07 February 2021

EN: What skills to focus on in 2021? /
RO: Care sunt competențele de care ai nevoie în 2021?


Apasă aici pentru versiunea în limba română


Our society is constantly evolving and this is a challenge for all of us. We call it a challenge because these changes indirectly oblige us to keep ourselves up to date with everything new in our field of activity or related sectors. On a positive note, we need to be aware of the positive impact this has on us. We are, whether we want to admit it or not, determined to overcome ourselves and learn constantly. The most definitory lessons, however, are those that improve what we call soft skills today.

Perhaps one of the most relevant skills is the spirit of initiative. This skill doesn't just mean that you have to constantly come up with solutions or be the one who starts projects. It's much more comprehensive than that: it's the constant desire to engage in various activities that you know you might still not master, but you are aware that only by getting involved will you be able to gain experience and, finally, master that technique. It's extremely important that we have the drive and initiative to get out of our comfort zone.

Flexibility also brings added value, especially under the current pandemic conditions. Probably in the coming decades new jobs will appear, that we don't even think could ever exist, and if that means reinventing ourselves, we will have to be open to new opportunities. It's natural to have a conservative vision when it comes to your field, but over time it's ideal to stay open to new perspectives.

Among the multitude of skills listed in the Future of Jobs report, published by the World Economic Forum, critical thinking is a skill that has received a lot of attention only in recent years.

We consider it important to try, regardless of the situation, to understand the cause of one's reasoning and not to take as being true any information presented to us either in our social circles or by the media or other sources. To constantly ask questions, to doubt, to inform, to read, to think and take justified decisions, not as a result of influences due to different trends - this is a much-needed approach we should all take in a world that is full of data and information.

About the Vision Agency

As a career consulting agency, we believe that the inevitable is happening - the world is and will be constantly changing. It's up to us whether we choose to keep up with it or not.

More details about our work can be found at the following link: https://www.visionagency.eu

Vision Agency is a career consulting agency founded by Cristiana Lucaci, former Vice-President and GEYC member, current member of the GEYC Community and Nadina Popescu, member of the GEYC Community.

Vision Agency offers 1:1 consulting sessions in creating resumes, optimizing LinkedIn profiles and tips on using the platform; training sessions for mastering interviews and career coaching services.

Click here for the English version.Societatea noastră se află într-o continuă evoluție și acest lucru reprezintă o provocare pentru noi toți. O denumim provocare pentru că aceste schimbări ne obligă, în mod indirect, să fim în permanență la curent cu tot ce apare nou în domeniul nostru de activitate sau sectoare conexe. Însă, într-o notă pozitivă, trebuie să conștientizăm ce impact pozitiv are acest lucru asupra noastră. Suntem, fie că ne dorim sau nu, determinați să ne autodepășim și să învățăm constant. Cele mai importante lecții, însă, sunt cele care ne îmbunătățesc ceea ce numim noi astăzi “soft skills”.

Poate una din cele mai relevante aptitudini este „spiritul de inițiativă”. Acest spirit de inițiativă nu înseamnă doar ca tu să vii constant cu soluții ori să fii cel care antamează și demarează proiecte, e mult mai cuprinzător de atât. E dorința constantă de a te angrena în diferite activități pe care știi că încă nu le stăpânești, dar ești conștient că doar implicându-te vei putea stăpâni tehnica. E extrem de important să fim noi cei care avem “inițiativa” de a ieși din zona de confort.

Flexibilitatea aduce și ea plus valoare, în special în condițiile actuale. Probabil în următoarele decenii vor apărea multe job-uri despre care nici nu ne gândim că ar putea exista vreodată, iar dacă asta va însemna să ne reinventăm, va trebuie să fim deschiși către noi oportunități. E firesc să ai o viziune conservatoare când vine vorba de domeniul tău, dar cu timpul este ideal să rămânem deschiși noilor perspective.

Din multitudinea de skill-uri enumerate în raportul Future of Jobs, publicat de World Economic Forum, gândirea critică este o competență pe care accentul s-a pus abia în ultimii ani. Considerăm că e important să încercăm, indiferent de situația în care ne aflăm, să înțelegem cauza unor raționamente și să nu luăm ca fiind reală orice informație ne este prezentată fie în cercurile noastre, fie de către media sau alte surse: să ne punem în permanență întrebări, să ne îndoim, să ne informăm, să citim; să gândim și să luăm deciziile în cunoștință de cauză, nu ca urmare a unor influențe determinate de diferite trenduri - o abordare atât de necesară, însă prea puțin uzitată.

Despre Vision Agency

Ca și agenție de consultanță în carieră, suntem de părere că este o certitudine că inevitabilul se petrece - lumea este și va fi într-o continuă schimbare. Depinde de noi dacă alegem să ținem pasul cu ea sau nu.

Mai multe detalii despre activitatea noastră pot fi accesate la link-ul următor: Agenție de Consultanță | Vision Agency

Vision Agency este o agenție de consultanță în carieră fondată de către Cristiana Lucaci, fost vice-președinte și membru GEYC, actual membru al Comunității GEYC și Nadina Popescu, membru al Comunității GEYC.

Vision Agency oferă sesiuni 1:1 de consultanță în crearea CV-ului, optimizarea profilului de LinkedIn și utilizarea platformei; sesiuni de pregătire pentru interviu și coaching în carieră.

In March 2013 we celebrated GEYC13 Anniversary