07 December 2013

Campania SMYLE: Seminar „Calculatorul - profesorul mileniului trei?” la Botoşani

La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoşani, alături de alte şcoli partenere din judeţ, a avut loc seminarul  „Calculatorul - profesorul mileniului trei?” organizat în cadrul campaniei SMYLE. Evenimentul a avut ca obiectiv general încurajarea dobândirii competenţelor digitale în rândul elevilor.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Botoşani
prof. coordonator Liliana BOBUTANU
Seminarul „Calculatorul - profesorul mileniului trei?” a avut loc sub coorodonarea doamnei profesor Liliana Bobutau, iar activităţile derulate au avut la bază conştientizarea elevilor şi tinerilor din şcoală , în timpul diferitelor ore de curs, asupra reducerii şomajului prin dobândirea competenţelor digitale. Elevii, îndrumaţi de profesorii lor, trebuie să identifice idei şi acţiuni pentru a încuraja interesul pentru dobândirea competenţelor digitale. Aceştia au organizat un seminar de dezbatere, cu crearea de pliante, postere, precum şi orice alte materiale de comunicare. Participanţii au fost invitaţi şi încurajaţi să vorbească cu autorităţile locale prezente la eveniment, să identifice în jurul lor modele, să găsească în familie sau în societate oameni care au reuşit să evite şomajul prin competenţele pe care le-au dobândit.
Obiectivul general a fost realizarea unei acţiuni ample de conştientizare a elevilor cu privire la importanţa dobândirii competenţelor digitale, care pleacă de la educaţia copilului de vârstă fragedă. Acest proiect propune un alt mod de abordare a atitudinii elevilor: de a oferi elevilor modele, variante de a câştiga , de a oferi informări şi documentări.
Ca obiective specifice s-au enumerat:
1. Implicarea unui număr de elevi în activităţi în rândul elevilor de liceu, precum şi în familie.
2. Realizarea unei informări şi documentări privind modul de realizare a unui interviu de angajare , a unui C.V.
3. Încurajarea schimbului generos de idei între generaţii, prin implicarea activă, în demers didactic de specialitate, a unor formatori de opinii.
4. Implicarea profesorilor şi elevilor să introducă teme legate de şomaj în clasa lor.
5. Construirea şi punerea în aplicare a unei campanii de comunicare.
10. Practicarea aptitudinilor orale şi scrise într-o limbă străină.
11. Utilizarea diferitelor instrumente TIC. 
Puntele tari au fost determinate de dorinţa elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor de a se implica în derularea proiectelor care promovează munca, dorinţa de a se instrui, de a şti şi a face; parteneriatele în instituţii specializate capabile să ofere sprijin logistic, informaţional în desfaşurarea activităţilor propuse; atragerea elevilor în activităţi extracurriculare realizate de elevi pentru elevi şi prin intermediul elevilor.

Pentru mai multe poze din campania SMYLE, accesaţi pagina de facebook GEYC.