13 March 2019

A început proiectul „Young Digital Leaders”, Ediția II, o inițiativă Google.org și implementat de ISD (UK) și GEYC

RO: Echipa GEYC a dat startul activităților din cadrul proiectului „Young Digital Leaders” la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești. Proiectul a fost inițiat de Google.org și este coordonat de către ISD (UK) în parteneriat cu GEYC.


EN: The GEYC team kicked off the activities of the "Young Digital Leaders" project at ”Nichita Stănescu” National College in Ploieşti. The project was initiated by Google.org and is coordinated by ISD (UK) in partnership with GEYC.

„Young Digital Leaders” este un proiect la nivel european ce își propune să abiliteze tinerii prin competențe legate de cetățenie digitală, gândire critică și educație media dincolo de spațiul sălii de clasă așa încât să poată să crească în siguranță și să fie lideri digitali responsabili. 


Elevii la sfârșitul unui workshop, împreună cu unul dintre facilitatori / Students at the end of a workshop with one of the facilitators


Elevii lucrând la crearea unor campanii online / Students working at some online campaigns


Anul acesta, proiectul își propune să ajungă la un număr minim de 450 elevi, 180 profesori și 90 de părinți din toată țara. Activitățile se vor desfășura în următoarele locații: 


 • Ploiești11-13 martie (Workshop cu elevii, Focus grupuri cu elevii și părinții, interviuri cu profesorii, seară cu părinții)
 • Reșița - 1-3 aprilie (Workshop cu elevii, Focus grupuri cu elevii și părinții, interviuri cu profesorii, seară cu părinții) 
 • Oradea - 5-6 aprilie (Training cu profesorii) 
 • Cluj-Napoca - 5-6 aprilie (Training cu profesorii) 
 • București - 12-13 aprilie (Training cu profesorii) 
 • Slatina - 15-17 aprilie (Workshop cu elevii, Focus grupuri cu elevii și părinții, interviuri cu profesorii, seară cu părinții) 
 • Constanța - 5-6 mai (Training cu profesorii) 
 • Iași - 12-13 mai (Training cu profesorii) 

Lucru în echipă pentru crearea campaniilor / Teamwork for the campaign creation


Elevii claselor a IX-a din Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești au fost primii care au participat timp de 3 zile la workshop-ul coordonat de către echipa GEYC. În cadrul acestuia, elevii au avut ocazia să se familiarizeze cu teme de interes precum identificarea știrilor false din mediul online, înțelegerea conceptelor de ”camere cu ecou”, „bule de filtru”, discurs instigator la ură, dar au explorat și modalități prin care ei pot răspunde conținutului nepotrivit din mediul online și modalități prin care se pot implica în campanii și initiative online pentru a deveni cetățeni digitali mai responsabili. 

Elevii la o activitate ice-breaker, împărtășind lucruri adevărate și false despre ei înșiși / Students in an ice-breaker activity, sharing truths and lies about themselves

Elevii lucrând în echipă pentru a identifica știri false / Students working in teams to identify fake news


Seara cu părinții a avut loc în prima zi, iar scopul acesteia a fost de a le prezenta acestora conținutul programului  și de a răspunde oricăror neclarități sau temeri ale acestora cu privire la comportamentul copiilor în mediul online. Această activitate își propune să îi facă pe pe părinți să conștientizeze importanța educației digitale și importanța comunicării între ei și copiii lor pe această temă. 

Seara cu părinții / Parent engagement evening

Discutând cu elevii în cadrul unui focus grup, am identificat subiectele care trebuie abordate mai pe larg și zonele din curriculum la care pot fi aduse îmbunătățiri. În plus, această discuție cu elevii a avut scopul de a observa mentalitatea lor la finalul workshop-ului și nivelul de înțelegere a conceptelor prezentate. Echipa de implementare a proiectului Young Digital Leaders a pus accent și pe feedback-ul oferit de cadrele didactice ale Colegiului referitor la programul propus și la sustenabilitatea acestuia. 

Elevii încercând să creeze conținutul unui articol, bazându-se pe titluri / Students trying to create an article based on headlines


În workshop-urile de la Colegiul Național „Nichita Stănescu” au fost implicați peste 200 de elevi, 30 de părinți au fost informați cu privire la conținutul programului, au fost organizate 2 focus grupuri cu câte 8 participanți fiecare (elevi și părinți) și au fost intervievate 2 cadre didactice. 

Puteți afla mai multe despre ediția-pilot a proiectului Young Digital Leaders aici

Urmăriți-ne pentru a fi la curent cu activitățile programului! 

_________________________________________________________________________________

English version

"Young Digital Leaders" is a European project that aims to empower young people through digital literacy, critical thinking and media literacy skills across the classroom so they can grow up safely and be responsible digital leaders.

This year, the project aims to reach a minimum of 450 students, 180 teachers and 90 parents across the country. Activities will take place in the following locations:

 • Ploiești – 11-13 March (Student workshops, Focus Groups with students and parents, Teacher interviews, Parent engagement evening) 
 • Reșița - 1-3 April (Student workshops, Focus Groups with students and parents, Teacher interviews, Parent engagement evening) 
 • Oradea - 5-6 April (Teacher training) 
 • Cluj-Napoca - 5-6 April  (Teacher training) 
 • București - 12-13 April  (Teacher training) 
 • Slatina - 15-17 April (Student workshops, Focus Groups with students and parents, Teacher interviews, Parent engagement evening) 
 • Constanța - 5-6 May (Teacher training) 
 • Iași - 12-13 May (Teacher training) 

The 9th grade students from "Nichita Stănescu" National College from Ploieşti were the first to participate in the 3-day workshops facilitated by the GEYC team. The students had the opportunity to get acquainted with topics such as identifying online fake news, understanding the concepts of "online echo chambers", "filter bubbles", hate speech, but they also explored ways to respond to inappropriate online content and ways to engage in online campaigns and initiatives in order to become more responsible digital citizens.

Elevii discutând despre metoda preferată de comunicare / Students talking about their favourite method of communication


The parent engagement evening took place at the end of the first day and its purpose  was for them to get acquainted with the content of the program and to respond to any concerns about the behavior of children in the online environment. Through this activity, we want to make parents aware of the importance of digital education and the importance of communication between them and their children on the subject.

Elevii discutând despre discursul instigator la ură în mediul online  / Students talking about hate speech online


Talking to some of the students in a focus group, we have identified topics that need to be addressed more broadly and areas in the curriculum where improvements can be made. In addition, this discussion with students aimed to observe their mentality at the end of the workshop and the level of understanding of the concepts presented.Elevii discutând despre consecințele informării dintr-un singur tip de surse / Students talking about the dangers of reading the same sources


The Young Digital Leaders project implementation team also took into consideration the feedback provided by the College's teaching staff on the program and its sustainability.

More than 200 students were involved in the workshops at "Nichita Stănescu" National College, 30 parents were informed about the content of the program, 2 focus groups were organized with 8 participants each (students and parents) and 2 teachers were interviewed.

You can find more information about the pilot-phase of the Young Digital Leaders project here.

Follow us for more program updates!