11 January 2021

Comunitatea GEYC și #GEYC10 Changemakers, reprezentate în cadrul Europe Youth Group[RO] Comunitatea GEYC și generația #GEYC10 Changemakers sunt reprezentate în cadrul grupului de lucru Europe Youth Group de Andreea Barbu și Flavia Mocan. Această oportunitate este oferită de Biroul International Telecommunication Union (ITU) pentru Europa, în cadrul Strategiei ITU pentru Tineret și a inițiativei globale Generation Connect, beneficiind și de sprijinul Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT). 

Tineri din țările europene, cu vârsta între 18 și 24 de ani și interes și/ sau experiență și cunoștințe în domeniul noilor tehnologii și al transformării digitale, inclusiv în aplicarea soluțiilor digitale în domenii precum educația, sănătatea, participarea civică sau alte servicii publice, beneficiază de o platformă virtuală pentru a discuta despre oportunitățile și provocările legate de tehnologiile digitale.


“Îmi doresc să fiu fluentă în toate ariile digitale de activitate, iar acest proiect părea cea mai bună oportunitate în această direcție. Proiectul acesta e un mix unic care îți oferă șansa de a-ți împărtași propriile idei, în timp ce înveți lucruri noi și cunoști diferite puncte de vedere. În același timp, proiectul acesta îți oferă sentimentul că faci parte din ceva important.”

 

“Participarea mea a fost motivată de experiența mea profesională. După ce am colaborat în ultimul an cu tinerii pentru a dezvolta tehnologii financiare și după un proiect Erasmus+ pentru probleme de mediu, partea mea în grup a fost de a identifica impactul pozitiv și negativ al ITC asupra mediului. Întâlnirile au durat 3 ore, de două ori pe săptămână. Am discutat obiective cheie pentru prioritățile noastre tematice, colectând informații de la tinerii europeni și redactând declarația care va fi citită în cadrul ITU Regional Preparatory Meeting for Europe (RPM-EUR) și în cadrul Conferinței Mondiale de Dezvoltare a Telecomunicațiilor 2021 (WTDC-21). Rezultatul evenimentului este de a aduce la lumină mai multe probleme care sunt axate pe tineri, legate de TIC și orientate către Europa.” (Andreea Barbu)

 


Declarația Tinerilor EYG

[EN] #GEYC10 Changemakers Generation is represented in the Europe Youth Group by Andreea Barbu and Flavia Mocan. This opportunity is offered by the International Telecommunication Union (ITU) Office in the European region, in the framework of the ITU Youth Strategy and the global initiative Generation Connect, also benefitting from the support of the Conference of the European Postal and Telecommunication Administrations (CEPT).

Young people aged 18-24, with interest and/or experience and knowledge in the field of new technologies and digital transformation, including in the application of digital solutions in areas such as education, health, civic participation or other public services, benefit from a virtual platform to discuss opportunities and challenges related to digital technologies. 


“I wish to be proficient in all digital areas and this seemed to be the best option for me. I was definitely not wrong. This project is a unique opportunity to both share your ideas while learning, and understanding different points of view. It also gives a rewarding feeling of being part of something important.” (Flavia Mocan)

 

“My participation was motivated by the line of work. Having collaborated in the last year with youth to develop financial technologies and having taken part in an Erasmus+ project on environmental issues, my part in the group was to identify the positive and negative impact of the ITC on the environment. The meetings lasted 3 hours twice a week. We discussed key objectives for our thematic priorities gathering information from European youth and drafting the declaration that will be read during the ITU Regional Preparatory Meeting for Europe (RPM-EUR) and during the World Telecommunication Development Conference 2021 (WTDC-21). The outcome of the event is to bring awareness on several issues that are youth-focused, ICT-related and Europe-oriented.” (Andreea Barbu)