28 December 2020

European Fellowship for Young Researchers (EFYR)


Ca să începem 2021 cu dreptul,  lansăm un program pilot care să vină în întâmpinarea celor care își pregătesc lucrările de licență, disertație, doctorat sau practic la orice lucrare de cercetare în domeniile de activitate ale #GEYC:
Practic, #EFYR pune la dispoziția celor selectați posibilitatea de a avea la dispoziție toate resursele GEYC în realizarea cercetării lor, acces la canalele de comunicare ale GEYC pentru diseminarea celor mai interesante rezultate ale cercetării, cât și îndrumare și acces la alte oportunități conectate în domeniu.

Cu precădere în ultimii 3 ani, activitatea GEYC a început să se dezvolte pe tot mai multe planuri, planuri care periodic se intersectează cu activitatea de cercetare. De asemenea, membrii echipei GEYC au 3-10 ani de experiență în domeniile de acțiune ale GEYC. Pe de altă parte, dezvoltarea permanentă a activităților GEYC ne face să luăm în considerare trecerea activității de cercetare la un alt nivel și punerea la dispoziția membrilor comunității a resurselor comunității ce pot servi activității de cercetare:
  • Peste 4000 de membri în Comunitatea GEYC și date statistice/demografice cu privire la profilul acestora;
  • Peste 100 de organizații partenere la nivel european și apartenența la zeci de rețele formale și informale;
  • Conectarea cu instituții de referință la nivel european în activitatea de cercetare (instituții europene și academice);
  • Experiență în peste 10 proiecte de parteneriat strategic la nivel european derulate în ultimii 7 ani;
  • Existența bibliotecii de resurse proprii în cadrul GEYC Resources Center: geyc.ro/publications care este diseminată periodic.
Apel complet: https://in.geyc.ro/efyr-apel

Formular de înscriere: https://in.geyc.ro/efyr-app, termen de înscriere: 17 ianuarie 2021