28 May 2021

GEYC începe parteneriatul cu USAMVB TimișoaraÎmpreună cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara ne propunem să începem colaborarea prin derularea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor asumate în domeniul educației și dezvoltării durabile.

În următorii 5 ani ne propunem să dezvoltăm parteneriatul în următoarele activității:
 • Primirea de studenţi în practică de către GEYC şi plasarea acestora în situaţii reale de muncă, supravegherea şi validarea activităţii atât de către cadrul didactic universitar cât şi de către persoana responsabilă din GEYC;
 • Supravegherea și validarea activității studenților atât de către cadrul didactic universitar,
 • Participarea personalului calificat al GEYC la instruirea practică a studenţilor;
 • Propunerea, de către parteneri, de teme pentru tezele de doctorat, lucrările de diplomă/licenţă şi lucrările de disertaţie;
 • Acordarea de asistenţă pentru inserţia profesională a absolvenţilor şi informarea acestora cu privire la ofertele de muncă ale Asociației GEYC;
 • În cazul inserţiei profesionale a absolvenţilor şi studenţilor în cadrul activităţii GEYC, oferirea de date privind parcursul profesional al acestora;
 • Formarea continuă a personalului GEYC în cadrul universităţii, în conformitate cu regulamentele în vigoare, precum şi acordarea de asistenţă în elaborarea programelor de pregătire;
 • Asigurarea transferului tehnologic şi crearea premiselor pentru inovaţie tehnologică prin posibilitatea participării în proiecte comune de cercetare ştiinţifică;
 • Informarea partenerilor cu privire la datele inovative din cercetarea ştiinţifică;
 • Participarea la acţiuni cu caracter de promovare expoziţional şi prezentare a activităţilor întreprinse de parteneri sau în folosul unuia dintre ei, cu acordul părţilor;
 • Acordarea de consultanţă
 • Promovarea oportunităților de dezvoltare personală și profesională organizate de parteneri