15 January 2022

#TheYouthCreativeAcademy: Ziua Culturii Naționale | Romania's National Culture Day

English version below 👇

Astăzi, 15 ianuarie, sărbătorim în România Ziua Culturii Naționale. Celebrată din 2011, această zi a fost aleasă pentru că este data nașterii poetului Mihai Eminescu.

Am fost curioși ce înseamnă cultura națională pentru membrii Comunității GEYC și i-am întrebat care sunt primele trei cuvinte pe care le asociază cu sintagma "cultură națională". 

Exercițiul a relevat câteva categorii diferite de noțiuni: 
- pe de o parte, personalități ca poetul Mihai Eminescu, compozitorii George Enescu și Ciprian Porumbescu, istoricul și omul politic Mihail Kogălniceanu, pictorii Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian, filosoful Constantin Noica sau sculptorul Constantin Brâncuși, expresii culturale ca limba, dar și artistice precum cântecele tradiționale/ muzica/ doina, colindele, horele/dansurile populare, poezia, obiecte ce amintesc de portul național - ia, năframa, precum și de activități și obieceiuri ca olăritul, ouăle încondeiate, buciumul, locuri, perioade și relații (cu indivizii și cu divinitatea) precum satul românesc, perioada interbelică, bunicii, biserica/ ortodoxia; 
- și pe de altă parte, atribute care vorbesc despre atuuri - respect, diversitate, dar și despre provocări - uitată, paragină, nepăsare, neprioritară, merge și așa, individualism, slab pusă în valoare.


----------------------------------------------------


Today, on January 15, we mark Romania's National Culture Day. Celebrated since 2011, this day was chosen due to being the birth date of Romanian poet Mihai Eminescu. 

We were curious what does national culture mean to the members of the GEYC Community and we asked them what the first three words they associate with the phrase "national culture" are.

The exercise revealed several different categories of notions: 
- on one hand, personalities like the poet Mihai Eminescu, the composers George Enescu and Ciprian Porumbescu, the historian and politician Mihail Kogălniceanu, the painters Nicolae Grigorescu and Ștefan Luchian, the philosopher Constantin Noica or the sculptor Constantin Brâncuși, cultural expressions such as language, but also artistic traditional songs / music / doina, carols, hora/ folk dances, poetry, objects reminiscent of the national dress - ia, năframa, as well as activities and customs such as pottery, painted eggs, buciumul, places, periods and relationships (with other individuals and with divinity) such as the Romanian village, the interwar period, grandparents, church / orthodoxy; 
- and on the other hand, attributes that talk about strengths - respect, diversity, but also about challenges - forgotten, derelict, indifferent, non-priority, it can work like this, individualism, poorly valued.