EDYS24 Registrations are now open

EDYS24 Registrations are now open
Learn more and apply

30 May 2023

Publication | Manual: Accessible and Inclusive Communication Guideline

[EN]

Communication is the process of exchanging information between a sender and a recipient, utilizing specific codes and channels, while facing various interferences that may compromise mutual understanding. It has the potential to influence attitudes, perceptions, and behaviors, making it a powerful tool. Despite being an essential human requirement, accessibility to information may vary.

Engaging in inclusive communication not only guarantees the accessibility of information for individuals with different profiles and specific needs, but also helps prevent the spread of stereotypes and biases that do not dignify them. The most used methods of communication include visual representations, written text, and spoken language. It is important to ensure an inclusive environment for everyone, and one of the ways you can do this is through communication.

The project "Inclusive Communication: Diversity as a Lever of Performance” was organized by Núcleo de Inclusão along with our partners GEYC, Intercambia and Arci, and supported by the Erasmus + Programme and aims to promote the social inclusion of vulnerable young people (emphasis on women, ethnic minorities, migrants and young people with disabilities). Moreover, it aspires to enhance the abilities of youth workers and organizations to embrace inclusive communication and promote its adoption among young individuals and the broader community. To empower young individuals, especially those facing limited opportunities, to actively explore inclusive communication matters, we need practical knowledge. 

To ensure this knowledge, the project was finalized with a manual. The purpose of this accessible and inclusive communication handbook is to share organizations' views on concerns related to how the oppressive groups we work with are portrayed. This manual serves as a guide for people who work in the area of communication and are interested in this topic, so that they can understand the importance of communicating while focusing on human rights. This resource will serve both as a theoretical and practical guide, exploring the role of communication in shaping and deconstructing prejudices and stereotypes. It provides a conceptual framework for understanding this role, while also offering practical guidelines on avoiding discriminatory language and promoting inclusivity.

[RO]

Comunicarea este procesul de schimbare a informațiilor între un emițător și un receptor, folosind coduri și canale specifice, în timp ce se poate confrunta cu diverse interferențe care pot compromite înțelegerea reciprocă. Aceasta are potențialul de a influența atitudini, percepții și comportamente, făcând să fie o unealtă puternică. Cu toate acestea, accesibilitatea la informații poate varia, deși este o necesitate umană esențială.

Angajarea în comunicare incluzivă nu numai că garantează accesul la informații pentru persoanele cu profiluri diferite și nevoi specifice, ci ajută și la prevenirea răspândirii stereotipurilor și prejudecăților. Cele mai utilizate metode de comunicare includ reprezentările vizuale, textul scris și limbajul vorbit. Este important să asigurăm un mediu incluziv pentru toată lumea, iar una dintre modalitățile prin care putem realiza acest lucru este prin comunicare.

Proiectul  "Inclusive Communication: Diversity as a Lever of Performance” a fost organizat de Núcleo de Inclusão împreună cu partenerii: GEYC, Intercambia și Arci, și a fost susținut de Programul Erasmus+. Scopul proiectului este de a promova incluziunea socială a tinerilor vulnerabili (cu accent pe femei, minorități etnice, migranți și persoane cu dizabilități). Mai mult, proiectul își propune să îmbunătățească abilitățile lucrătorilor de tineret și ale organizațiilor de a adopta comunicarea incluzivă și de a promova această abordare în rândul tinerilor și al comunității. Pentru a încuraja tinerii, în special cei care se confruntă cu oportunități limitate, să exploreze activ probleme legate de comunicarea incluzivă, sunt necesare cunoștințe practice.

Pentru a asigura aceste cunoștințe, s-a realizat un manual care abordează acest subiect. Scopul acestui manual accesibil și incluziv este de a împărtăși viziunile organizațiilor cu privire la preocupările legate de modul în care sunt reprezentate grupurile opresive cu care lucrăm. Acest manual servește ca ghid pentru persoanele care lucrează în domeniul comunicării și sunt interesate de acest subiect, astfel încât să poată înțelege importanța comunicării cu accent pe drepturile omului. Acest resursă va servi atât ca ghid teoretic, cât și practic, explorând rolul comunicării în formarea și deconstrucția prejudecăților și stereotipurilor. Oferă un cadru conceptual pentru înțelegerea acestui rol, aducând în același timp orientări practice privind evitarea limbajului discriminatoriu și promovarea incluziunii.


Published in May 2023 | Check the MANUAL: Accessible and inclusive communication guideline