26 September 2020

Digital Citizenship Week & The Holy Grail of Digital Tools as seen by the GEYC Community

 

[RO] version bellow

[EN]

The Digital Citizenship Week, initiative organised by GEYC in the context of the DIVERSE project, has come to an end. During this time, we've put into highlight events, went into live dialogues, have reached over 20k viewers on both our Facebook and Instagram channels, registered over 150 answers to our quizzes and put together The Holy Grail of Digital Tools as seen by the GEYC Community, a short collection of full of impact digital tools, useful in daily youth (and general) work. 

For more details about the DIVERSE project, visit diverse-education.eu.

See The Holy Grail of Digital Tools bellow.

RO

Săptămâna Cetățeniei Digitale, o inițiativă GEYC  în contextul proiectului DIVERSE, a ajuns la final. În acest timp, am promovat evenimente, am intrat în dialoguri live, am ajuns la peste 20k de spectatori atât pe Facebook, cât și pe Instagram , am înregistrat peste 150 de răspunsuri la chestionarele noastre și am pus laolaltă Sfântul Graal al Instrumentelor Digitale așa cum este el văzut de Comunitatea GEYC- o scurtă colecție de instrumente digitale pline de impact, utile în activitatea zilnică a lucrului cu tinerii (și în general). 

Sfântul Graal al Instrumentelor Digitale poate fi văzut mai sus.

Pentru mai multe detalii despre proiectul DIVERSE, vizitați diverse-education.eu.