07 September 2021

Agenda Săptămânii Cetățeniei Digitale 2021 | Digital Citizenship Week 2021 Agenda (13 - 21/09)


RO: Săptămâna cetățeniei digitale este marcată în 2021 de GEYC de o serie de evenimente online și offline, în cadrul cărora subliniem importanța participării active a tinerilor în comunitățile din care fac parte, dar și implicarea tuturor celorlalți actori relevanți, precum profesori, familie, ONG-uri, etc., în a-i sprijini să utilizeze instrumentele digitale pentru a-și face auzită vocea, a-și exprima identitatea, și a crea împreună un viitor mai digital, verde și inclusiv al Europei.


Săptămâna cetățeniei digitale este organizată în acest an în cadrul Proiectului EuroChangeMakers, co-finanțat prin Programul Europa pentru cetățeni al Uniunii Europene. Cu un consorțiu de 19 organizații din 18 țări, proiectul își propune să aducă împreună tineri pentru a reflecta, discuta și propune soluții concrete pentru viitorul Europei. 


EN: In 2021, Digital Citizenship Week is marked by GEYC through a series of online and offline events, which underline the importance of the youth active participation in their own communities, but also the meaningful engagement of all the other stakeholders such as teachers and educators, families, NGOs, etc., in supporting them to use digital tools to make their voice heard, express their identity, and create together a greener, more digital and inclusive future of Europe. 

Digital Citizenship Week is organized this year in the frame of the EuroChangeMakers Project, co-funded by the Europe for Citizens Program of the European Union. With a consortium of 19 NGOs from 18 countries, the project aims at gathering young people to discuss, reflect, and propose concrete solutions for the future of Europe.