17 August 2017

Training Course - Respond to your NEET, Wuppertal, Germany

Trainingul Respond to your NEET desfășurat în Wuppertal, Germania, în perioada 09 – 15 august 2017, a prevăzut desfășurarea unor activități de tipul learning by doing prin care participanții, respectiv lucrătorii de tineret, au experimentat metode și tehnici de a ajuta tinerii NEET în dezvoltarea personală și profesională. În acest training au participat de 32 de tineri din țări precum Italia, Spania, Macedonia, Slovacia, Lituania, Portugalia, Polonia, Germania, Cipru, Bulgaria, Austria și România. 


The Respond to your NEET training course took place in Wuppertal, Germany, on 09- 15 August 2017, and it provided learning by doing activities through which the participants and youth workers found out methods and techniques for helping NEET youth in their personal and professional development. The 32 young people who participated in this TC were from the following countries Italy, Spain, Macedonia, Slovakia, Latvia, Portugal, Poland, Germany, Cyprus, Bulgaria, Austria and Romania.
Modelul de afaceri CANVA, CV video și sesiunile de coaching reprezintă o parte dintre tehnicile aflate de participanți în TC. Educația de tip nonformal a ajutat tinerii la dezvoltarea unor competențe specifice (comunicare, lucrul în echipă, networking), înțelegerea importanței identificării valorilor personale, pasiunilor și experienței pentru o carieră, rezolvarea problemelor din categoria NEET prin intermediul unor workshopuri specifice. 


Să aflăm mai multe de la Brigitte și Cristiana, care au reprezentat GEYC în cadrul acestui proiect!“Acest training mi-a oferit oportunitatea de a învăța și experimenta prin intermediul educației
nonformale metode de soluționare a problemei tinerilor NEET. Workshopurile organizate alături de
tineri din 12 țări m-au ajutat în dezvoltarea unor competențe și acumularea de cunoștințe specifice în
domeniu.” Brigitte Băcăoanu

„Am apreciat la training-ul „Respond to your NEET” modul în care acesta a fost organizat, structurat și livrat. Ca participant, am simțit susținerea facilitatorilor și a trainerilor pe durata proiectului.


Am avut ocazia de a experimenta sesiuni de educație non-formală, pe care le voi putea folosi ulterior în comunitatea mea, în activitatea pe care o desfășor ca lucrător de tineret. Caracterul foarte practic al acestui curs de formare mi-a oferit șansa de a încerca o nouă modalitate de livrare a unui training.

Totodată, am avut ocazia de a întâlni oameni minunați, cu diverse experiențe interculturale, cu care am legat prietenii și cu care sper că voi avea ocazia să colaborez în viitor în dezvoltarea proiectelor Erasmus+. ” Cristiana Lucaci----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN


CANVA business model, video CV and coaching session are some of the techniques learned by the participants in the TC. The nonformal education helped youth to develop specific skills (communication, teamwork, networking), to understand the importance of identifying the personal values, hobbies and experience for a career and to resolve NEET problems through workshops. 

Let`s discover more about it from Brigitte and Cristiana, that represented GEYC during this project!“This training course offered me the opportunity to learn and exercise through nonformal education methods of solving NEET problem. The workshops organized with 12 countries help me in developing certain skills and gaining knowledge in the field.” Brigitte Băcăoanu


„I really appreciated the way in which „Respond to your NEET” training course was organized, structured and delivered. Moreover, the way in which the facilitators and trainers had been supporting us during the week we spent together was a big plus. I have had the opportunity to experiment various non-formal sessions that I can definitely further use back in my community in working with NEETs. 


The very practical character of this course offered me the chance to try a different manner of delivering a training. At the same time, I had the great pleasure of meeting wonderful people, with amazing intercultural experiences, that inspired me.
We have built up beautiful friendships, which I hope will last for a long time and I really hope to collaborate with some people in further developing qualitative Erasmus+ projects. ” Cristiana Lucaci