13 December 2022

emPOWER YOUth! - Advocacy & Capacity Building Workshop, Câmpina, 10-11 decembrie 2022English version below

Am dat startul proiectului „emPOWER YOUth”, o nouă inițiativă a noastră în cadrul protocolului de colaborare cu municipalitatea din Câmpina, „Pentru Câmpina Europeană”, și un proiect organizat în cadrul programului THE:PLACE, gestionat în comun de ALDA și MAD, finanțat de Stiftung Mercator și implementat în comun cu Development Workshop, Ankara.

Echipa GEYC, cu sprijinul primăriei Câmpina a adus împreună o echipă de 18 tineri energici și dornici să se implice în comunitatea locală. În zilele de 10 și 11 decembrie 2022, ne-am adunat cu toții în Casa Tineretului din Câmpina pentru a formula un dialog cu autoritățile locale, primarul orașului, domnul Alin Moldoveanu fiind prezent în ambele zile. Tinerii au avut ocazia să îi pună întrebări și să facă propuneri iar cu aceasta ocazie au aflat mai multe despre procesul administrativ al orașului. Totodată în cadrul activităților au învățat mai multe despre mijloacele de dezvoltare a gândirii critice și a abilităților de advocacy.

Proiectul se va desfășura pe o perioada de 12 luni iar tinerii selectați își vor asuma rolul de ambasadori ai orașului Câmpina, perioada in care vor fi direct implicați în procesul de luare a deciziilor legate de oraș, o contribuție directă a lor fiind dezvoltarea unei strategii de tineret a orașului.

_____________________________________________________________________________________We’ve kicked started the project „emPOWER YOUth”, our new initiative within the collaboration protocol „Pentru Câmpina Europeană” and a project organized under the framework of THE:PLACE programme, managed jointly by ALDA and MAD, funded by Stiftung Mercator and implemented jointly with the Development Workshop, Ankara.

The GEYC team, with the support of Câmpina town hall, brought together a team of 18 energetic young people eager to get involved in the local community. On December 10 and 11, 2022, we all gathered in Casa Tineretului in Câmpina in order to formulate a dialogue with the local authorities. The mayor of the city, Mr. Alin Moldoveanu was present on both days so the young people had the opportunity to ask him questions and make proposals, also, with this occasion they have learned more about the city's administrative process. At the same time, during the activities, they have learned more about different means of developing their critical thinking and advocacy skills.The project will run for a period of 12 months and the selected young people will assume the role of ambassadors of the city of Câmpina, during which they will be directly involved in the decision-making process related to the city, their direct contribution being the development of a youth strategy for the city. At the same time, young people from Ankara, Turkey will be involved in the decision-making process related to their city, coordinated by our partners from Development Workshop.