieră în sectorul ONG. Una dintre principalele provocări cu care se confruntă întregul sector este găsirea persoanelor potrivite dedicate cauzelor și menținerea acestora în sector.

Cu proiectul „Cunoaște sectorul ONG. Condu schimbarea” Bfree (Bulgaria), împreună cu CONCEPTI (Bulgaria), NORTH (Islanda), GEYC (România) și TuF1rst (Italia) și-au propus să creeze un proces clar pentru selecția, formarea și integrarea tinerilor în ONG-urile din întreaga Europă, pentru a conduce la o dezvoltare mai sustenabilă a sectorului și la mai multe oportunități pentru tineri în ceea ce privește dezvoltarea lor profesională.

Pentru a atinge acest obiectiv, toți partenerii au participat activ și au împărtășit know-how, experiență și expertiză pentru toate modulele acestui ghid, deci este o producție intelectuală colectivă care combină diferite perspective, specifice din punct de vedere cultural și economic, din întreaga Europă.

Ghidul poate fi aplicat cu ușurință în altă parte, cu anumite ajustări, în funcție de situația actuală din sectorul ONG din diferite țări.